Uutisotsikot

Korkein hallinto-oikeus – Saamelaiskäräjien päätös kumotaan

KHO – saamelaiskäräjien vaalilautakunnan vaaliluettelosta poistamat henkilöt on palautettava luetteloon. Korkein hallinto-oikeus on 1.8.2019 antamillaan ratkaisuilla määrännyt vaalilautakunnan päätöksen kumottavaksi ja poistettavaksi. Tämä tarkoittaa, että kyseisenlaista päätöstä ei lain mukaan ole saanut lainkaan tehdä.

KHO on lisäksi todennut, että saamelaiskäräjien vaalilautakunnan itseoikaisupäätökset eivät ole täytäntöönpantavissa lainvoimaa vailla olevina. Päätökset tarkoittavat sitä, että vaaliluettelosta itseoikaisupäätöksillä poistetut henkilöt on palautettava luetteloon.

Itseoikaisulla ei voi ohittaa tuomioistuimen päätöstä

Vaalilautakunta on perustellut henkilöiden poistamista vaaliluettelosta nk. itseoikaisulla. Vaalilautakunta voi käyttää itseoikaisua, jos henkilö on oikeudettomasti jätetty pois tai oikeudettomasti merkitty vaaliluetteloon.

Henkilöiden vaaliluetteloon merkitsemisen lainmukaisuus on vuosina 2011 ja 2015 ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Tuomioistuimen päätöstä ei korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan voi ohittaa itseoikaisulla.

Vaalilautakunnan päätöksissä ei ole kyse teknisluonteisesta ja ilmeisestä virheestä, jonka korjaaminen saamelaiskäräjälain mukaan on itseoikaisulla mahdollista.

PÄÄTÖS:

KHO 1.8.2019 T 3561

Katso myös

Työttömiä työnhakijoita elokuussa 329 700

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli elokuun lopussa yhteensä 329 700 työtöntä työnhakijaa. Se on 97 100 …