Extralehdet https://extralehdet.com Extralehdet – puolueeton ja riippumaton verkkomedia Mon, 09 Dec 2019 14:47:52 +0200 fi-FI hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3 https://i0.wp.com/extralehdet.com/wp-content/uploads/2016/07/cropped-EXTRA_f.jpg?fit=32%2C32&ssl=1 Extralehdet https://extralehdet.com 32 32 128814285 Suomi liittyy sosiaaliturvassa EU/ETA -alueen sähköiseen tiedonvaihtoon https://extralehdet.com/suomi-liittyy-sosiaaliturvassa-eu-eta-alueen-sahkoiseen-tiedonvaihtoon/ https://extralehdet.com/suomi-liittyy-sosiaaliturvassa-eu-eta-alueen-sahkoiseen-tiedonvaihtoon/#respond Tue, 10 Dec 2019 03:47:56 +0000 https://extralehdet.com/?p=11615 EU/ETA -maat ovat siirtymässä sähköiseen tiedonvaihtoon maasta toiseen liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvaetuuksien käsittelyssä. Tätä varten sosiaaliturvalaitokset ottavat käyttöön niin sanotun EESSI-järjestelmän. EESSI-järjestelmän (Electronic Exchange of Social Security Information) tavoite on sujuvoittaa tiedonkulkua sosiaaliturvasta vastaavien viranomaisten välillä ja nopeuttaa kansalaisten sosiaaliturvaoikeuksien toteuttamista. Järjestelmä otetaan käyttöön EU/ETA -maissa vaiheittain. Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) on ottanut Suomessa EESSI-järjestelmän ensimmäisenä käyttöön. Tapaturmavakuutuskeskus …

The post Suomi liittyy sosiaaliturvassa EU/ETA -alueen sähköiseen tiedonvaihtoon appeared first on Extralehdet.

]]>
EU/ETA -maat ovat siirtymässä sähköiseen tiedonvaihtoon maasta toiseen liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvaetuuksien käsittelyssä. Tätä varten sosiaaliturvalaitokset ottavat käyttöön niin sanotun EESSI-järjestelmän.

EESSI-järjestelmän (Electronic Exchange of Social Security Information) tavoite on sujuvoittaa tiedonkulkua sosiaaliturvasta vastaavien viranomaisten välillä ja nopeuttaa kansalaisten sosiaaliturvaoikeuksien toteuttamista. Järjestelmä otetaan käyttöön EU/ETA -maissa vaiheittain.

Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) on ottanut Suomessa EESSI-järjestelmän ensimmäisenä käyttöön. Tapaturmavakuutuskeskus liittyi sähköiseen tiedonvaihtoon työtapaturma- ja ammattitautikorvauksien osalta joulukuun alussa 2019. Myöhemmin järjestelmä otetaan käyttöön myös muilla sosiaaliturvan aloilla.

Etuuksien käsittely maiden kesken sujuvoituu

Sähköinen tietojenvaihto nopeuttaa sosiaaliturvaetuuksien käsittelyä ja maksua. Lisäksi se varmistaa tietojen tietoturvallisen käsittelyn.

EESSI-järjestelmässä on sosiaaliturvaetuuksia varten toisiaan vastaavat sähköiset sanomat kaikilla EU-alueen kielillä. Näin varmistetaan, että tietoa käsitellään yhdenmukaisesti ja yhteisesti sovittujen käytäntöjen mukaisesti.

Noin 15 000 sosiaaliturvaa toimenpanevaa organisaatioita 32 maassa siirtyy vaiheittain käyttämään järjestelmää, jolla korvataan nykyinen paperilla tapahtuva tiedonvaihto. Käytännössä joudutaan ylläpitämään rinnakkain sekä paperilomakkeiden että sähköisen järjestelmän käyttöä, kunnes kaikki järjestelmään kuuluvat maat ovat ottaneet EESSI:n käyttöön.

The post Suomi liittyy sosiaaliturvassa EU/ETA -alueen sähköiseen tiedonvaihtoon appeared first on Extralehdet.

]]>
https://extralehdet.com/suomi-liittyy-sosiaaliturvassa-eu-eta-alueen-sahkoiseen-tiedonvaihtoon/feed/ 0 11615
Asenteet hoivatyössä avustavia robotteja kohtaan ovat muuttuneet kielteisemmiksi https://extralehdet.com/asenteet-hoivatyossa-avustavia-robotteja-kohtaan-ovat-muuttuneet-kielteisemmiksi/ https://extralehdet.com/asenteet-hoivatyossa-avustavia-robotteja-kohtaan-ovat-muuttuneet-kielteisemmiksi/#respond Mon, 09 Dec 2019 03:57:24 +0000 https://extralehdet.com/?p=11587 Hoitoalan ammattilaisilla on erinomaiset edellytykset hyödyntää uutta teknologiaa, mutta samalla myös kriittisiä näkemyksiä siitä, mihin robotteja olisi sopivaa soveltaa. Hoitajien ja fysioterapeuttien kokemuksia ja näkemyksiä roboteista selvitettiin kyselytutkimuksella. Omakohtaisia käyttökokemuksia hoitoalan ammattilaisilla on enemmän kotona käytetyistä roboteista, kuten robotti-imureista kuin hoivaroboteista. Myönteistä suhtautumista hoivarobotteihin edistää aikaisempi kokemus roboteista. Kokemus terveysteknologiasta ei osoittautunut merkittäväksi tekijäksi hoivarobottien …

The post Asenteet hoivatyössä avustavia robotteja kohtaan ovat muuttuneet kielteisemmiksi appeared first on Extralehdet.

]]>
Hoitoalan ammattilaisilla on erinomaiset edellytykset hyödyntää uutta teknologiaa, mutta samalla myös kriittisiä näkemyksiä siitä, mihin robotteja olisi sopivaa soveltaa. Hoitajien ja fysioterapeuttien kokemuksia ja näkemyksiä roboteista selvitettiin kyselytutkimuksella.

Omakohtaisia käyttökokemuksia hoitoalan ammattilaisilla on enemmän kotona käytetyistä roboteista, kuten robotti-imureista kuin hoivaroboteista. Myönteistä suhtautumista hoivarobotteihin edistää aikaisempi kokemus roboteista. Kokemus terveysteknologiasta ei osoittautunut merkittäväksi tekijäksi hoivarobottien hyväksynnässä, selviää Tuuli Turjan sosiaalipsykologian väitöskirjasta, jossa tarkastellaan hoitoalan ammattilaisten suhtautumista robottiapuun.

Suomalaiset ovat hieman myönteisempiä robottiavulle kuin eurooppalaiset keskimäärin, mutta suomalaisten asenteet työssä avustavia robotteja kohtaan ovat muuttuneet 2010-luvun kuluessa koko ajan kielteisemmiksi. Vaikka robotteihin totutellaan jo usealla uudella toimialalla, kuten sosiaali- ja terveyspalveluissa, työpaikoilla robotisointia edelleen suunnittelevat ja pilotoivat lähinnä vain organisaatioiden johto ja esimiehet. Esimiesasemassa olevilla onkin toimialasta riippumatta verrattain myönteinen asenne oman alansa robotisaatioon.

Hoitoalan robotisointi on teknologisena muutoksena vasta harkintavaiheessa. Teknologistumisen tarpeet tiedostetaan, mutta ei olla vielä varmoja, mitkä menetelmät olisivat hyväksyttäviä ja toimivia. Vaikka vain pienellä osalla hoitoalan ammattilaisista oli omakohtaista kokemusta roboteista, heistä suurin osa osoitti huomattavaa luottamusta siihen, että he oppisivat käyttämään ja jopa ohjelmoimaan robotteja työssään.

Hoivarobottien hyväksyttävyyteen liittyy periaatteellinen puoli

Jotta hoivarobotit voitaisiin toivottaa tervetulleeksi hoitotyön avuksi, niiden täytyy olla yhteensopivia työntekijän henkilökohtaisen arvomaailman sekä työyhteisössä jaettujen asenteiden kanssa. Hyväksyttävyys riippuu myös siitä, mihin tehtäviin robotteja sovellettaisiin. Fyysisesti raskaisiin tehtäviin robottiapu oli tervetulleempaa kuin etähoidon ratkaisuihin. Hoivarobottien hyödyntämistä välittömissä hoitotehtävissä pidettiin arveluttavampana kuin robottien hyödyntämistä logistiikassa, kirjaustyössä ja muissa tehtävissä, joissa ei olla potilaiden kanssa suorassa vuorovaikutuksessa.

Tulokset korostavat työn robotisoinnin yhteissuunnittelua henkilöstön kanssa etenkin sensitiivisillä aloilla. Tunnistamalla mahdolliset arvoristiriidat jo varhaisessa vaiheessa voitaisiin välttää tilanteet, joissa työntekijän odotetaan työskentelevän tilanteissa tai menetelmillä, jotka eivät vastaa hänen arvojaan tai ammattieettisiä periaatteitaan.

The post Asenteet hoivatyössä avustavia robotteja kohtaan ovat muuttuneet kielteisemmiksi appeared first on Extralehdet.

]]>
https://extralehdet.com/asenteet-hoivatyossa-avustavia-robotteja-kohtaan-ovat-muuttuneet-kielteisemmiksi/feed/ 0 11587
Uusiutuvan energian kokonaiskulutus kasvanut https://extralehdet.com/uusiutuvan-energian-osuus-energian-kokonaiskulutuksesta-on-kasvanut/ https://extralehdet.com/uusiutuvan-energian-osuus-energian-kokonaiskulutuksesta-on-kasvanut/#respond Sun, 08 Dec 2019 03:14:28 +0000 https://extralehdet.com/?p=11566 Uusiutuvan energian osuus energian kokonaiskulutuksesta ylitti viime vuonna fossiilisen tuontipolttoaineiden osuuden. Päästöoikeuden hinnan nousu edistää uusiutuvan energian investointeja ja käyttöä samalla kun teknologinen kehitys parantaa tuulivoimainvestointien kannattavuutta. Uusiutuvan energian osuus energian kokonaiskulutuksesta oli viime vuonna 37 prosenttia ja fossiilisen tuontienergian osuus 35 prosenttia. Uusiutuvan energian tuotannosta 74 prosenttia on peräisin puuraaka-aineesta, yhdeksän vesivoimasta, viisi lämpöpumpuista …

The post Uusiutuvan energian kokonaiskulutus kasvanut appeared first on Extralehdet.

]]>
Uusiutuvan energian osuus energian kokonaiskulutuksesta ylitti viime vuonna fossiilisen tuontipolttoaineiden osuuden. Päästöoikeuden hinnan nousu edistää uusiutuvan energian investointeja ja käyttöä samalla kun teknologinen kehitys parantaa tuulivoimainvestointien kannattavuutta.

Uusiutuvan energian osuus energian kokonaiskulutuksesta oli viime vuonna 37 prosenttia ja fossiilisen tuontienergian osuus 35 prosenttia. Uusiutuvan energian tuotannosta 74 prosenttia on peräisin puuraaka-aineesta, yhdeksän vesivoimasta, viisi lämpöpumpuista ja neljä prosenttia tuulivoimasta. Puupolttoaineet ovat suurin energialähde 27 prosentin osuudella. Metsähaketta käytettiin energiantuotantoon 8 miljoonaa kuutiota, selviää Uusiutuvan energian toimialaraportista.

Suomen vaihtotase vuonna 2018 oli energiatuotteiden osalta 5,3 miljardia euroa alijäämäinen. Suomeen tuotiin erilaisia energiatuotteita 10,7 miljardilla eurolla. Eniten tuontia tapahtui Venäjältä, jonka osuus tuonnin arvosta oli 61 prosenttia. Suomesta vietiin energiatuotteita 5,4 miljardilla eurolla, eniten EU-maihin.

Päästöoikeuden hinta on viimeisen kahden vuoden aikana lähes kuusinkertaistunut. Päästöoikeuden hinta kävi korkeimmillaan heinäkuussa, jolloin sen hinta oli noin 29,50 euroa per hiilidioksiditonni. Kolmen kuukauden keskiarvo syyskuussa päättyneellä vuoden kolmannella kvartaalilla oli 27 euroa.

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan vuonna 2018 uusiutuvan energian toimialaan kuuluvien yritysryhmien tuotannon bruttoarvo oli 5,36 miljardia euroa ja jalostusarvo 1,02 miljardia euroa. Toimintaa harjoitettiin kaikkiaan 1 189 yrityksessä ja 1 784 toimipaikassa, jotka työllistivät yhteensä 6 104 henkilöä.

