Perusterveydenhuollon hoitotakuu tiukkenee kahteen viikkoon syyskuussa

Hoitoon pääsyn enimmäisajat perusterveydenhuollossa tiukentuvat vaiheittain. 1.9.2023 alkaen hoitotakuu on perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa 14 vuorokautta ja suun terveydenhuollossa neljä kuukautta. 

Hoitotakuu on 1.11.2024 alkaen perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa seitsemän vuorokautta ja suun terveydenhuollossa kolme kuukautta.

Nyt perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon on päästävä kolmessa kuukaudessa ja suun terveydenhuollossa kuudessa kuukaudessa.

Hoitotakuu avosairaanhoidossa koskee hoitoa, jossa on kysymys sairastumisesta, vammasta, pitkäaikaissairauden vaikeutumisesta, uusista oireista tai toimintakyvyn alenemasta.

Jatkossa hyvinvointialueen tulee julkaista tietoa perusterveydenhuollon hoitoon pääsystä kalenterikuukausittain.

Arvio hoidon tarpeesta tehtävä nopeammin

Hoidon tarpeen arviointi on tehtävä aiemman kolmen vuorokauden sijaan nopeammin, eli saman yhteydenoton tai päivän aikana.

Arvion hoidontarpeesta tekee jatkossa laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Nimikesuojatut terveydenhuollon ammattihenkilöt, kuten lähihoitajat, jotka 1.9.2023 alkaen tekevät hoidon tarpeen arviointia, saavat jatkaa näissä tehtävissä 31.8.2027 saakka, jos heillä on tehtävään riittävä osaaminen ja kokemus.

Suun terveydenhuollossa hoidon tarpeen arvion voi tehdä myös nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö jatkossakin.

Jos hyvinvointialue ei pysty antamaan palveluja itse, sen pitää hankkia palvelut muilta palveluntuottajilta. Osana hoidontarpeen arviota on arvioitava sitä, pystyykö hyvinvointialue tuottamaan palvelut itse määräajassa.

Osassa palveluja on kolmen kuukauden hoitotakuu

Seitsemän vuorokauden enimmäisaika ei koske esimerkiksi terveysneuvontaa, terveystarkastuksia ja hoito- tai kuntoutussuunnitelman mukaisia hoitotapahtumia. Nämä tulee kuitenkin järjestää kohtuullisessa ajassa, enintään kolmessa kuukaudessa taikka hoito- tai kuntoutussuunnitelman mukaisesti.

Seulontoja, tiettyjä määräaikaistarkastuksia sekä osaa rokotuksista ei koske kolmen kuukauden hoitoon pääsyn määräaika.

Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyn enimmäisaika ei muutu. Hoitotakuu koskee sekä fyysisiä että psyykkisiä terveysongelmia.

Katso myös

Opioidien käyttäjämäärät kasvavat jatkuvasti

Monet korkean riskin opioidikäyttäjät eivät hakeudu hoitoon, vaikka yleisin syy opioidien käyttöön on pyrkimys lääkitä …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x