Uutisotsikot

Ruuan merkittävä riskitekijä on ravitsemuksellinen laatu

Ruuan turvallisuus ja ravitsemuksellinen laatu ovat olennaisia tekijöitä ihmisten ja yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta. Suomessa ruokaturvallisuudesta huolehditaan systemaattisesti, sen sijaan ravitsemukseen pitäisi meillä kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Maailmanlaajuisesti joka kymmenes ihminen sairastuu heikkolaatuisen ruuan seurauksena.

Suomen elintarvikeketju on kansainvälisesti verrattuna poikkeuksellisen luotettava. Tuotteiden alkuperä on jäljitettävissä tiloille asti, korkea osaamistaso ja hygieniakäytännöt ja tuotannon vastuullisuus ovat huippuluokkaa ja antibiootteja käytetään tuotantoeläinten lääkinnässä vain hyvin harkiten. Korkea elintarviketurvallisuuden taso on pitkällisen työn tulosta ja vaatii jatkuvia toimenpiteitä kaikilta ruokajärjestelmän toimijoilta. Pakkausmerkinnät ohjaavat kuluttajia huolehtimaan tuotteiden turvallisuudesta myös kotona.

Väestön hyvinvointia ja terveyttä heikentävät paitsi syömäkelvottomat elintarvikkeet, myös yhä merkittävimmissä määrin ravitsemuslaadultaan heikko ruoka. Virheellinen ravitsemus on Suomessa tärkein yksittäinen tautitaakkaa lisäävä tekijä. Esimerkiksi lihavuus ja sen liitännäissairaudet kuormittavat terveydenhuoltoa ja aiheuttavat merkittäviä kustannuksia.

Kansanterveyden kannalta ruuan hygieenisuutta merkittävämpi riskitekijä meillä on tänä päivänä ruuan ravitsemuksellinen laatu. Suomessa ruoka on tunnetusti turvallista, mutta ravitsemukseen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota.

Ravitsemuksellisten riskien kuten liiallisen suolan tai tyydyttyneiden rasvahappojen tai liian vähäisten hedelmien ja vihannesten aiheuttamat terveyshaitat ovat huomattavasti suurempia (8000 – 35000 DALY vuodessa) kuin ruoan biologisten (listeria, toksoplasma, norovirus) tai kemiallisten (dioksiinit, lyijy, aflatoksiini) vaarojen aiheuttamat terveyshaitat (1 – 700 DALY vuodessa).

Katso myös

Öljylämmityksen vaihtamiseen voi saada avustusta

Öljylämmitteisten pientalojen omistajille on tarjolla avustusta öljylämmityksen vaihtamiseen toiseen lämmitysmuotoon. Avustusta myönnetään yksityishenkilöille ja kuolinpesille, …