Tuulivoiman tuottaminen on kannattavampaa

Pk-yritysten lähiajan suhdanneodotukset ovat heikentyneet kevään 2019 tilanteesta. Koko maassa on mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä pk-yrityksiä 34 prosenttia. Uusiutuvan energian toimialalla on 33 prosenttia pk-yrityksiä, jotka pyrkivät säilyttämään asemansa.

Tuulivoimainvestoinnit ovat aiempaa kannattavampia teknologisen kehityksen avittamina ja voimaloiden koon kasvaessa. Myös aurinkosähköinvestoinnit jatkavat kasvuaan, kun kotitaloudet, yritykset ja maatilat ovat lisänneet merkittävästi investointeja aurinkoenergiaan.

Tarve vähentää kasvihuonepäästöjä ohjaa vahvasti energiapolitiikkaa. Maailmalla erityisesti tuulivoiman, bioenergian ja aurinkoenergian investointien kasvu on nopeaa. Samalla kuitenkin myös fossiilisten polttoaineiden käyttö kasvoi edelleen vuonna 2018.

Suomi pyrkii maailman ensimmäiseksi fossiilivapaaksi maaksi

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035. Tavoitteeseen pääsemiseksi nopeutetaan päästövähennystoimia ja vahvistetaan hiilinieluja. Sähkön ja lämmön tuotannon tulee olla Suomessa lähes päästötöntä 2030-luvun loppuun mennessä. Liikenteen päästöjen tulee vähintään puolittua vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta.

Taulukkojen värit eivät vastaa toisiaan.The post Uusiutuvan energian kokonaiskulutus kasvanut appeared first on Extralehdet.

]]>
https://extralehdet.com/uusiutuvan-energian-osuus-energian-kokonaiskulutuksesta-on-kasvanut/feed/ 0 11566
Silkkitie ei ollut ruusuinen – tuhansia rikosepäilyjä tutkinnassa https://extralehdet.com/tuhannet-silkkitiehen-liittyvat-rikosepailyt-tutkinnassa/ https://extralehdet.com/tuhannet-silkkitiehen-liittyvat-rikosepailyt-tutkinnassa/#respond Sat, 07 Dec 2019 03:46:51 +0000 https://extralehdet.com/?p=11591 Tulli takavarikoi keväällä 2019 yhdessä Ranskan viranomaisten kanssa vuodesta 2013 lähtien salatussa verkossa toimineen Silkkitien verkkopalvelimen. Palvelimelta saatujen tietojen pohjalta Tulli on aloittanut yhteistyössä Keskusrikospoliisin ja usean poliisilaitoksen kanssa epäiltyihin myyjiin ja ostajiin liittyviä esitutkintoja. Silkkitienä ja Valhallana tunnetun kauppapaikan kautta myytiin useamman vuoden ajan myös kansainvälisesti arvioiden merkittäviä määriä huumaus-, doping- ja lääkeaineita sekä …

The post Silkkitie ei ollut ruusuinen – tuhansia rikosepäilyjä tutkinnassa appeared first on Extralehdet.

]]>
Tulli takavarikoi keväällä 2019 yhdessä Ranskan viranomaisten kanssa vuodesta 2013 lähtien salatussa verkossa toimineen Silkkitien verkkopalvelimen. Palvelimelta saatujen tietojen pohjalta Tulli on aloittanut yhteistyössä Keskusrikospoliisin ja usean poliisilaitoksen kanssa epäiltyihin myyjiin ja ostajiin liittyviä esitutkintoja.

Silkkitienä ja Valhallana tunnetun kauppapaikan kautta myytiin useamman vuoden ajan myös kansainvälisesti arvioiden merkittäviä määriä huumaus-, doping- ja lääkeaineita sekä aseita. Silkkitie oli yksi pitkäikäisimmistä ja kansainvälisesti tunnetuimmista salatussa verkossa toimineista huumausaineita myyneistä kauppapaikoista.

Verkkokaupat, kuten Silkkitie, ovat lisänneet huomattavasti huumausaineiden tarjontaa Suomessa etenkin suurten kaupunkien ulkopuolelle ja myös alaikäisille. Silkkitien suosiota on kasvattanut se, että siellä toimitaan anonyymisti ja tuotteet saadaan laillisten toimijoiden kautta. Tulli on pystynyt Silkkitie-palvelimen tietoteknisen esitutkinnan perusteella selvittämään tuhansien suomalaisten myyjien ja ostajien henkilöllisyydet.

– Salatussa verkossa palveluiden ylläpitäjät ja myyjät ovat uskoneet ja uskotelleet ostajille huumeiden ja muiden laittomien tuotteiden verkkokaupan olevan ”turvallista” anonyymiteetin vuoksi ja siten viranomaisten saavuttamattomissa sekä rikosvastuusta vapaata. Myytti on nyt murrettu, toteaa Tullissa tapauksen yleisjohtajana toimiva valvontajohtaja Hannu Sinkkonen.

Silkkitieltä myytiin pääasiassa Suomeen

Laittomien aineiden ja muiden tuotteiden kauppaa Silkkitiellä tehtiin nimimerkkien avulla, ja ostot maksettiin virtuaalivaluutalla. Huumausaineet ja muut laittomat aineet toimitettiin myyjiltä ostajille pääsääntöisesti postitse. Silkkitien ylläpitäjä otti kaikesta sivustolla käytävästä kaupasta itselleen keskimäärin viiden prosentin palkkion, muttei itse osallistunut kaupankäyntiin.

Silkkitie-kauppapaikalla oli sen toiminta-aikana noin 400 000 nimimerkkiä. Toteutuneita kauppatapahtumia oli noin 500 000, ja myynnissä oli 78 000 eri tuotetta. Myynti suuntautui pääasiallisesti Suomeen. Silkkitien käyttäjiä on ollut kaikkialla Suomessa, ja heidän ikäjakaumansa on ollut 15–83 vuotta. Koko kauppapaikan liikevaihto oli noin 50 miljoonaa euroa.

Tulli on esitutkinut vuosina 2014–2019 noin kolmeakymmentä Silkkitien myyjää. Suurimmat tutkitut myyjät ovat olleet Douppikauppa ja Ekstaasikauppa.

Tutkinta Suomessa yhteistyössä Tullin, KRP:n ja poliisilaitosten kanssa

Silkkitiehen liittyvän esitutkinnan aikana Tulli on tehnyt kattavaa kansainvälistä yhteistyötä Ranskan viranomaisten, Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikön Eurojustin ja Euroopan poliisiviraston Europolin kanssa sekä Suomessa Keskusrikospoliisin ja poliisilaitoksien kanssa. Tulli, Keskusrikospoliisi ja poliisilaitokset ovat aloittaneet suomalaisiin myyjiin ja ostajiin kohdistuvia esitutkintoja muun muassa seuraavien rikosnimikkeiden eri tekomuodoissa: huumausainerikos, dopingrikos, salakuljetus, lääkerikos, ampuma-aserikos ja veropetos.

Poliisi tutkii tuhansia epäiltyjä rikoksia

Poliisilaitokset ympäri Suomen tutkivat Silkkitien huumausainekauppaan liittyviä tuhansia rikosepäilyjä.

– Tutkintaurakka on valtava joka puolella Suomea. Useimmissa laitoksissa käydään läpi Tullilta saatua materiaalia ja lajitellaan tutkittavia juttuja niiden laajuuden ja laadun mukaan. Joissakin tutkinnoissa on päästy pidemmälle ja on tehty kuulusteluja sekä muita toimenpiteitä, kertoo kokonaisuuden yleisjohtajana toimiva rikosylikomisario Jari Räty Keskusrikospoliisista.

Rikosepäilyjen kokoluokat vaihtelevat yksittäisistä kauppatapahtumista yli sadantuhannen euron myyntituottoihin. Osa ostetuista huume-eristä on niin suuria, että poliisi epäilee ostajien myyneen huumeita eteenpäin. Suhteellisesti eniten rikosepäilyjä on poliisin selvittelyssä Sisä-Suomen ja Oulun poliisilaitosten alueella.

– Tämä kertoo osaltaan huumausainemarkkinoiden muutoksesta. Nettikaupan yleistymisen myötä huumausaineiden käyttö on yleistynyt myös maaseudulla ja pienissä kunnissa, kun huumeita on mahdollista tilata netistä kotiovelle. Aiemmin huumekauppa oli keskittynyt pääasiassa suuriin kaupunkeihin, Räty kertoo.

Tor -verkko suojaa yksityisyyttä verkossa

Tor -verkko on alun perin Yhdysvaltain ilmavoimien viestintätarpeisiin kehitetty verkko, joka perustuu usean tason salaukseen (The Onion Router) -teknologiaan ja käyttäjien toiminnan kierrättämiseen tuhansien verkon koneiden kautta. Tor -verkko suojaa verkossa tapahtuvaa viestintää, tehden viestien lähettäjien ja vastaanottajien selvittämisestä lähes mahdotonta. Tor -verkon käyttäjänä voi olla kuka tahansa, joka on erityisen huolissaan verkossa selaillessa yksityisyydestään. Verkkoa käytetään tarkoitukseen sopivalla selaimella. Asiaan voi tutustua torproject.org -sivustolla.

The post Silkkitie ei ollut ruusuinen – tuhansia rikosepäilyjä tutkinnassa appeared first on Extralehdet.

]]>
https://extralehdet.com/tuhannet-silkkitiehen-liittyvat-rikosepailyt-tutkinnassa/feed/ 0 11591
Joulukuusen voi hakea valtion metsästä – mobiililuvalla https://extralehdet.com/joulukuusen-voi-hakea-valtion-metsasta-mobiililuvalla/ https://extralehdet.com/joulukuusen-voi-hakea-valtion-metsasta-mobiililuvalla/#respond Fri, 06 Dec 2019 19:07:05 +0000 https://extralehdet.com/?p=11553 Joulukuusen voi hakea valtion mailta, kun on ensin hankkinut siihen luvan. Lapin ja Pohjanmaa-Kainuun alueilla on käytössä mobiililupapalvelu. Lupa oikeuttaa hakemaan enintään kolme metriä pitkän joulukuusen valtion talouskäytön piirissä olevista monikäyttömetsistä. Enontekiön, Utsjoen ja Inarin kunnissa joulukuusiluvalla joulupuuksi saa hakea ainoastaan männyn. Joulupuu noudetaan tien varresta, korkeintaan kahdenkymmenen metrin etäisyydeltä. Joulupuuta ei saa hakea suojelu- …

The post Joulukuusen voi hakea valtion metsästä – mobiililuvalla appeared first on Extralehdet.

]]>
Joulukuusen voi hakea valtion mailta, kun on ensin hankkinut siihen luvan. Lapin ja Pohjanmaa-Kainuun alueilla on käytössä mobiililupapalvelu.

Lupa oikeuttaa hakemaan enintään kolme metriä pitkän joulukuusen valtion talouskäytön piirissä olevista monikäyttömetsistä. Enontekiön, Utsjoen ja Inarin kunnissa joulukuusiluvalla joulupuuksi saa hakea ainoastaan männyn. Joulupuu noudetaan tien varresta, korkeintaan kahdenkymmenen metrin etäisyydeltä. Joulupuuta ei saa hakea suojelu- tai retkeilyalueilta.

Luvan ostajan on hyvä varmistaa alueen kuuluminen Metsähallituksen metsätalouskäytössä oleviin metsiin. Helpoiten asian voi tarkistaa menemällä verkko-osoitteeseen www.retkikartta.fi ja valitsemalla kartasta tason ”metsätalouden monikäyttömetsät”.

Mobiililuvan voi ostaa soittamalla numeroon 0606 05 61145. Mobiililuvan hinta on 5,09 euroa + matkapuhelinmaksu. Ohjeet luvan hankkimiseen löytyy verkko-osoitteesta: www.metsa.fi/joulukuusilupa.

The post Joulukuusen voi hakea valtion metsästä – mobiililuvalla appeared first on Extralehdet.

]]>
https://extralehdet.com/joulukuusen-voi-hakea-valtion-metsasta-mobiililuvalla/feed/ 0 11553
Puukerrostalohankkeiden määrä kasvanut edelleen viime vuodesta https://extralehdet.com/puukerrostalohankkeiden-maara-kasvanut-viime-vuodesta/ https://extralehdet.com/puukerrostalohankkeiden-maara-kasvanut-viime-vuodesta/#respond Fri, 06 Dec 2019 03:50:57 +0000 https://extralehdet.com/?p=11506 Puukerrostalohankkeiden määrä on jälleen kasvanut viime vuodesta. Viime vuonna suunnitteilla oli 6 000 uutta puukerrostaloasuntoa. Nyt niiden määrä on 7 500. Kärkisijaa puukerrostalohankkeissa pitää Tampere. Suomessa on rakenteilla tai suunnitteilla yhteensä 63 puukerrostalohanketta, eli yksittäisiä puukerrostaloja, puukerrostalokortteleita tai suuren mittakaavan puurakenteisia julkisia rakennuksia. Viime vuonna hankkeita oli kokonaisuudessaan 51, vuonna 2017 niitä oli 40, kertoo …

The post Puukerrostalohankkeiden määrä kasvanut edelleen viime vuodesta appeared first on Extralehdet.

