sunnuntai , kesäkuu 16 2019
Uutisotsikot
Koti / Terveys & hyvinvointi / Nuoruuden urheiluseuraharrastus johtaa terveellisempiin elintapoihin

Nuoruuden urheiluseuraharrastus johtaa terveellisempiin elintapoihin

Urheiluseurassa harrastaneilla on lähes kaksinkertainen todennäköisyys ylläpitää aikuisuudessa terveellisiä elintapoja verrattaessa niihin, jotka eivät olleet harrastaneet liikuntaa urheiluseurassa.

Vähintään kolme vuotta jatkunut urheiluseurassa liikkuminen nuoruusvuosina oli yhteydessä siihen, että henkilöillä oli todennäköisemmin useita terveellisiä elintapoja aikuisuudessa. Tämä selvisi laajassa suomalaisessa pitkittäistutkimuksessa.

– Huomionarvoista on, että urheiluseurassa harrastamisen ja terveellisten elintapojen yhteys säilyi, vaikka analyysissa huomioitiin muitakin elintapoihin vaikuttavia tekijöitä, kuten tutkittavan lapsuuden perheen ja aikuisuuden sosioekonominen asema, parisuhde, lapset ja mahdolliset krooniset sairaudet tai vammat, yliopistonlehtori Sanna Palomäki Jyväskylän yliopistosta kuvailee.

Tuloksia ei silti voi tulkita siten, että urheiluseurassa harrastaminen takaisi täysin terveelliset elintavat. Esimerkiksi alkoholin kohtuullisessa käytössä urheiluseurassa harrastaneet eivät eronneet muista aikuisista.

– Liikunnan harrastaminen urheiluseuroissa on Suomessa hyvin suosittua, sillä lähes 90 prosenttia lapsista ja nuorista osallistuu toimintaan jossakin vaiheessa elämäänsä. Urheiluseuroilla onkin hyvät mahdollisuudet sekä lasten liikunta-aktiivisuuden että terveellisten elintapojen tukemiseen laajemmin. Valmentajat ja ohjaajat saattavat kuitenkin kaivata nykyistä enemmän tukea ja koulutusta urheiluseuroissa tapahtuvan terveyden edistämistyön tehostamiseksi, Palomäki muistuttaa.

Tulokset havaittiin pitkittäistutkimuksessa, jossa tutkittavien (1285 henkilöä) urheiluseuraharrastamista selvitettiin vuosina 1983–86, jolloin he olivat 9–18-vuotiaita. Aikuisuuden elintapoja, kuten tupakoimattomuutta, alkoholinkäyttöä, hedelmien ja vihannesten syöntiä sekä liikunta-aktiivisuutta selvitettiin 28 vuotta myöhemmin tutkittavien olleessa keski-ikäisiä, 37–43-vuotiaita. Tutkimus toteutettiin Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa.

Katso myös

Etäkuntoutus on yhtä hyödyllistä kuin kasvokkain toteutettu kuntoutus

Kokeilujen perusteella etäkuntoutus tuottaa yhtä hyviä tai jopa parempia tuloksia kuin perinteinen kasvokkain tapahtuva kuntoutus. …

css.php