Kuntien palveluihin ollaan tyytyväisiä

Kuntalaiset ovat tyytyväisimpiä kirjastopalveluihin, jätehuoltoon, kierrätystoimintaan, terveyskeskuksen palveluihin sekä liikuntapalveluihin. Hyviä arvioita saivat myös hammashoito, kunnallistekniikka, kulttuuripalvelut sekä viheralueet ja ympäristön siisteys.

Kuntalaiskyselyssä arvioitiin palveluiden hoitoa sekä niiden saavutettavuutta. Kaikkiin arvioituihin kuntapalveluihin ollaan pikemmin tyytyväisiä kuin tyytymättömiä. Vähiten tyytyväisiä kuntalaiset ovat päihdepalveluihin, lapsiperheiden kotipalveluihin ja lastensuojelun palveluihin. Yleinen palvelutyytyväisyys on samalla tasolla kuin vuonna 2017, ilmenee Kuntaliiton kyselytutkimuksesta, johon vastasi lähes 11 000 suomalaista.

– Kuten aiemmissakin kyselyissä on ilmennyt, on tyytyväisyys suurinta niiden kuntalaisten keskuudessa, jotka ovat itse käyttäneet tiettyä kunnallista palvelua. Arviot kuntapalveluista ovat puolestaan kriittisempiä niiden kuntalaisten keskuudessa, jotka arvioivat yksittäistä kunnallista palvelua ainoastaan mielikuvien perusteella, toteaa Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom.

– Kuntalaisten palveluarvioita koskevat tulokset ovat merkityksellisiä paitsi kuntapalvelujen yleistilan kuvaajana myös kuntien toiminnan arvioinnin ja kehittämisen näkökulmasta, toteaa varatoimitusjohtaja Timo Reina.

Palveluita käyttäneiden määrissä suuria kuntakohtaisia eroja

Käytetyimmät kuntapalvelut ovat pääsääntöisesti samoja erikokoisissa kunnissa ja eri-ikäisillä kuntalaisilla. Joukkoliikennepalvelut nousevat käytetyimpien kuntapalvelujen joukkoon yli 100 000 asukkaan kaupungeissa ja 18-29-vuotiaiden ikäryhmässä. Valtaosa kuntalaisista on käyttänyt kierrätyspalvelua ja jätehuoltoa. Kolme neljästä vastanneesta on käyttänyt lääkäriaseman lääkärin ja kaksi kolmesta sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan vastaanottopalveluja. Yli puolet on käyttänyt myös kirjastopalveluja ja hammashoitoa.

Kaikkien kuntapalvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta pidetään enemmän hyvänä kuin huonona. Parhaiten saavutettavia ovat kirjastopalvelut, jätehuolto ja kierrätystoiminta. Yli puolet vastanneista pitää myös sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan vastaanottoa sekä liikuntapalveluja hyvin saavutettavina.

Kuntapalveluissa monet kuntalaisten yksilölliset ominaisuudet selittävät tyytyväisyyden vaihtelua, erityisesti ikä ja ammattiasema. Tyytyväisimpiä palveluihin ovat yli 70-vuotiaat, lapsia tai omaista hoitavat, alle vuoden nykyisessä kunnassa asuneet, naiset, työelämän ulkopuolella olevat, kuntakeskustassa asuvat, vähän koulutetut sekä ruotsinkieliset.

Kyselytutkimus on toteutettu osana Kuntaliiton Erilaistuva KuntaSuomi 2025 -tutkimusohjelmaa, jossa on mukana 43 kuntaa eri puolilta Suomea.

Katso myös

Digitaalisen identiteetin lompakko tulee vuonna 2026

Valtiovarainministeriö on asettanut hankkeen ohjaamaan kansallisen digitaalisen identiteetin lompakon toteuttamista. Teknisestä toteutuksesta vastaa Digi- ja …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x