]]>
Puukerrostalohankkeiden määrä on jälleen kasvanut viime vuodesta. Viime vuonna suunnitteilla oli 6 000 uutta puukerrostaloasuntoa. Nyt niiden määrä on 7 500. Kärkisijaa puukerrostalohankkeissa pitää Tampere.

Suomessa on rakenteilla tai suunnitteilla yhteensä 63 puukerrostalohanketta, eli yksittäisiä puukerrostaloja, puukerrostalokortteleita tai suuren mittakaavan puurakenteisia julkisia rakennuksia. Viime vuonna hankkeita oli kokonaisuudessaan 51, vuonna 2017 niitä oli 40, kertoo ympäristöministeriön selvitys.

Hankkeisiin on laskettu mukaan vähintään 3-kerroksiset puukerrostalohankkeet, joista varmasti toteutuvia on 18, todennäköisiä 31 ja mahdollisia 14 kappaletta. Mahdollisia hankkeita ovat kaavavaiheessa olevat laajat hankkeet, joissa ei ole vielä puurakentamiseen sitoutunutta rakennuttajaa tai rakentajaa.

Jos kaikki varmat ja todennäköiset hankkeet toteutuvat, Suomeen on tulossa lähivuosina miltei 7 500 uutta puukerrostaloasuntoa. Tämä on noin 1 500 asuntoa enemmän viime vuoteen verrattuna.

– Teollinen puurakentaminen on pääsemässä vauhtiin Suomessa. Viime vuosina Suomeen on perustettu useita puuelementtitehtaita, ja yhä useampi rakennuttaja on alkanut käyttämään puuta kerrostalojen runkomateriaalina, ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelman ohjelmapäällikkö Petri Heino sanoo.

Puukerrostalohankkeita on tulossa tasaisesti ympäri maata. Eniten hankkeita on kaavailtu Uudellemaalle, Pirkanmaalle ja Varsinais-Suomeen. Lappiin, Kainuuseen, Etelä-Karjalaan, Päijät-Hämeeseen, Kanta-Hämeeseen tai Ahvenanmaalle ei ole suunnitteilla yli 3-kerroksisia puukerrostalohankkeita.

– Toivon, että jokaisessa maakunnassa ja kunnassa puu nähtäisiin tasavertaisena rakennusmateriaalina muiden materiaaleihin kanssa. Puurakentamisen lisäämiseen voidaan vaikuttaa muun muassa kaavoituksen, maankäyttösopimusten ja tontinluovutusehtojen kautta, Heino sanoo.

Suurin yksittäinen käynnissä oleva puukerrostalohanke on Turun Linnanfältissä, johon on rakentumassa noin 950 puukerrostaloasuntoa. Kaupungeista puurakentamisen kärkipaikkaa pitää Tampere. Varmoja kohteita on nousemassa Tampereella Härmälään, Kauppiin ja Rauhanniemeen. Todennäköisiä hankkeita on suunnitteilla seitsemän ja mahdollisia yksi.

Julkisia puurakennushankkeita on tulossa Helsingin Jätkäsaareen ja Katajanokalle sekä Pudasjärvelle. Jätkäsaaren Wood Cityyn on rakenteilla peliyhtiö Supercellin toimistotalo ja suunnitteilla hotelli. Katajanokalle nousee metsäyhtiö Stora Enson uusi pääkonttori. Hirsirakentamisestaan tunnetulle Pudasjärvelle on rakentumassa vuonna 2021 valmistuva 3-kerroksinen hirsinen monitoimikeskus.

Muita varmoja puukerrostalohankkeita on tulossa Espooseen, Jyväskylään, Kuopioon, Kirkkonummelle, Nurmekseen, Uuteenkaupunkiin, Vaasaan, Vantaalle ja Vesilahdelle.

Suomalainen puukerrostalohankekannan on koonnut arkkitehti Janne Tolppanen. Tiedot perustuvat kuntien julkisiin tietoihin. Ajantasaisuus on varmistettu kunnilta. Puukerrostalohankkeet on jaettu selvityksessä kolmeen eri luokkaan toteutumispotentiaalin mukaan: varmat, todennäköiset ja mahdolliset. Hankekantaan on kerätty kaikki vähintään 3-kerroksiset puukerrostalohankkeet sekä kaikki merkittävät suuren mittakaavan puurakenteiset julkiset rakennukset Suomessa. Hankekannassa ei esitetä jo toteutuneita kohteita.

The post Puukerrostalohankkeiden määrä kasvanut edelleen viime vuodesta appeared first on Extralehdet.

]]>
https://extralehdet.com/puukerrostalohankkeiden-maara-kasvanut-viime-vuodesta/feed/ 0 11506
Perusterveydenhuollon palvelut ovat tasalaatuisia julkisilla ja yksityistetyillä https://extralehdet.com/perusterveydenhuollon-palvelut-ovat-tasalaatuisia-julkisilla-ja-yksityistetyilla/ https://extralehdet.com/perusterveydenhuollon-palvelut-ovat-tasalaatuisia-julkisilla-ja-yksityistetyilla/#respond Thu, 05 Dec 2019 03:49:09 +0000 https://extralehdet.com/?p=11540 Julkisten ja yksityisten terveysasemien palvelut ovat tasalaatuisia ja hyviä. Asiakkaat eivät edes aina tienneet käyttivätkö he yksityiselle ulkoistettua vai julkisen palveluntuottajan tarjoamaa terveyspalvelua, kertoo väitöstutkimus. HTM Jaakko Hallilan sosiaali- ja terveyshallintotieteen väitöstutkimuksessa tarkasteltiin perusterveydenhuollon palveluita neljällä suomalaispaikkakunnalla Alavudella, Alajärvellä, Orimattilassa ja Hollolassa. Yksityisille terveysasemille ulkoistetut ja julkisten terveysasemien palvelut ovat asiakkaiden mielestä tasalaatuisia. Kunnat eivät …

The post Perusterveydenhuollon palvelut ovat tasalaatuisia julkisilla ja yksityistetyillä appeared first on Extralehdet.

]]>
Julkisten ja yksityisten terveysasemien palvelut ovat tasalaatuisia ja hyviä. Asiakkaat eivät edes aina tienneet käyttivätkö he yksityiselle ulkoistettua vai julkisen palveluntuottajan tarjoamaa terveyspalvelua, kertoo väitöstutkimus.

HTM Jaakko Hallilan sosiaali- ja terveyshallintotieteen väitöstutkimuksessa tarkasteltiin perusterveydenhuollon palveluita neljällä suomalaispaikkakunnalla Alavudella, Alajärvellä, Orimattilassa ja Hollolassa.

Yksityisille terveysasemille ulkoistetut ja julkisten terveysasemien palvelut ovat asiakkaiden mielestä tasalaatuisia. Kunnat eivät kuitenkaan pysty euromääräisesti arvioimaan, millaisia näkymättömiä kustannuksia terveyspalveluiden julkiseen tuottamiseen tai ulkoistamiseen liittyy.

– Palvelut ylittivät asiakkaiden ennakko-odotukset. Lähtökohtaisesti ennakko-odotukset yksityisiä terveyspalveluita kohtaan olivat hieman julkisia korkeammalla. Julkiset palvelut sen sijaan ylittivät ennakko-odotukset vielä yksityisiä selvemmin, kertoo Hallila.

Tutkimuspaikkakunnista Alavudella ja Orimattilassa oli käytössään yksityinen palveluntuottaja, Alavudella Kuusiolinna ja Orimattilassa Attendo. Alajärvellä käytössä oli isäntäkuntamalli, jossa palveluntuottajana oli Järvi-Pohjanmaan perusturva, kun taas Hollolassa palvelut tuotti Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä. Asiakkailta kysyttiin palveluista sekä ennen asiointia ja asioinnin jälkeen.

Kilpailuttamis- ja muiden transaktiokustannusten arviointi vaikeaa

Väitöstutkimuksen teoreettisena oletuksena oli, että terveyspalvelut tulisi järjestää joko omana tuotantona tai yksityiseltä sektorilta hankittuna sen mukaisesti, mikä kulloinkin on edullisempaa. Yksityistämiseen päätyneet kunnat olivatkin tätä tavoitelleet. Esimerkiksi Alavudella ulkoistuksessa tavoitteena oli kustannusten nousun pysäyttäminen ja Orimattilassa hoitohenkilökunnan rekrytoinnin onnistuminen.

Tutkimuksessa nousi esiin, että näiden näkyvien kustannusten lisäksi yksityisiin ja julkisiin palveluihin liittyy näkymättömiä vaihdannan välillisiä kustannuksia eli transaktiokustannuksia. Näitä näkymättömiä kustannuksia syntyy palvelun tuottajan etsimisestä, kilpailutuksesta, sopimuksen tekemisestä, tuottajan valvomisesta sekä tulosten mittaamisesta.

– Kunnat ja kuntayhtymät olivat kiinnostuneita arvioimaan transaktiokustannuksia, mutta työkaluja arviointiin ei ole omasta takaa. Keskeisenä nousikin esiin, että ei pystytty arvioimaan reaalisia euromääräisiä transaktiokustannuksia, sanoo Hallila.

Transaktiokustannuksia tai niiden kaltaisia kuluja ei ilmene vain palveluja ulkoistettaessa, vaan niitä on myös julkisissa tuottamismalleissa. Transaktiokustannuksia arvioitiin haastattelemalla päätöksentekijöitä.

– Uuteen tuottamismalliin siirryttäessä kannattaa tehdä suunnittelutyö huolellisesti, sillä liian nopea aikataulu voi tuoda hallinnollisia haasteita ja kustannuksia myöhemmässä vaiheessa.

Transaktioihin liittyvät haasteet tutkimuspaikkakunnilla eivät kuitenkaan näkyneet asiakkaiden kokemina laatuongelmina. Hallila suosittaa, että terveyspalveluiden tuottamisen suunnittelutyöhön ja kilpailutuksiin varattaisiin riittävästi aikaa.

– Kun palveluita tuotetaan riittävän isolle asiakaspohjalle, transaktiokustannukset eivät kohoa yksittäisen kunnan tai kuntalaisen lähtökohdista korkeiksi.

The post Perusterveydenhuollon palvelut ovat tasalaatuisia julkisilla ja yksityistetyillä appeared first on Extralehdet.

]]>
https://extralehdet.com/perusterveydenhuollon-palvelut-ovat-tasalaatuisia-julkisilla-ja-yksityistetyilla/feed/ 0 11540
PISA-tutkimus kertoo: Heikkojen lukijoiden osuus Suomessa on noussut https://extralehdet.com/pisa-tutkimus-kertoo-heikkojen-lukijoiden-osuus-suomessa-on-noussut/ https://extralehdet.com/pisa-tutkimus-kertoo-heikkojen-lukijoiden-osuus-suomessa-on-noussut/#respond Wed, 04 Dec 2019 03:57:22 +0000 https://extralehdet.com/?p=11542 OECD:n osaamistuloksia mittaavassa PISA-tutkimuksessa vuoden 2018 pääalueena oli lukutaito. Lukutaidon osaaminen on pitkällä aikavälillä laskenut Suomessa. Kolmen vuoden välein julkaistavassa tutkimuksessa Suomalaisten 15-vuotiaiden lukutaito oli kuitenkin OECD-maiden kärkeä. Myös matematiikassa suomalaisnuorten osaamistaso on pysynyt samana vuoteen 2015 verrattuna. Luonnontieteiden osaaminen on laskenut. PISA (Programme for International Students Assessment) on OECD:n jäsenmaiden yhteinen tutkimusohjelma, joka tuottaa …

The post PISA-tutkimus kertoo: Heikkojen lukijoiden osuus Suomessa on noussut appeared first on Extralehdet.

]]>
OECD:n osaamistuloksia mittaavassa PISA-tutkimuksessa vuoden 2018 pääalueena oli lukutaito. Lukutaidon osaaminen on pitkällä aikavälillä laskenut Suomessa. Kolmen vuoden välein julkaistavassa tutkimuksessa Suomalaisten 15-vuotiaiden lukutaito oli kuitenkin OECD-maiden kärkeä. Myös matematiikassa suomalaisnuorten osaamistaso on pysynyt samana vuoteen 2015 verrattuna. Luonnontieteiden osaaminen on laskenut.

