Uutisotsikot

Terveydenhuollon palveluihin pitäisi hakeutua normaalisti

Sosiaali- ja terveysministeriö muistuttaa kuntia huolehtimaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista myös epidemian aikana. Vaikka Suomessa vallitsevat poikkeusolot, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ei voida lakkauttaa kokonaan eikä niiden toteuttamisen viivästyminen saa vaarantaa kenenkään arjessa selviytymistä ja turvallisuutta.

Kuntien on harkittava tarkoin peruspalvelujen mahdollista supistamista. Peruspalvelujen riittävän laaja ja aktiivinen toiminta varmistaa sen, että erikoissairaanhoito pystyy keskittymään erikoissairaanhoitoa tarvitsevien potilaiden hoitoon eikä minkään väestöryhmän terveydentila tarpeettomasti huonone. Erityisesti on huolehdittava haavoittuvimmassa asemassa olevien palveluihin pääsystä.

Kuntien on myös viestittävä aktiivisesti palveluistaan, jotta hoitoon tai palveluihin hakeutumiseen ei tule kriittisiä viiveitä. Kansalaisia kehotetaan hakeutumaan hoitoon ennen oireiden pahenemista sekä pitämään kiinni sovituista seurantakäynneistä.

Jotta peruspalvelut voidaan turvata tässä poikkeustilanteessa, tarvitaan uusia toimintatapoja ja etäpalvelujen laajempaa hyödyntämistä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kriittiset palvelut COVID-19-epidemian aikana

Katso myös

Teräsrakenne -palkinnon sai kulttuurikeskus Kiinassa

Strait Culture and Art Centre on valittu vuoden 2020 Teräsrakenne -palkinnon voittajaksi. Palkinnon saa arkkitehtonisesti …