Michael Roth, Saksan Eurooppa-asioiden apulaisministeri: "Covid-19-pandemia on häirinnyt jokapäiväistä elämäämme monin tavoin. Matkustusrajoitukset ovat vaikeuttaneet kansalaisten pääsyä töihin, yliopistoon tai vierailulle läheistensä luo. Yhteinen velvollisuutemme on varmistaa kaikkien vapaaseen liikkuvuuteen vaikuttavien toimenpiteiden koordinointi ja antaa kansalaisillemme kaikki tiedot, joita he tarvitsevat matkustuspäätöksiä tehdessään."

EU neuvoston suosituksia vapaaseen liikkuvuuteen

Neuvosto on hyväksynyt suosituksen koordinoidusta lähestymistavasta vapaan liikkuvuuden rajoittamiseen covid-19-pandemian johdosta. Suosituksella pyritään ehkäisemään hajanaisuutta ja häiriöitä sekä lisäämään avoimuutta ja ennakoitavuutta kansalaisten ja yritysten kannalta.

Kaikkien kansanterveyden suojelemiseksi toteutettavien vapaata liikkuvuutta rajoittavien toimenpiteiden täytyy olla oikeasuhteisia ja syrjimättömiä, ja niistä on luovuttava heti kun epidemiologinen tilanne sen sallii.

Päätös vapaan liikkuvuuden rajoittamisesta kansanterveyden suojelemiseksi säilyy jäsenmaiden vastuulla. Komissio on maaliskuusta 2020 alkaen hyväksynyt useita suuntaviivoja ja tiedonantoja tukeakseen jäsenmaiden koordinointitoimia ja turvatakseen vapaan liikkuvuuden EU:ssa. Asiasta on keskusteltu myös neuvostossa.

Neuvoston suositus ei ole oikeudellisesti sitova. Jäsenmaiden viranomaiset vastaavat edelleen suosituksen sisällön täytäntöönpanosta.

Vapaan liikkuvuuden rajoitukset

Jäsenmaiden ei tulisi rajoittaa vihreille alueille tai vihreiltä alueilta matkustavien henkilöiden vapaata liikkuvuutta. Harkitessaan rajoitusten soveltamista niiden olisi otettava huomioon oranssien ja punaisten alueiden epidemiologisen tilanteen erot ja toimittava oikeasuhteisesti. Niiden olisi myös otettava huomioon oman alueensa epidemiologinen tilanne.

Jäsenmaat eivät periaatteessa saisi evätä muista jäsenmaista matkustavien henkilöiden maahantuloa. Jäsenmaat, jotka pitävät rajoitusten käyttöönottoa tarpeellisena, voivat vaatia muilta kuin vihreiltä alueilta matkustavilta henkilöiltä karanteenia ja saapumisen jälkeistä testiä. Jäsenmaat voivat tarjota mahdollisuuden korvata testi ennen saapumista suoritettavalla testillä.

Jäsenmaat voivat myös vaatia alueelleen saapuvia henkilöitä täyttämään matkustajalomakkeen. Olisi kehitettävä yhteinen eurooppalainen matkustajalomake mahdollista yhteistä käyttöä varten.

Koordinointi ja yleisölle tiedottaminen

Jäsenmaiden, jotka aikovat ottaa käyttöön rajoituksia, olisi ennen niiden voimaantuloa ilmoitettava asiasta asianomaiselle jäsenmaalle sekä muille jäsenmaille ja komissiolle. Ilmoitus olisi mahdollisuuksien mukaan annettava 48 tuntia etukäteen.

Jäsenmaiden olisi myös annettava yleisölle selkeitä, ymmärrettäviä ja oikein ajoitettuja tietoja mahdollisista rajoituksista ja vaatimuksista. Tiedot olisi pääsääntöisesti julkaistava 24 tuntia ennen toimenpiteiden voimaantuloa.

Yhteiset perusteet ja kartat

Jäsenmaiden olisi toimitettava viikoittain Euroopan tartuntatautivirastolle (ECDC) saatavilla olevat tiedot seuraavista seikoista:

  • uusien ilmoitettujen tapausten määrä 100 000:tta henkilöä kohti viimeisten 14 päivän aikana
  • edellisen viikon aikana tehtyjen testien määrä 100 000:ta henkilöä kohti (testien määrä)
  • positiivisten testitulosten prosenttiosuus edellisen viikon aikana tehdyistä testeistä (positiivisten testitulosten osuus)

ECDC:n olisi näiden tietojen perusteella julkaistava jäsenmaiden päätöksenteon tueksi viikoittain EU:n jäsenmaiden alueittain jaoteltu kartta. Alueet olisi merkittävä värein seuraavasti:

  • vihreä, jos ilmoitettujen tapausten määrä 14 vuorokauden aikana on alle 25 ja positiivisten testitulosten osuus alle 4%
  • oranssi, jos ilmoitettujen tapausten määrä 14 vuorokauden aikana on alle 50, mutta positiivisten testitulosten osuus on vähintään 4%, tai jos ilmoitettujen tapausten määrä 14 vuorokauden aikana on 25–150 ja positiivisten testitulosten osuus jää alle 4%:n
  • punainen, jos ilmoitettujen tapausten määrä 14 vuorokauden aikana on vähintään 50 ja positiivisten testitulosten osuus on vähintään 4% tai jos ilmoitettujen tapausten määrä 14 vuorokauden aikana on yli 150
  • harmaa, jos tietoja ei ole riittävästi tai jos testejä on tehty alle 300

Neuvoston suositus

Katso myös

EU-vaalien ennakkoäänestys alkaa 29.5.2024

Europarlamenttivaalien eli EU-vaalien ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 29.5.−4.6.2024 ja ulkomailla 29.5.−1.6.2024, mutta monien ulkomailla sijaitsevien ennakkoäänestyspaikkojen …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x