PISA (Programme for International Students Assessment) on OECD:n jäsenmaiden yhteinen tutkimusohjelma, joka tuottaa tietoa koulutuksen tilasta ja tuloksista sekä koulun ulkopuolella tapahtuvasta oppimisesta kansainvälisessä vertailukehyksessä.

PISA 2018 -arvioinnissa kärkisijoja hallitsevat Aasian maat. Suomen 15-vuotiaiden nuorten lukutaito (520 pistekeskiarvo) oli OECD-maiden parhaimmistoa yhdessä Viron (523), Kanadan (520), Irlannin (518) ja Korean (514) kanssa. Kaikista osallistujista Suomen edellä oli Kiinan PSJZ-alue (Peking, Shanghai, Jiangsu ja Zhejiang 555) sekä Singapore (549). Suomen kanssa samassa joukossa olivat myös Kiinan alueet Macao ja Hongkong, joiden osaaminen ei poikennut Suomesta tilastollisesti merkitsevästi.

Matematiikan osaaminen ennallaan, luonnontieteissä heikkenemistä

Matematiikan osaamisen terävimpään kärkeen sijoittui seitsemän Aasian maata tai aluetta. Suomea tilastollisesti merkitsevästi paremmin menestyneet Euroopan maat olivat Viro (523), Alankomaat (519), Puola (516) ja Sveitsi (515). Suomalaisnuorten matematiikan osaaminen (507 pistekeskiarvo) oli OECD-maiden keskiarvoa parempaa. Suomen keskiarvo laski 4 pistettä vuoden 2015 PISA-tutkimuksesta. Matematiikan osaamistaso on siten pysynyt samana.

Luonnontieteiden osaamisessa Suomen nuorten pistekeskiarvo 522 oli OECD-maiden kärkeä Viron (530) ja Japanin (529) jälkeen. Suomen tulokset ovat laskeneet tasaisesti, vuodesta 2006 kaikkiaan 41 pistettä ja vuoden 2015 tuloksestakin tilastollisesti merkitsevästi 9 pistettä.

Heikkojen lukijoiden osuus kasvussa

Heikkojen lukijoiden osuus on lisääntynyt selvästi. Vuonna 2009 alle 2 tason lukijoita oli 8,1 %, mutta vuonna 2018 jo 13,5 % kaikista oppilaista. Maassamme on siten yhä enemmän nuoria, joiden lukutaito ei riitä opiskeluun ja yhteiskunnassa toimimiseen. Suomalaisnuorista erinomaisen lukutaidon tasoille sijoittuvien osuus (14,5 %) on säilynyt ennallaan (14,2 % vuonna 2009).

Oppilaiden väliset lukutaitoerot olivat vuonna 2018 suuremmat kuin kertaakaan Suomen PISA-tutkimusten historiassa. Oppilaiden välisten erojen kasvusta huolimatta suomalaiskoulujen välinen vaihtelu oli osanottajamaiden pienin, eikä se ole kasvanut verrattuna edelliseen PISA-tutkimukseen. Myöskään alueellisessa vaihtelussa ei ollut merkittäviä muutoksia. Pääkaupunkiseudun oppilaiden keskimääräiset tulokset ovat edelleen kaikissa sisältöalueissa parempia kuin muualla maassa, mutta nämä erot ovat olennaisesti pienempiä kuin edellisellä PISA-kierroksella. Myös osaamisen vaihtelu oli pääkaupunkiseudulla muuta maata suurempaa. Suomessa sukupuolten välinen lukutaidon osaamisero on ollut koko ajan osallistuvien maiden suurimpia, ja tälläkin kierroksella ero oli OECD-maiden suurin.

Sosioekonomisen taustan vaikutus oppimistuloksiin voimistunut

Vanhempien koulutus, ammatti ja kodin varallisuus (sosioekonominen tausta) olivat kaikissa maissa yhteydessä oppilaiden lukutaitoon. Suomessa ylimmän ja alimman sosioekonomisen neljänneksen keskimääräinen lukutaitoero oli 79 pistettä, mikä vastaa laskennallisesti noin kahden kouluvuoden opintoja. OECD-maissa vastaava ero oli 88 pistettä. Suomessa sosioekonomisen taustan yhteys oppilaiden osaamiseen voimistui vuodesta 2009, jolloin ero oli 62 pistettä.

Oppilaiden kielteinen suhde lukemiseen huolestuttaa

Suomessa yhä useampi oppilas suhtautui kielteisesti lukemiseen. Vuoteen 2009 verrattuna lukemista mieliharrastuksenaan pitävien joukko on vähentynyt yhdeksän prosenttiyksikköä. Peräti 63 prosenttia suomalaispojista antoi myöntävän vastauksen väittämään ”Luen vain, jos on pakko”.

PISA-tutkimus toteutettiin seitsemännen kerran

PISA-tutkimusohjelma selvittää kolmen vuoden välein 15-vuotiaiden nuorten osaamista lukutaidon, matematiikan osaamisen ja luonnontieteiden osaamisen sisältöalueilla. Vuoden 2018 PISA-tutkimukseen osallistui yhteensä 79 maata ja aluetta. Näistä 37 oli OECD-maita ja 42 niin kutsuttuja partnerimaita tai valtioiden sisäisiä alueita tai kaupunkeja.

Suomessa lukutaidon, matematiikan ja luonnontieteiden arviointitulokset saatiin kaikkiaan 5 649 perusopetuksen oppilaalta. Tutkimuksen Suomessa toteutti Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen ja Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksen yhteenliittymä.

OECD PISA
PISA-tutkimus ja Suomi – Opetus- ja kulttuuriministeriö

The post PISA-tutkimus kertoo: Heikkojen lukijoiden osuus Suomessa on noussut appeared first on Extralehdet.

]]>
https://extralehdet.com/pisa-tutkimus-kertoo-heikkojen-lukijoiden-osuus-suomessa-on-noussut/feed/ 0 11542
Vantaanjoen siltojen peruskorjaus ja Tuusulanväylän parannus palkittiin vuoden paalutustyömaana https://extralehdet.com/vantaanjoen-siltojen-peruskorjaus-tuusulanvaylan-parannus-vuoden-paalutustyomaa/ https://extralehdet.com/vantaanjoen-siltojen-peruskorjaus-tuusulanvaylan-parannus-vuoden-paalutustyomaa/#respond Tue, 03 Dec 2019 03:03:37 +0000 https://extralehdet.com/?p=11533 Vuoden Paalutustyömaana on palkittu Vantaanjoen siltojen peruskorjaus sekä erittäin vilkasliikenteisen Tuusulanväylän parantaminen Vantaanjoen ylityskohdassa. Haastavuudestaan huolimatta työmaa on ollut tekijöilleen turvallinen ja tienkäyttäjien iloksi se valmistuu lähes vuotta ennakoitua aiemmin. Tuusulanväylä on pääkaupunkiseudun merkittävin yhteys Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Ajoneuvomääriltään se on toiseksi liikennöidyin sisääntuloreitti Helsinkiin Lahdenväylän jälkeen. Sen liikennemäärät ovat vilkkaimmillaan 85 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Peruskorjaushanke …

The post Vantaanjoen siltojen peruskorjaus ja Tuusulanväylän parannus palkittiin vuoden paalutustyömaana appeared first on Extralehdet.

]]>
Vuoden Paalutustyömaana on palkittu Vantaanjoen siltojen peruskorjaus sekä erittäin vilkasliikenteisen Tuusulanväylän parantaminen Vantaanjoen ylityskohdassa. Haastavuudestaan huolimatta työmaa on ollut tekijöilleen turvallinen ja tienkäyttäjien iloksi se valmistuu lähes vuotta ennakoitua aiemmin.

Tuusulanväylä on pääkaupunkiseudun merkittävin yhteys Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Ajoneuvomääriltään se on toiseksi liikennöidyin sisääntuloreitti Helsinkiin Lahdenväylän jälkeen. Sen liikennemäärät ovat vilkkaimmillaan 85 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Peruskorjaushanke on sisältänyt Vantaanjoen ylittävien siltojen peruskorjauksen sekä Tuusulanväylän parantamisen joen kohdalla korvaamalla vanhat puupaalut ja korjaamalla painumat uusilla paalulaatoilla ja stabiloinnilla. Väyläviraston mukaan kohde kuului kiireellisyysluokkaan 1, eli sillä oli suuri riski vaurioitua nopeasti ajokelvottomaksi ja haitta liikennejärjestelmän toimivuudelle olisi ollut sen myötä kestämätön.

Ennen korjausta ajoradalla oli havaittavissa epätasaisuutta, sillä siltojen tulopenkereet olivat paikoitellen painuneet ja niitä oli aiemmin korjattu lisäämällä asfalttikerroksia, joita oli jopa yli metrin paksuudella. Riskinä oli, että tiepenkereen painuminen vaurioittaa viereisten siltojen perustuksia.

Putin ja Niinistö hidastivat työmaata

Liikennejärjestelyjä ja työn jaksotusta vaikeuttivat erittäin suuret liikennemäärät. Samalla tiukka aikataulu edellytti töiden huolellista yhteensovittamista. Pehmeät pohjaolosuhteet varsinkin Vantaanjoen eteläpuolella edellyttivät työnaikaisia ajosiltoja ja ahtaat työalueet vaativat tarkkaa logistiikan suunnittelua.

– Poikkeuksellinen viivästys syntyi presidenttien Putin ja Niinistö viime kesäisestä tapaamisesta Helsingissä, kun presidenttisaattueen ohikulku edellytti paalutuskoneiden poistoa työmaalta kokonaan. Samoin Suomen EU-puheenjohtajuuteen liittyvät saattueet ovat aiheuttaneet lukuisia ylimääräisiä järjestelyjä, kertoo Tuomas Aalto GRK Infra Oy:n työnjohdosta.

Paalutustyön haastavuutta lisäsi se, että osa paaluista jouduttiin saattamaan apupaaluilla ja laattojen arinoita jouduttiin kaivamaan paalujen välissä. Myös sillan maatuet ja niiden anturat olivat paalutustyön tiellä, aiheuttaen suunnitelmien muutoksia.

Tuusulanväylän pitkä historia

Tuusulanväylänä tunnettu kantatie 45 on yksi Suomen ensimmäisistä asfaltoiduista teistä. Tien Käpylän ja Vantaanjoen välinen osuus pinnoitettiin jo 1930-luvun puolessa välissä. Moottoritieksi sen eteläosa kehä III:n pohjoispuolelle asti valmistui vuonna 1967. Tien historia on huomionarvoinen ennen kaikkea siksi, että Vantaanjoen ylityksessä sen perustuksissa on ajalle tyypillisesti käytetty puupaaluja. Nykyisin ratkaisua pidetään lahoamisvaurioiden vuoksi riskirakenteena ja suuri määrä teiden alla olevia puupaalurakenteita on tullut käyttöikänsä päähän.

Korjaushankkeen yhteydessä vanhat puupaaluhatturakenteet on korvattu teräsbetonipaaluilla ja paalulaatoilla. Paalulaattoja on yhteensä 12 kappaletta, kussakin 60–120 paalua pituudeltaan 9–23 metriä. Näistä 30–60 prosenttia on vinopaaluja. Teräsbetonipaalujen kokonaismäärä on lähes 19 kilometriä, lisäksi sillan maatukia on vahvistettu porapaaluilla.

Projektin kustannusarvio on noin 5,95 M€ ja alkuperäinen aikataulu oli 4/2019–10/2020. Pääurakoitsija GRK Infra Oy:n mukaan työt valmistuvat kuitenkin jo joulukuuhun 2019 mennessä.

The post Vantaanjoen siltojen peruskorjaus ja Tuusulanväylän parannus palkittiin vuoden paalutustyömaana appeared first on Extralehdet.

