Opioidien käyttäjämäärät kasvavat jatkuvasti

Monet korkean riskin opioidikäyttäjät eivät hakeudu hoitoon, vaikka yleisin syy opioidien käyttöön on pyrkimys lääkitä vieroitusoireita. Tulosten perusteella Suomessa tarvitaan välittömiä toimia tämän kehityskulun pysäyttämiseksi.

Kuluneen vuosikymmenen aikana opioidien väärinkäyttö on lisääntynyt Suomessa merkittävästi ja korkean riskin opioidikäyttäjien määrä on kaksinkertaistunut. Viime vuosina opioidit ovat olleet osallisina noin 70 prosentissa Suomessa sattuneista kuolemaan johtaneista yliannostuksista erityisesti alle 25-vuotiailla. Tämä on hälyttävä suuntaus ja merkittävä ongelma, sillä opioidit, joita käytetään yleisesti akuutin kivun hoitoon, aiheuttavat voimakasta riippuvuutta.

Camuruksen ja Oriolan yhteistyössä toteuttama tuore kysely neulanvaihtopisteissä vahvisti, että buprenorfiinin väärinkäyttö on opioidiriippuvaisilla yleistä. Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa hoidon ulkopuolelle jääneiden korkean riskin opioidikäyttäjien tilannetta Suomessa. Vuosina 2021–2022 tehtyyn kyselyyn saatiin vastauksia 167 opioidiriippuvaiselta henkilöltä, jotka eivät olleet vastaushetkellä opioidikorvaushoidon piirissä. Vastaukset paljastavat aiheesta tärkeää uutta tietoa.

Yleisiä vastaajien ilmoittamia opioidien väärinkäytön syitä olivat pyrkimys lääkitä vieroitusoireita (75 %), psyykkisiä oireita (59 %) ja kipua (43 %). Vastaajista 70 prosenttia käytti lisäksi muita aineita päihtymistarkoituksessa. Selvästä hoidontarpeesta huolimatta moni koki hoitoon hakeutumisen olevan liian vaikeaa tai hoidon olevan liian sitovaa. Monet pelkäsivät myös viranomaisseuraamuksia. Ongelmaa pahensi edelleen se, että vastaajilla oli hoidosta vain rajallisesti tietoa, vaikka he täyttivät hoitoon pääsyn kriteerit.

Tiedonsaantia on parannettava ja hoitoon pääsyä helpotettava

– Nämä ovat monin tavoin heikossa asemassa olevia ihmisiä, joiden ääni pääsee harvoin kuuluville. Tutkimustulokset korostavat paikkansapitävän tiedon ja hoitoon pääsyn helpottamisen merkitystä. Harhakäsitysten oikaiseminen, odotusaikojen minimointi ja hoidon räätälöinti yksilön tarpeiden mukaan ovat keskeisiä toimia, joilla voidaan edistää hoitoon hakeutumista ja vähentää itselääkintää. Tämä keventäisi sekä terveydenhuoltojärjestelmään kohdistuvaa kuormitusta että opioidien väärinkäytön yksilöille aiheuttamaa taakkaa, sanoo psykiatrian erikoislääkäri, päihdelääkäri Ari Kaski.

Katso myös

Keskussairaalat säilyvät kaikilla hyvinvointialueilla

Sairaala- ja päivystysverkon muutoksia on tehty hallituksen toimesta perusterveydenhuollon yöpäivystyksiin ja tiettyjen sairaaloiden erikoissairaanhoitoon. Tavoitteena …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x