Tuhannet lopettaneet tupakoinnin koronan vuoksi

Vuoden sisällä tupakoinnin lopettaneista 15 prosenttia kertoi lopettaneensa tupakoinnin koronan vuoksi, mikä merkitsee yli 10 000 tupakoivaa henkilöä. Lopettaneiden lisäksi tupakoivista 11 prosenttia oli yrittänyt lopettaa tupakoinnin ja 15 prosenttia kertoi vähentäneensä polttamiensa savukkeiden määrää koronan vuoksi.

– Tutkimuksen vastaajamäärä oli yli 2 000, ja kyselytutkimukseen sisältyy useita epävarmuustekijöitä. Tilastollinen luottamusväli on suuri eli 95 prosentin luottamustasolla 6,5–23,5 prosenttia. Tämä tarkoittaa 5000–18000 tupakoinnin lopettanutta henkilöä, jolloin keskiarvo on 11 500 tupakoinnin lopettanutta. Joka tapauksessa on ilmeistä, että suuri määrä suomalaisia on lopettanut koronan vuoksi, ja toivottavasti pysyvät savuttomina myös muun terveytensä vuoksi, toteaa Suomen ASH ry:n puheenjohtaja professori Pekka Puska.

Terveys on tavallisin kannuste (84 %) tupakoinnin lopettamiseen ja sen merkitys korostuu nyt entisestään. Tupakoinnin lopettamista haluavilla toiseksi yleisimpänä syynä olivat taloudelliset syyt (65 %). Yli puolet tupakoinnin lopettamista haluavista katsoi sen olevan myös täysin turha tapa.

Tupakoivista valtaosa (71 %) on huolissaan tupakoinnin aiheuttamista terveyshaitoista ja 44 prosenttia haluaisi lopettaa tupakoinnin. Mitä iäkkäämpi henkilö, sitä suurempi on halu lopettaa tupakointi.

Useammat haluaisivat lopettaa nuuskan käytön

Nuuskan päivittäinen käyttö on pysynyt samalla tasolla vuodesta 2018, mutta kokeilut ovat vähentyneet. Nuuskan käytön haluaisi lopettaa neljännes. Pääperustelut ovat samat kuin tupakoinnin lopettamisessa eli terveys, turha tapa ja talous.

Nuuskan käyttäjiä oli kyselyssä niin vähän, ettei pienestä vastausmäärästä voi tehdä tarkkoja päätelmiä. Sama koskee sähkösavukkeiden käyttöä. Kuitenkin selvästi useampi nuuskaa päivittäin tai satunnaisesti käyttävä on huolissaan nuuskan käytön aiheuttamista terveyshaitoista kuin vuonna 2018. Näin on myös sähkösavukkeiden käyttäjien kohdalla.

– Nuorten nuuskaaminen on viime vuosina ollut suuri huolenaihe. Tieto nuuskaamisen haitoista leviää, ja lopettamishalukkuus terveydellisistä syistä on lisääntynyt. Terveyshuolien lisääntyminen näkyy myös sähkösavukkeiden käyttäjillä, korostaa Pekka Puska.

Nikotiinituotteiden käyttö vähenee

Kyselytutkimuksessa 18–79-vuotiaita päivittäin tupakoivia oli 10 prosenttia, sähkösavukkeita päivittäin käyttäviä prosentti ja nuuskaa päivittäin käyttäviä neljä prosenttia. Tupakka- tai nikotiinituotteiden käyttäjien määrä on vähentynyt selvästi vuodesta 2018, jolloin 19 prosenttia käytti päivittäin jotain niistä. Myös niiden osuus, jotka kertoivat lopettaneensa tupakka- tai nikotiinituotteiden käytön tai eivät olleet niitä koskaan käyttäneet, kasvoi selvästi vuodesta 2018 (vuonna 2020 80 % vs. 73 % vuonna 2018).

Lisäksi sähkösavukkeiden kokeilut olivat vähentyneet vuodesta 2018. Nyt tutkimukseen osallistuneista sähkösavukkeita kokeili kuusi prosenttia, kun vuonna 2018 heitä oli yhdeksän prosenttia.

Tiedot ilmenevät terveysjärjestö Suomen ASH ry:n Taloustutkimuksella teettämästä tutkimuksesta, jossa kartoitettiin koronan vaikutusta tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöön.

Katso myös

Masennuksesta annetaan yleisesti harhaanjohtavaa tietoa

Ihmisille tarjotaan yleisesti harhaanjohtavaa tietoa masennuksesta, kertoo Turun yliopiston ja Taideyliopiston tuore tutkimus. Tutkijoiden mukaan …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x