Jutustelua vai terapiaa?

Terapia ei ole vain tavallista jutustelua vaan tavoitteellista, asiakkaan hyvinvoinnin kohentumiseen tähtäävää keskustelua. Ei ole kuitenkaan kovinkaan selvää, miten terapeuttinen hoitosuhde käytännössä rakentuu mielenterveystyön erilaisissa hoitomuodoissa.

Terapeuttista hoitosuhdetta rakennetaan ja ylläpidetään käyttämällä samanlaisia arkisia vuorovaikutuskeinoja kuin millä rakennamme ja ylläpidämme muitakin ihmissuhteitamme. Mitä terapiakeskusteluissa tosiasiallisesti tapahtuu, selviää Elina Weisteen tuoreesta väitöksestä.

– Tämä on terapiatyön rikkaus, mutta asettaa sille myös monenlaisia haasteita, Weiste sanoo.

Weisteen tutkimusaineistona on ääni- ja videonauhoituksia aidoista terapiatilanteista erilaisissa mielenterveystyön hoitomuodoissa; psykoanalyysissä, kognitiivisessa yksilöpsykoterapiassa ja voimavarasuuntautuneessa toimintaterapiassa psykiatrian poliklinikoilla. Terapeuttisessa vuorovaikutustyössä rakennetaan suhdetta asiakkaaseen, jossa terapeutit joutuvat jatkuvasti tasapainoilemaan myötäelävän ymmärtämisen ja asiakkaan toiminta- ja ajattelutapojen haastamisen välillä.

Terapiasuuntausten välillä on vuorovaikutuksellisia eroja

Kaikissa tutkituissa terapiasuuntauksissa ymmärryksen osoittaminen ja empatia nousivat keskeiseen asemaan. Jo se, millaisella äänenkorkeudella ja -painolla ymmärrystä osoittava puheenvuoro lausutaan, kertoo, vahvistaako terapeutti asiakkaan tunnekokemuksen vai haastaako hän sen.

Psykoanalyyttisessa ja kognitiivisessa terapiassa asiakkaan vaikeita tunnekokemuksia tyypillisesti tutkitaan niitä tulkitsemalla ja haastamalla. Voimavarasuuntautuneessa aineistossa siirrytään pois vaikeista tunnekokemuksista ja keskitytään asiakkaan onnistumisen kokemuksiin, sekä toimijuuden ja kyvykkyyden vahvistamiseen. Tutkitut hoitomuodot eroavat myös sen suhteen, miten erimielisyyttä käsitellään ja kuinka paljon terapeutti osoittaa tietävänsä asiakkaan sisäisestä maailmasta. Psykoanalyysissä asiakkaan kokemuksen omistajuuden rajoja koetellaan ajoittain rajummin kuin kognitiivisessa- ja voimavarasuuntautuneessa terapiassa.

Katso myös

Masennuksesta annetaan yleisesti harhaanjohtavaa tietoa

Ihmisille tarjotaan yleisesti harhaanjohtavaa tietoa masennuksesta, kertoo Turun yliopiston ja Taideyliopiston tuore tutkimus. Tutkijoiden mukaan …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x