]]>
https://extralehdet.com/vantaanjoen-siltojen-peruskorjaus-tuusulanvaylan-parannus-vuoden-paalutustyomaa/feed/ 0 11533
Fysioterapian avulla voi ehkäistä ongelmien syntymistä https://extralehdet.com/fysioterapian-avulla-voi-ehkaista-ongelmien-syntymista/ https://extralehdet.com/fysioterapian-avulla-voi-ehkaista-ongelmien-syntymista/#respond Mon, 02 Dec 2019 03:49:04 +0000 https://extralehdet.com/?p=11435 Fysioterapiasta voi saada vinkkejä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, ja kuinka omaan kuntotasoon sopivaa liikuntaa voisi lisätä arkeen. Fysioterapiasta tulee monelle mieleen leikkauksen jälkeinen kuntoutus tai muu fyysisen vaivan hoito. Hyötyäkseen fysioterapiasta ei tarvitse olla tavoitteellisesti treenaava urheilija. – Fysioterapeutin vastaanotolle voi hakeutua ennen kuin mitään haaveria on tapahtunutkaan. Fysioterapian avulla voi ennaltaehkäistä monenlaisten ongelmien syntymistä ja saada …

The post Fysioterapian avulla voi ehkäistä ongelmien syntymistä appeared first on Extralehdet.

]]>
Fysioterapiasta voi saada vinkkejä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, ja kuinka omaan kuntotasoon sopivaa liikuntaa voisi lisätä arkeen.

Fysioterapiasta tulee monelle mieleen leikkauksen jälkeinen kuntoutus tai muu fyysisen vaivan hoito. Hyötyäkseen fysioterapiasta ei tarvitse olla tavoitteellisesti treenaava urheilija.

– Fysioterapeutin vastaanotolle voi hakeutua ennen kuin mitään haaveria on tapahtunutkaan. Fysioterapian avulla voi ennaltaehkäistä monenlaisten ongelmien syntymistä ja saada yksilöllisiä vinkkejä terveelliseen arkeen, kertoo fysioterapeutti Heidi Rämö.

– Uni, ravinto ja muu elämä täytyy saada tasapainoon aivan ensimmäiseksi. Ei ole järkeä rakentaa vaativaa treeniohjelmaa ihmiselle, jonka elämä on jo täynnä. Kokonaiskuormitus mielelle ja kropalle ei saa riistäytyä käsistä. Liikunnalle saadaan sijaa jo pienillä muutoksilla, Rämö lupaa.

Staattinen elämäntapa ruokkii kotiin jämähtämistä. Lähes kaikki asiat on mahdollista hoitaa muutamalla klikkauksella kotisohvalta, eikä tarvitse lähteä paikan päälle. Rämö korostaakin nimenomaan hyötyliikunnan arvoa. Autolla ajamisen ja toimistossa istumisen sekaan pitäisi ujuttaa tavallista arkiaktiivisuutta.

Pienillä valinnoilla on valtava vaikutus

Päivittäinen liikunta jää alle suositusten etenkin toimistotyöläisillä. Työpisteeltä kannattaa poistua useamman kerran päivässä, edes hetkeksi. Lounaalla käydessä voi kiertää yhden ylimääräisen korttelin – ajallisesti menetys ei ole iso, mutta elimistö kiittää.

– Jos käytössä on seisomapöytä, sitä kannattaa hyödyntää. Palaverissakin voi välillä nousta jaloittelemaan ja vapaamuotoisempia keskusteluja voi käydä kävelylenkilläkin. Mikrotauot ehkäisevät tehokkaasti lihasjumituksia. Jos tietää kärsivänsä usein niskakivuista, kannattaa venytellä ja pyöritellä hartioita pitkin päivää, vinkkaa Rämö.

Kaikkea liikuntaa ei tarvitse suorittaa yhdellä kertaa. Jos aika ei riitä intensiiviselle salitreenille, voi kuntoilla pienissä osissa pitkin päivää. Kaikki lasketaan: kotityöt, siivoaminen, lasten kanssa leikkiminen ja lumitöiden tekeminen.

Hyötyliikkujan valinta on hissin sijaan portaat, jolloin osa päivän askeltavoitteesta täyttyy kuin itsestään. Kunnostaan voi pitää huolta myös ilman maratonin kaltaisia kunnianhimoisia tavoitteita.

– Pienet, arkeen ujutetut liikuntateot auttavat liikunnallisen elämäntavan omaksumisessa. Elämässä voi olla ajanjaksoja, jolloin ei vain ehdi salille, jolloin hyötyliikunta ja kauppakassien kantaminen riittävät hyvin. Orjallisen suorittamisen sijaan kannattaa panostaa järkevän tasapainon löytämiseen. – Usein sorrutaan ajattelemaan ”kaikki tai ei mitään”. Joko treenataan verenmaku suussa triathlonille tai sitten unohdetaan vähäinenkin liikunta ja ajetaan sadan metrin matka ruokakauppaan autolla.

Liikuntaan tottumattoman ei kannata yrittää muuttaa kaikkea elämässään kertaheitolla, jo muutos itsessään on iso stressitekijä.

The post Fysioterapian avulla voi ehkäistä ongelmien syntymistä appeared first on Extralehdet.

]]>
https://extralehdet.com/fysioterapian-avulla-voi-ehkaista-ongelmien-syntymista/feed/ 0 11435
Kaavoitusjärjestelmää kehitettävä nopeammaksi ja joustavammaksi https://extralehdet.com/kaavoitusjarjestelmaa-kehitettava-nopeammaksi-ja-joustavammaksi/ https://extralehdet.com/kaavoitusjarjestelmaa-kehitettava-nopeammaksi-ja-joustavammaksi/#respond Sun, 01 Dec 2019 03:59:39 +0000 https://extralehdet.com/?p=11472 Eriarvoistuminen, väestörakenne ja kaupungistuminen asettavat yhdyskuntasuunnittelulle yhä suurempia haasteita. Kaavoitusjärjestelmän tulisi mahdollistaa hyvän ja kestävän elinympäristön suunnittelun. Nykyistä maankäyttö- ja rakennuslakia on sovellettu turhan kapeasti, Suomen Arkkitehtiliiton mukaan. – On tärkeää, että ympäristön kauneus, kulttuuriarvojen vaaliminen, kestävyys ja käytettävyys kirjataan lain yleiseen osaan. Hyvä elinympäristö on edellytys muiden tavoitteiden, kuten ilmastonmuutoksen ehkäisyn ja kansallisen turvallisuuden …

The post Kaavoitusjärjestelmää kehitettävä nopeammaksi ja joustavammaksi appeared first on Extralehdet.

]]>
Eriarvoistuminen, väestörakenne ja kaupungistuminen asettavat yhdyskuntasuunnittelulle yhä suurempia haasteita. Kaavoitusjärjestelmän tulisi mahdollistaa hyvän ja kestävän elinympäristön suunnittelun.

Nykyistä maankäyttö- ja rakennuslakia on sovellettu turhan kapeasti, Suomen Arkkitehtiliiton mukaan.

– On tärkeää, että ympäristön kauneus, kulttuuriarvojen vaaliminen, kestävyys ja käytettävyys kirjataan lain yleiseen osaan. Hyvä elinympäristö on edellytys muiden tavoitteiden, kuten ilmastonmuutoksen ehkäisyn ja kansallisen turvallisuuden saavuttamiseksi, SAFAn puheenjohtaja Henna Helander sanoo

Kaavajärjestelmältä on toivottu suurempaa joustavuutta erityisesti runsaasti aikaa vievien kaavamuutosten takia. Kaavoituksesta toteutukseen voi kulua pitkä aika ja kaavoituksessa asetetut tavoitteet vanhentua.

– Tällaiset tilanteet pitäisi voida ratkaista poikkeamismenettelyillä, joita tulee kehittää vastaamaan muuttuvia tarpeita. Näin voitaisiin varmistaa nopeat, eri kaavatasot lävistävät muutokset. Joustavuutta voidaan lisätä myös ottamalla rakennusjärjestyksen tarjoamat mahdollisuudet kunnissa laajempaan käyttöön. Olisi syytä selvittää myös muiden instrumenttien, kuten maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimusten (MAL-sopimusten), tarjoamia mahdollisuuksia, Helander sanoo.

Kuntien erityistarpeet huomioitava

Ympäristöministeriön alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän pykäläluonnoksessa asema- ja yleiskaava korvataan yhdellä kuntakaavalla ja kaupunkiseuduille laaditaan uusi kaupunkiseutukaavaa.

Tunnistettua kaupunkiseutujen yhteissuunnittelun tarvetta varten tulee löytää esitettyä parempi instrumentti, joka tukee kaupunkiseutujen  kokonaisvaltaista kehittämistä. Myös kuntakaavoitusta tulee kehittää nykyisten asema- ja yleiskaavan pohjalta. Esitetystä kuntakaavan mallista ei  synny luotettavaa kuvaa kokonaisvaltaisen ja yksityiskohtaisen suunnittelun yhdistämisestä.

– Etenkin kehittyvissä kaupungeissa tarvitaan erilliset, strategisen tason ja tarkemmin rakentamista ohjaavan tason kaavat. Nykyisessä järjestelmässä luonteeltaan erilaiset asiat on päätöksenteossa pidetty erillään, jolloin päättäjien ja kaupunkilaisten on ollut mahdollistaa ymmärtää, millä suunnittelun tasolla liikutaan. Yhden kuntakaavan kohdalla tällaista selkeää jakoa ei olisi, SAFAn maankäyttö- ja rakennuslakityöryhmän puheenjohtaja Timo Hintsanen sanoo.

– Kunnassa voi olla menossa samanaikaisesti sekä yleiskaavaprosessi että useita asemakaavaprosesseja, joiden tavoitteet ovat varsin erilaiset. On varmistettava, että kaikki tietävät, millä tasolla prosessissa kulloinkin liikutaan.

Kunnalla täytyy myös jatkossa olla oikeus määritellä minkälaisia kaavainstrumentteja se soveltaa alueellaan ja miten niitä skaalataan eri tilanteisiin. Yhden kuntakaavan mallissa ei ole huomioitu kasvukeskusten kehittämisen ja toisaalta taantuvien kuntien erityiskysymyksiä.

The post Kaavoitusjärjestelmää kehitettävä nopeammaksi ja joustavammaksi appeared first on Extralehdet.

]]>
https://extralehdet.com/kaavoitusjarjestelmaa-kehitettava-nopeammaksi-ja-joustavammaksi/feed/ 0 11472
Ruoan aiheuttamat terveysongelmat aiheutuvat pääosin ravinnon valinnoista https://extralehdet.com/ruoan-aiheuttamat-terveysongelmat-ovat-paaosin-ravitsemuksellisia/ https://extralehdet.com/ruoan-aiheuttamat-terveysongelmat-ovat-paaosin-ravitsemuksellisia/#respond Sat, 30 Nov 2019 03:09:27 +0000 https://extralehdet.com/?p=11513 Ruokaan ja ravitsemukseen liittyvät riskit ovat Suomessa suurimpia terveyteen vaikuttavia tekijöitä. Ruoassa on biologisia, kemiallisia, fysikaalisia ja ravitsemuksellisia tekijöitä, joiden vuoksi voidaan menettää terveitä elinvuosia. Elintarvikkeiden kemialliseen ja biologiseen turvallisuuteen liittyvä tautitaakka on pienentynyt merkittävästi viranomaisvalvonnan ja yritysten omavalvonnan ansiosta, ja siten näiden tekijöiden aiheuttama kokonaishaitta on nykyään suhteellisen vähäinen. Ruokaviraston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen …

The post Ruoan aiheuttamat terveysongelmat aiheutuvat pääosin ravinnon valinnoista appeared first on Extralehdet.

]]>
Ruokaan ja ravitsemukseen liittyvät riskit ovat Suomessa suurimpia terveyteen vaikuttavia tekijöitä. Ruoassa on biologisia, kemiallisia, fysikaalisia ja ravitsemuksellisia tekijöitä, joiden vuoksi voidaan menettää terveitä elinvuosia.

Elintarvikkeiden kemialliseen ja biologiseen turvallisuuteen liittyvä tautitaakka on pienentynyt merkittävästi viranomaisvalvonnan ja yritysten omavalvonnan ansiosta, ja siten näiden tekijöiden aiheuttama kokonaishaitta on nykyään suhteellisen vähäinen.

Ruokaviraston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Helsingin yliopiston tutkimuksessa tarkasteltiin ruokaturvallisuutta ensimmäistä kertaa kokonaisvaltaisesti sekä terveydellisestä että taloudellisesta näkökulmasta.

– Kuluttajan ravitsemuksellisten valintojen, etenkin hedelmien ja kasvisten liian vähäisen käytön sekä tyydyttyneen rasvan ja suolan liiallisen saannin arvioidaan aiheuttavan kymmenien tuhansien haittapainotettujen elinvuosien menetyksen, toteaa tutkimushanketta johtanut yksikönjohtaja, dosentti Pirkko Tuominen Ruokavirastosta.

