Koti / Sananvapaus lait ja itsesääntely

Sananvapaus lait ja itsesääntely

Sananvapaus on demokraattisen yhteiskunnan perusta.  Suomen perustuslaissa sananvapaus tarkoittaa oikeutta ilmaista ja vastaanottaa tietoja ja mielipiteitä kenenkään sitä ennakolta estämättä.

Sananvapauden käyttöä määrittelevät Suomen perustuslain lisäksi mm. rikoslaki, sananvapauslaki, julkisuuslaki, oikeudenkäynnin julkisuuslainsäädäntö ja tekijänoikeuslaki.

Lakia täydentävinä noudatamme alalla olevia itsesääntelyohjeita.

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 artikla määrittelee sananvapauden seuraavasti: 1. Jokaisella on oikeus sananvapauteen. Tämä oikeus sisältää mielipiteenvapauden sekä vapauden vastaanottaa ja levittää tietoja tai ajatuksia viranomaisten siihen puuttumatta ja alueellisista rajoista riippumatta. 2. Tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta kunnioitetaan.

css.php