Haittapainotettu elinvuosi mittaa eri sairauksien ja riskitekijöiden merkitystä koko väestölle aiheutuvan haitan kannalta. Siihen sisältyvät sekä ennenaikaisten kuolemien takia menetetyt että sairauden takia vajaakuntoisena eletyt elinvuodet.

Sydänmerkki-aterioita enemmän ja veroja vähemmän

Toteutumiskelpoisimmiksi keinoiksi kansanterveyden ja kustannusten kannalta katsottiin arvonlisäveron poisto tuoreilta hedelmiltä ja kasviksilta, henkilöstöravintola-aterioiden korvaaminen Sydänmerkki-vaatimukset täyttävillä aterioilla sekä sianruhoista tehtävän trikinellaloisten valvonnan rajaaminen sianlihaa vieviin yrityksiin.

Arvonlisäveron poiston oletettiin arviossa siirtyvän täysimääräisesti hintoihin ja lisäävän kulutusta hinnanalennusta vastaavan määrän, minkä seurauksena sydän- ja verisuonitaudeista sekä syöpätaudeista aiheutuva tautitaakka pienenisi.

Henkilöstöravintoloiden Sydänmerkki-aterioiden vaikutus koskisi vain noin viittä prosenttia suomalaisista. Trikinellavalvonnan vähentämiselllä ei olisi juurikaan vaikutusta kansanterveyteen, mutta valvontakustannusten arvioitiin vähenevän noin 40 prosenttia, mikäli sianruhoista tarkastettaisiin vain puolet. Elintarvikkeiden muun valvonnan vähentämisellä voisi olla haitallisia vaikutuksia elintarvikevientiin.

Ruokajärjestelmän kansanterveydellisten vaikutusten kustannukset ja riskinarviointi -raportti

The post Ruoan aiheuttamat terveysongelmat aiheutuvat pääosin ravinnon valinnoista appeared first on Extralehdet.

]]>
https://extralehdet.com/ruoan-aiheuttamat-terveysongelmat-ovat-paaosin-ravitsemuksellisia/feed/ 0 11513
Terveydenhuollossa varaudutaan kyberuhkiin https://extralehdet.com/terveydenhuollossa-varaudutaan-kyberuhkiin/ https://extralehdet.com/terveydenhuollossa-varaudutaan-kyberuhkiin/#respond Fri, 29 Nov 2019 03:33:48 +0000 https://extralehdet.com/?p=11474 Terveydenhuolto on yksi merkittävimmistä kyberhyökkäysten kohteista. Myös työntekijöiden puutteellinen tietoturvaosaaminen sekä tietojärjestelmien viat voivat aiheuttaa häiriöitä sairaalan toiminnalle. Kyberuhka on uhka, joka toteutuessaan vaarantaa yhteiskunnan elintärkeän toiminnon tai muun kybertoimintaympäristöstä eli monikerroksisesta maailmanlaajuisesta informaatioverkostosta. Kybertoimintaympäristössä on kansallisia turvallisuusviranomaisia, yritysten ja julkishallinnon kommunikaatioverkkoja, sekä teollisuuden ja kriittisen infrastruktuurin valvontajärjestelmiä. Kyber-Terveys-hanke on osa Huoltovarmuuskeskuksen Kyber 2020 -ohjelmaa, …

The post Terveydenhuollossa varaudutaan kyberuhkiin appeared first on Extralehdet.

]]>
Terveydenhuolto on yksi merkittävimmistä kyberhyökkäysten kohteista. Myös työntekijöiden puutteellinen tietoturvaosaaminen sekä tietojärjestelmien viat voivat aiheuttaa häiriöitä sairaalan toiminnalle.

Kyberuhka on uhka, joka toteutuessaan vaarantaa yhteiskunnan elintärkeän toiminnon tai muun kybertoimintaympäristöstä eli monikerroksisesta maailmanlaajuisesta informaatioverkostosta. Kybertoimintaympäristössä on kansallisia turvallisuusviranomaisia, yritysten ja julkishallinnon kommunikaatioverkkoja, sekä teollisuuden ja kriittisen infrastruktuurin valvontajärjestelmiä.

Kyber-Terveys-hanke on osa Huoltovarmuuskeskuksen Kyber 2020 -ohjelmaa, jolla parannetaan yhteiskunnan keskeisten toimijoiden kykyä tunnistaa ja torjua kyberuhkia, sekä kehittää toimijoiden kykyä havaita kyberhyökkäysten aiheuttamat häiriötilanteet ja toipua niistä.

Hoitopäätöksiä tehtäessä käytettävän tiedon laatu ja luotettavuus korostuvat. Valtaosa sairaalan hoitotyöstä kytkeytyy tietoverkkoihin ja tietojärjestelmiin tavalla tai toisella.

– Ongelmat tietoverkoissa tai tietojärjestelmissä voivat aiheuttaa laajojakin häiriöitä hoitotyöhön. Myös työntekijät saattavat omalla toiminnallaan aiheuttaa tietoturvariskejä, joko osaamattomuuttaan, huolimattomuuttaan tai jopa tahallisesti, kertoo sosiaali- ja terveysministeriön valmiusjohtaja Pekka Tulokas.

Kyberrikollisuus on lisääntynyt ja terveydenhuollon toimintaa haittaavia kyberhyökkäyksiä tapahtuu yhä useammin. Nämä kaikki voivat vaikeuttaa hoitotyötä ja siihen liittyviä sairaalan tukitoimintoja, esimerkiksi ruokahuoltoa tai lääkkeiden toimitusta.

Konkreettiset toimenpiteet ovat tarpeen

Kyber-Terveys-hankkeen tavoitteena on luoda toimintatapoja ja käytäntöjä, joilla kehitetään terveydenhuollon organisaatioiden kyberturvallisuutta pitkäjänteisesti. Keskeisimpänä asiana on parantaa terveydenhuollon toimialan valmiutta toimia erilaisissa kyberhäiriötilanteissa, jotka voivat vaarantaa potilasturvallisuutta.

– Kehittämistyötä on tehty yhteistyössä suurimpien sairaanhoitopiirien kanssa. Yhdessä tekemällä on saatu kustannustehokkaasti parannettua terveydenhuollon varautumista kansallisella tasolla, sanoo terveydenhuoltosektorin asiamies Riku Juhola Huoltovarmuuskeskuksesta.

Hankkeessa on keskitytty niihin terveydenhuollon kyberturvallisuuden kehittämiskohteisiin, joiden avulla potilasturvallisuutta voidaan parantaa, kuten henkilöstön tietoturvaosaamisen kehittäminen ja tietoturvavaatimusten huomiointi hankinnoissa. Samalla on kehitetty myös tietojärjestelmien ja toiminnan kriittisyyden luokittelua sekä miten kyberuhkia havaitaan, ja miten niihin kyetään reagoimaan.

Huoltovarmuuden kehittämistä ja ylläpitoa varten on Huoltovarmuuskeskus (HVK), jonka lakisääteisenä tehtävänä on yhteistyössä muiden viranomaisten ja elinkeinoelämän kanssa varmistaa, että yhteiskunnalle kriittisimmät järjestelmät toimivat kaikissa tilanteissa.

The post Terveydenhuollossa varaudutaan kyberuhkiin appeared first on Extralehdet.

]]>
https://extralehdet.com/terveydenhuollossa-varaudutaan-kyberuhkiin/feed/ 0 11474
Oulun yliopistollisen sairaalan tiloja puretaan pois uuden tieltä https://extralehdet.com/oulun-yliopistollisen-sairaalan-tiloja-puretaan-pois-uuden-tielta/ https://extralehdet.com/oulun-yliopistollisen-sairaalan-tiloja-puretaan-pois-uuden-tielta/#respond Thu, 28 Nov 2019 10:23:24 +0000 https://extralehdet.com/?p=11493 Oulun yliopistollisen sairaalan toiminta ja tilat uudistetaan vastaamaan tulevaisuuden erikoissairaanhoidon haasteisiin. Vanhojen, huonokuntoisten tilojen purkaminen mahdollistaa uudisrakennushankkeet. OYS 2030 -rakennushanke etenee seuraavaksi vanhan keskuskeittiön ja ravintola Kotkan vanhojen tilojen purkuun sairaalan K-rakennusosassa. Sähköt ja muu talotekniikka katkaistaan kuluvalla viikolla, jonka jälkeen edetään laitteistojen purkuun. Sairaalan ulkopuolelle näkyvät, koneelliset purkutyöt aloitetaan vuodenvaihteen jälkeen. Kaikkiaan valmista on …

The post Oulun yliopistollisen sairaalan tiloja puretaan pois uuden tieltä appeared first on Extralehdet.

]]>
Oulun yliopistollisen sairaalan toiminta ja tilat uudistetaan vastaamaan tulevaisuuden erikoissairaanhoidon haasteisiin. Vanhojen, huonokuntoisten tilojen purkaminen mahdollistaa uudisrakennushankkeet.

OYS 2030 -rakennushanke etenee seuraavaksi vanhan keskuskeittiön ja ravintola Kotkan vanhojen tilojen purkuun sairaalan K-rakennusosassa. Sähköt ja muu talotekniikka katkaistaan kuluvalla viikolla, jonka jälkeen edetään laitteistojen purkuun. Sairaalan ulkopuolelle näkyvät, koneelliset purkutyöt aloitetaan vuodenvaihteen jälkeen. Kaikkiaan valmista on suunnitelmien mukaan huhtikuuhun 2020 mennessä.

Purettaviin tiloihin tehdyn haitta-ainekartoituksen mukaan rakenteissa on terveydelle haitallisia aineita, jonka vuoksi purkutöissä noudatetaan erityistä varovaisuutta. Työt tehdään  turvallisuus edellä siten, ettei niistä aiheudu haittaa tai vaaraa sairaalan toiminnalle, työntekijöille tai potilaille. Purkualue suojataan mahdollisten haitta-aineiden kulkeutumiselta sairaalan tiloihin.

Sairaalan keskuskeittiö ja ravintola Kotka ovat muuttaneet korvaaviin tiloihin aikaisemmin tänä syksynä. Vanhojen tilojen purkaminen mahdollistaa uudisrakennushankkeen B-talon urakan etenemisen suunnitellusti ensi vuoden puolella.

Rakentamisen ensimmäisessä vaiheessa tehdään tilat ydinsairaalalle, joka käsittää vuorokauden ympäri toimivia palveluja, kuten päivystys, synnytys- ja teho-osaston sekä leikkaussalit. Päivystys, synnytys-, teho- ja leikkaustoiminnot otetaan käyttöön 2022 loppuun mennessä. Pääosin vuodeosastoja sisältävät tilat valmistuvat 2023 loppuun mennessä.

Hankkeen yhteistyökumppaniksi voi hakeutua OYS 2030 sopimukset ja hankinnat sivulla. Aliurakointia ja materiaalitoimituksia koskevat asiat käsitellään hankintaryhmässä.

The post Oulun yliopistollisen sairaalan tiloja puretaan pois uuden tieltä appeared first on Extralehdet.

]]>
https://extralehdet.com/oulun-yliopistollisen-sairaalan-tiloja-puretaan-pois-uuden-tielta/feed/ 0 11493
Hammaslääkäreiltä saadaan myös oikeaa tietoa “terveyshuuhaan” korjaamiseksi https://extralehdet.com/hammaslaakareilta-saadaan-myos-oikeaa-tietoa-terveyshuuhaan-korjaamiseksi/ https://extralehdet.com/hammaslaakareilta-saadaan-myos-oikeaa-tietoa-terveyshuuhaan-korjaamiseksi/#respond Thu, 28 Nov 2019 03:18:04 +0000 https://extralehdet.com/?p=11210 Hammaslääkärin ja lääkärin työssä tulee väistämättä vastaan tilanteita, joissa potilas haluaa kysyä ammattilaisen mielipidettä terveysväitteistä, jotka hän on lukenut somessa tai kuullut tuttaviltaan. Eri kanavissa liikkuu valtavat määrät terveysväitteitä, jotka voivat perustua yksittäisen ihmisen omaan kokemukseen. Pahimmassa tapauksessa ne voivat olla terveydelle haitallisia tai jopa vaarallisia. Ammattilaisilta vaaditaan entistä enemmän kykyä tuoda esille tutkittua tietoa …

The post Hammaslääkäreiltä saadaan myös oikeaa tietoa “terveyshuuhaan” korjaamiseksi appeared first on Extralehdet.

]]>
Hammaslääkärin ja lääkärin työssä tulee väistämättä vastaan tilanteita, joissa potilas haluaa kysyä ammattilaisen mielipidettä terveysväitteistä, jotka hän on lukenut somessa tai kuullut tuttaviltaan. Eri kanavissa liikkuu valtavat määrät terveysväitteitä, jotka voivat perustua yksittäisen ihmisen omaan kokemukseen. Pahimmassa tapauksessa ne voivat olla terveydelle haitallisia tai jopa vaarallisia.

Ammattilaisilta vaaditaan entistä enemmän kykyä tuoda esille tutkittua tietoa virheellisten tai epäselvien terveysväittämien korjaamiseksi. Potilaat saattavat myös kärkkäästi arvostella tieteellisesti perusteltuja hoitoja.

– Vaikka potilas ei suoranaisesti kysyisi lääkärin mielipidettä kohtaamastaan väitteestä, voivat potilaan lukemat perättömät terveysväitteet vaikuttaa negatiivisesti hänen suhtautumiseensa hoitoon. Potilas voi esimerkiksi jättää lääkkeitä syömättä ja korvata ne luontaistuotteilla tai kieltäytyä lääketieteellisestä hoidosta, tiivistää LK Mia Muhonen.

Monenlaiset mielipidevaikuttajat levittävät terveyshuuhaata. Myös hammaslääkäri voi nähdä potilaan suusta uuden verkosta opitun terveyskäyttäytymisen vaikutukset. Esimerkiksi fluorittomat hammastahnat ja verkosta tilatut hampaiden valkaisutuotteet työllistävät hammaslääkäreitä.

Fluoripelko ja hampaiden valkaisutuotteet puhuttavat

Hammaslääketieteessä mm. fluoripelko ja sen myötä fluorittomien hammastahnojen käyttö on paljon keskusteltu aihe. Vaikka fluori on oikein käytettynä turvallista ja edistää suunterveyttä, fluoripelko nostaa päätään aika ajoin. Hammaslääkärit käyttävät usein aikaa vakuuttaakseen kriittiset perheet siitä, että fluoridia sisältävät hammastahnat ovat tärkeitä reikiintymisen ehkäisyssä. Toinen näkyvä trendi on verkosta tilattavat valkaisevat tahnat, jotka kiinnostavat jo alakouluikäisiä tyttöjä.

– Valkaisevien tahnojen käyttö alakouluikäisellä ei ole missään tilanteessa aiheellista. Olen tyytyväinen, jos nuori ottaa puheeksi, mitä hän aikoo tilata tai on jo tilannut. Käymme yhdessä läpi, mitä ainesosia netistä tilattu tuote on pitänyt sisällään, ja mietimme, minkälainen tahna on paras vaihtoehto kunkin nuoren tai lapsen kohdalla, kertoo HLT, EHL Helena Yli-Urpo.

The post Hammaslääkäreiltä saadaan myös oikeaa tietoa “terveyshuuhaan” korjaamiseksi appeared first on Extralehdet.

]]>
https://extralehdet.com/hammaslaakareilta-saadaan-myos-oikeaa-tietoa-terveyshuuhaan-korjaamiseksi/feed/ 0 11210
Suomen korkein asuinrakennus Majakka sai ensimmäiset asukkaat https://extralehdet.com/suomen-korkein-asuinrakennus-majakka-sai-ensimmaiset-asukkaat/ https://extralehdet.com/suomen-korkein-asuinrakennus-majakka-sai-ensimmaiset-asukkaat/#respond Wed, 27 Nov 2019 03:35:34 +0000 https://extralehdet.com/?p=11479 Helsingin Kalasatamaan valmistunut tornitalo Majakka on 134 metriä korkea. Se on osa kahdeksan tornitalon kokonaisuutta, jota rakennetaan Helsingin uudistuvalle asuinalueelle Kalasatamaan. – Kalasataman tornit on historiamme suurin rakennushanke. Emme rakenna Kalasatamaan pelkästään taloja vaan toimivia elinympäristöjä, jotka rakentuvat hyvän sijainnin, upeiden maisemien, monipuolisten liikenneyhteyksien sekä helposti saatavilla olevien asumisen palveluiden varaan, kertoo SRV:n varatoimitusjohtaja Timo …

The post Suomen korkein asuinrakennus Majakka sai ensimmäiset asukkaat appeared first on Extralehdet.

]]>
Helsingin Kalasatamaan valmistunut tornitalo Majakka on 134 metriä korkea. Se on osa kahdeksan tornitalon kokonaisuutta, jota rakennetaan Helsingin uudistuvalle asuinalueelle Kalasatamaan.

– Kalasataman tornit on historiamme suurin rakennushanke. Emme rakenna Kalasatamaan pelkästään taloja vaan toimivia elinympäristöjä, jotka rakentuvat hyvän sijainnin, upeiden maisemien, monipuolisten liikenneyhteyksien sekä helposti saatavilla olevien asumisen palveluiden varaan, kertoo SRV:n varatoimitusjohtaja Timo Nieminen.

Kerroksia 35 ja yhteensä 282 asuntoa

Asuntojen koot vaihtelevat 36 neliömetristä 196 neliömetriin. Keskihinta on reilut 7 000 euroa neliöltä. Lähes kaikki asunnoista on jo myyty, vain muutama ylimpien kerroksen huoneisto on vielä vapaana. Parhaillaan Majakan viereen rakentuu aikataulussaan toinen asuintorni, 124-metrinen Loisto, jonka arvioitu valmistuminen on vuoden 2021 lopussa. Kauppakeskus REDIn päälle rakennetaan yhteensä seitsemän tornitaloa asuinkäyttöön ja yksi toimitiloille.

Asumisen palvelut torniasumisen keskiössä

Majakassa on tarjolla ainutlaatuinen palveluiden kokonaisuus, jota tulevat asukkaat ovat olleet vahvasti alusta lähtien mukana määrittelemässä. Talossa on hotellimainen aulapalvelu ja monipuoliset yhteistilat, sekä oma kuntosali asukkaille, pyörähuoltotila, yhteiskäyttöauto ja -sähköpyörä. 33. kerroksessa on iso juhlatila, saunaosasto kylpyammeella ja paljulla, sekä koko talon levyinen ulkoterassi ja kesäkeittiö huikeilla näköaloilla. Yhteistyökumppaneiden kautta voi tilata esimerkiksi kotisiivousta, handyman-palvelua, lemmikkien ulkoilutuspalvelua, pesulapalveluita, kauppakassitoimituksia sekä catering-palveluita.

– Tornirakentaminen kaupunkikeskuksiin luo mahdollisuuden ennen näkemättömille palvelukokonaisuuksille, joiden avulla ihmisten aikaa voidaan vapauttaa arjen ikävistä rutiineista itselle mieluisaan tekemiseen, kertoo asumisen palveluiden kehityspäällikkö Lotta Toivonen.

Satama- ja teollisuusalueita asuinkäyttöön

Entinen satama- ja teollisuusalue Kalasatama on jo nyt 3 000 ihmisen kaupunginosa ja alueen valmistuessa vuoteen 2040 mennessä arvioidaan asukkaiden määrän olevan noin 25 000.

Kansainvälisesti vanhojen satamien muokkaaminen asuinalueiksi on trendi, joka on nähtävissä esimerkiksi Lontoossa, Hampurissa ja Amsterdamissa. Kalasataman kaltaisia entisiä satamakaupunginosia löytyy pohjoismaista mm. Tukholman Hammarby Sjöstadista, Göteborgin Norra Älvstrandenistä ja Oslon Aker-Brygge-Björnvikasta.

The post Suomen korkein asuinrakennus Majakka sai ensimmäiset asukkaat appeared first on Extralehdet.

]]>
https://extralehdet.com/suomen-korkein-asuinrakennus-majakka-sai-ensimmaiset-asukkaat/feed/ 0 11479
Dronen käyttöä on säädelty myös metsästyksessä https://extralehdet.com/dronen-kaytto-on-saadelty-myos-metsastyksessa/ https://extralehdet.com/dronen-kaytto-on-saadelty-myos-metsastyksessa/#respond Tue, 26 Nov 2019 03:41:42 +0000 https://extralehdet.com/?p=11462 Metsästäjät voivat hyödyntää teknisiä apuvälineitä, kuten droneja ja GPS-paikantimia, kunhan se tehdään oikein. Riistaa saa tarkkailla ja kuvata droneen asennettujen kameroiden avulla, mutta eläimiä ei saa häiritä metsästystarkoituksessa. Metsästyksessä eläimiä ei saa edes jäljittää dronen avulla. Riistalaskennoissa apuvälinettä voi kuitenkin käyttää, sillä se ei ole metsästystä. Yleisillä paikoilla kuvaaminen on lähtökohtaisesti sallittua, kunhan kotirauhan suojaamat …

The post Dronen käyttöä on säädelty myös metsästyksessä appeared first on Extralehdet.

]]>
Metsästäjät voivat hyödyntää teknisiä apuvälineitä, kuten droneja ja GPS-paikantimia, kunhan se tehdään oikein. Riistaa saa tarkkailla ja kuvata droneen asennettujen kameroiden avulla, mutta eläimiä ei saa häiritä metsästystarkoituksessa. Metsästyksessä eläimiä ei saa edes jäljittää dronen avulla. Riistalaskennoissa apuvälinettä voi kuitenkin käyttää, sillä se ei ole metsästystä.

Yleisillä paikoilla kuvaaminen on lähtökohtaisesti sallittua, kunhan kotirauhan suojaamat alueet kierretään. Toisen kotia tai pihapiiriä ei saa kuvata. Se voidaan tulkita salakatseluksi.

Esimerkiksi kansallispuistossa kuvattaessa tulee muistaa monta seikkaa. Luonnonsuojelulain ja metsästyslain mukaan lennättäminen ei saa aiheuttaa haittaa toisille ihmisille tai eläimille. Lisäksi järjestyssääntö voi asettaa liikkumisrajoituksia. Myös ilmailulaki ja Traficomin säädökset tulee huomioida.

Metsästyslaki kieltää liikkuvien moottorikäyttöisten laitteiden käytön metsästyksessä. Erävalvonnan tietoon on tullut tapauksia, joissa dronea on käytetty järvillä hätyyttämään riistaeläimiä ampujien suuntaan.

– Tämä on yksiselitteisesti kiellettyä, erävalvonnan ylitarkastaja Juha Ahonen Metsähallituksesta sanoo.

GPS-paikantimien käyttö metsästyskoirien pannoissa on luvallista ja yleistä, mutta niistäkin aiheutuu välillisesti ongelmia. Kun metsästäjät seuraavat koiratutkasta koiran ja hirven liikkeitä, he yrittävät kiirehtiä autolla hirvien eteen. Hirvi saatetaan ampua auton suojista. Metsästyslaki (32 §) kuitenkin kieltää riistan ampumisen ajoneuvosta, sen suojasta ja 100 metriä lähempänä ajoneuvoa välittömästi sen pysäyttämisen jälkeen.

– Lisäksi siinä rallissa autojen nopeudet voivat nousta metsäautoteillä koviksi, mikä vaarantaa muuta liikennettä ja muiden metsästäjien turvallisuuden, Ahonen sanoo.

Metsähallituksen erävalvonnasta vastaa ylitarkastaja ja 11 erätarkastajaa. Erävalvonta tarkastaa vuosittain noin 10 000 luonnossa liikkujaa. Erätarkastajat tarkastivat vuonna 2018 yhteensä 2085 metsästäjää. Valtaosalla heistä eli 96,3 prosentilla oli metsästykseen liittyvät asiat kunnossa. Rikkeitä todettiin yhteensä 77 kpl.

The post Dronen käyttöä on säädelty myös metsästyksessä appeared first on Extralehdet.

]]>
https://extralehdet.com/dronen-kaytto-on-saadelty-myos-metsastyksessa/feed/ 0 11462
Lämpöpumpuilla tuotetaan noin 15 prosenttia suomalaisten lämmityksestä https://extralehdet.com/lampopumpuilla-tuotetaan-noin-15-prosenttia-suomalaisten-lammityksesta/ https://extralehdet.com/lampopumpuilla-tuotetaan-noin-15-prosenttia-suomalaisten-lammityksesta/#respond Mon, 25 Nov 2019 03:47:51 +0000 https://extralehdet.com/?p=11437 Miljoonalla lämpöpumpulla tuotetaan vuosittain yli 10 TWh lämpöä eli noin 15 prosenttia lämmityksestä, ja säästetään 2 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöistä, sekä työllistetään yli 5000 henkilöä. Pääasiassa kuluttajat ovat ostaneet noin 5 miljardilla eurolla lämpöpumppuja. Lämpöpumppuala aloitti toimintaansa jo 80-luvulla. Silloin maalämpöpumppuja myytiin noin 10 tuhatta, vaihtelevalla menestyksellä, kunnes vuonna 1984 käytännössä lähes kaikki alan toimijat ajautuivat …

The post Lämpöpumpuilla tuotetaan noin 15 prosenttia suomalaisten lämmityksestä appeared first on Extralehdet.

]]>
Miljoonalla lämpöpumpulla tuotetaan vuosittain yli 10 TWh lämpöä eli noin 15 prosenttia lämmityksestä, ja säästetään 2 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöistä, sekä työllistetään yli 5000 henkilöä. Pääasiassa kuluttajat ovat ostaneet noin 5 miljardilla eurolla lämpöpumppuja.

Lämpöpumppuala aloitti toimintaansa jo 80-luvulla. Silloin maalämpöpumppuja myytiin noin 10 tuhatta, vaihtelevalla menestyksellä, kunnes vuonna 1984 käytännössä lähes kaikki alan toimijat ajautuivat konkurssiin. Uusi alan nousu alkoi 90-luvun puolivälissä, kun loan heitto ja haukkuminen markkinoinnissa väheni. Ihmiset uskalsivat taas ostaa lämpöpumppuja.

Pumppumyynnit jatkoivat vahvaa kasvua 2000-luvulla. Ilmalämpöpumpuissa saavutettiin kymmenien tuhansien vuosimyynnit, kun omakotitalorakentajat alkoivat valita yhä useammin maalämmön, ja uudet poistoilma- ja ilmavesilämpöpumput tuotiin markkinoille. Myös isompiin kohteisiin alettiin asentaa lämpöpumppuja. EU:n uusiutuvan energian direktiivin siivittämänä ARAn energia-avustus vuosiksi 2011, 2012 paisutti maalämpöyksiköiden vuosimyynnin 8 000:sta 14000 kappaleeseen.

Ilmastonmuutospolitiikka teki alasta hovikelpoisen

Lämpöpumppuala alkoi haastamaan tosissaan perinteistä, tuotantokeskeistä lämmityksen pyhää kolmiota, sähkö – öljy – kaukolämpöä, kun valtiovaltakin huomasi halvan energian ja ympäristöä säästävän teknologian. Hovikelpoisuus lämpöpumppualalle alkoi tulla voimistuneen poliittisen ilmastonmuutoskeskustelun myötä. Huomattiin lämpöpumppujen olevan merkittävässä roolissa lämmityksen sähköistämisessä, uusiutuvan energian käytössä, hukkalämpöjen talteenotoissa ja lämmön varastoinnissa sekä kulutuksen ohjausjärjestelmissä ja jäähdytyksessä.

2020-luvulla lämpöpumppuja ostetaan 10 miljardilla eurolla

– Varovaisetkin visiot näyttävät vuodelle 2030 yli 20 TWh vuodessa lämpöpumpuilla tuotettua lämmitysenergiaa, mikä merkitsee lämpöpumpputuotantokapasiteetin ja investointien kaksinkertaistamista seuraavalla vuosikymmenellä. Lämpöpumppujärjestelmiä tullaan myymään 2020-luvulla miljoona kappaletta 10 miljardilla eurolla, visioi Suomen lämpöpumppuyhdistys SULPU ry:n toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen.

Asuin- ja palvelurakennusten lisäksi yhä useammassa teollisuusrakennuksessa ja -prosessissa tullaan näkemään lämpöpumppuja. Pumppujen kilpailukykyä lisää jäähdytyksen yleistyminen, joka tapahtuu useimmiten samalla laitteella ja investoinnilla kuin lämmitys. Lisääntymista odotetaan tapahtuvan myös kauko- ja aluelämmön ja -kylmän tuotannossa, kun lämmitystä sähköistetään.

Lämpöpumpputeknologioiden perusteet voit katsoa aiemmasta artikkelistamme Lämpöpumppujen suosio jatkuu.

The post Lämpöpumpuilla tuotetaan noin 15 prosenttia suomalaisten lämmityksestä appeared first on Extralehdet.

]]>
https://extralehdet.com/lampopumpuilla-tuotetaan-noin-15-prosenttia-suomalaisten-lammityksesta/feed/ 0 11437
Temperamenttimme ohjaa aikuisiän liikuntamääriä https://extralehdet.com/temperamenttimme-nakyy-aikuisian-liikuntamaarissa/ https://extralehdet.com/temperamenttimme-nakyy-aikuisian-liikuntamaarissa/#respond Sun, 24 Nov 2019 03:59:44 +0000 https://extralehdet.com/?p=11423 Synnynnäinen tapamme reagoida ärsykkeisiin eli herkkyys erilaisille aisti- ja tunnekokemuksille on yhteydessä sekä naisten että miesten runsaampaan liikkumiseen. Oman reagointityylin tunnistaminen voi auttaa löytämään itselle mieleisen tavan liikkua. Temperamentti on synnynnäinen ja melko pysyvä reagointi- ja käyttäytymistapojen kokonaisuus. Se tulee esille esimerkiksi siinä, miten erilaiset aistiärsykkeet vaikuttavat meihin ja mielialaamme. Ympäristöstä saadut kokemukset, kuten kasvatus, …

The post Temperamenttimme ohjaa aikuisiän liikuntamääriä appeared first on Extralehdet.

]]>
Synnynnäinen tapamme reagoida ärsykkeisiin eli herkkyys erilaisille aisti- ja tunnekokemuksille on yhteydessä sekä naisten että miesten runsaampaan liikkumiseen. Oman reagointityylin tunnistaminen voi auttaa löytämään itselle mieleisen tavan liikkua.

Temperamentti on synnynnäinen ja melko pysyvä reagointi- ja käyttäytymistapojen kokonaisuus. Se tulee esille esimerkiksi siinä, miten erilaiset aistiärsykkeet vaikuttavat meihin ja mielialaamme. Ympäristöstä saadut kokemukset, kuten kasvatus, muokkaavat temperamentin ilmenemistä. Tuloksena syntyy persoonallisuus, jonka on osoitettu olevan yksi keskeinen aikuisiän fyysistä aktiivisuutta ohjaava tekijä.

– Luontainen reaktiomme aistiärsykkeisiin liittyy liikunnan harrastamiseen aikuisena, kertoo liikuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulutettava Jenni Karvonen.

– Naiset, jotka havaitsevat herkästi erilaisia ympäristön yksityiskohtia ja niiden vaikutuksen omiin tunnetiloihinsa, liikkuvat vapaa-ajallaan useammin. Sama herkkyys oli miehillä yhteydessä runsaampaan kuormittavan liikunnan harrastamiseen ja säännölliseen luonnossa liikkumiseen. Miehillä kielteisten tunteiden kokeminen yhdistyi vähäisempään liikunnan määrään ja säännölliseen penkkiurheiluun, Karvonen tiivistää, Gerontologian tutkimuskeskuksen ja Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkimuksesta selvinneitä asioita.

Persoonallisuuden piirteiden ja temperamentin yhteydet liikunnan harrastamiseen olivat erilaisia naisten ja miesten välillä. Tutkimustuloksia voitaisiin hyödyntää suunnittelemalla yksilöllisemmin räätälöityä liikuntaneuvontaa. Omien luontaisten taipumusten tunnistaminen voi myös auttaa itselle sopivan liikuntatahdin ja -muodon löytämisessä.

– Vaikka talvi tekeekin tuloaan, ei hiihtämään ole pakko mennä. Tilalle voi etsiä jonkin muun lajin, jonka harrastaminen tuntuu itselle luonnolliselta, Karvonen vinkkaa.

The post Temperamenttimme ohjaa aikuisiän liikuntamääriä appeared first on Extralehdet.

]]>
https://extralehdet.com/temperamenttimme-nakyy-aikuisian-liikuntamaarissa/feed/ 0 11423
Verkkojournalismi ei täytä lukijoiden odotuksia https://extralehdet.com/verkkojournalismi-ei-tayta-lukijoiden-odotuksia-journalismia-kohtaan/ https://extralehdet.com/verkkojournalismi-ei-tayta-lukijoiden-odotuksia-journalismia-kohtaan/#respond Sat, 23 Nov 2019 03:09:55 +0000 https://extralehdet.com/?p=11425 Luottamus ja luotettavuus ovat osa vastuullista journalismia, ja ne mahdollistavat vastavuoroisuuden esimerkiksi toimittajien ja yleisön välillä. Lukijoiden odotukset verkkojournalismia ja sen luotettavuutta kohtaan eivät toteudu. Nuorilla suomalaisaikuisilla on verkkojournalismia kohtaan korkeita odotuksia esimerkiksi tietojen varmistamisen suhteen. Suurin osa odotuksista ei kuitenkaan toteudu. Asiaa on tutkinut Jyväskylän yliopiston väitöskirjatutkija FM Ville Manninen, joka tarkkaili ensin verkkotoimittajia …

The post Verkkojournalismi ei täytä lukijoiden odotuksia appeared first on Extralehdet.

]]>
Luottamus ja luotettavuus ovat osa vastuullista journalismia, ja ne mahdollistavat vastavuoroisuuden esimerkiksi toimittajien ja yleisön välillä. Lukijoiden odotukset verkkojournalismia ja sen luotettavuutta kohtaan eivät toteudu.

Nuorilla suomalaisaikuisilla on verkkojournalismia kohtaan korkeita odotuksia esimerkiksi tietojen varmistamisen suhteen. Suurin osa odotuksista ei kuitenkaan toteudu. Asiaa on tutkinut Jyväskylän yliopiston väitöskirjatutkija FM Ville Manninen, joka tarkkaili ensin verkkotoimittajia seitsemässä suomalaisessa toimituksessa ja sen jälkeen pyysi 18 – 28-vuotiaita yleisön edustajia arvioimaan havaitsemiaan työtapoja.

– Journalismi on tärkeää, koska se tarjoaa kansalaisille hyödyllistä tietoa asioista, joihin heillä ei ole suoraa kosketusta. Tämä etäisyys myös tarkoittaa, ettei yleisön ole mahdollista varmistaa kuluttamansa journalismin laatua.

Lähdekäytännöt eivät vastaa odotuksia

Tutkimuksen mukaan journalismin tulisi olla neutraalia, puolueetonta, tarkkaa, vastuullista, kattavaa ja helppotajuista.

Lähteiden odotetaan olevan tiedoiltaan tarkistettuja ja artikkeleissa pitäisi haastatella esimerkiksi oikeustapauksen “molemmat osapuolet”. Jutuissa pitäisi käyttää mahdollisimman uskottavia lähteitä, kuten viranomaisia, eikä pitäisi kopioida tietoja jo aiemmin julkaistuista jutuista.

Vapaaehtoisia verkkotoimittajia tarkkailemalla Manninen huomasi, että toimittajien lähdekäytännöt olivat suurimmaksi osaksi näiden odotusten vastaisia. Yli puolessa jutuista tiedot olivat varmistamattomia, suuri osa tiedoista oli kopioitu jo aiemmin julkaistuista jutuista ja toimittajat yrittivät vain harvoin tavoittaa useampaa kuin yhtä lähdettä. Odotukset ja todellisuus kohtasivat jutuissa ainoastaan uskottaviksi arvioitujen lähteiden valinnoissa.

– Suomalaisten verkkotoimittajien on harvoin mahdollista täyttää vaatimuksia, sillä heidän työnsä on nopeatempoista ja pöydän ääreen sidottua. Toimittajan työlle leimaavinta on kiire ja työprosessien virtaviivaisuus. Valmiiksi tuotetun materiaalin käyttö on yleistä, kun taas omalle tutkimustyölle jää vain vähän aikaa.

Luottamus journalismia kohtaan saattaa romahtaa

– Tilanne on yleisön luottamuksen säilyttämisen kannalta vaarallinen, sillä suomalaisten suhteellisen korkea luottamus journalismia kohtaan näyttäisi perustuvan virheellisiin odotuksiin.

– Kenties odotukset ovat olleet ylimitoitettuja – pikemminkin suuntaa-antavia ihanteita kuin arkisen työn rajaehtoja. Valtavirtainen suomalainen verkkojournalismi on vaarallisessa tilanteessa, jos yleisöt havaitsevat sen todellisen luonteen, on heidän luottamuksensa vaarassa romahtaa. Toimitusten ehkä kannattaisikin olla avoimempia toimintatavoistaan ja resurssiensa riittävyydestä, Manninen pohtii.

Väitöskirja on luettavissa JYX-julkaisuarkistossa.

The post Verkkojournalismi ei täytä lukijoiden odotuksia appeared first on Extralehdet.

]]>
https://extralehdet.com/verkkojournalismi-ei-tayta-lukijoiden-odotuksia-journalismia-kohtaan/feed/ 0 11425