Koti / Suomessa lainsäädäntö takaa sananvapauden

Suomessa lainsäädäntö takaa sananvapauden

Sananvapaus on demokraattisen yhteiskunnan perusta.  Suomen perustuslaissa sananvapaus tarkoittaa oikeutta ilmaista ja vastaanottaa tietoja ja mielipiteitä kenenkään sitä ennakolta estämättä. Suomen perustuslain lisäksi sananvapauden käyttöä määrittelevät mm. rikoslaki, sananvapauslaki, julkisuuslaki, oikeudenkäynnin julkisuuslainsäädäntö ja tekijänoikeuslaki.

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 artikla määrittelee sananvapauden seuraavasti: 1. Jokaisella on oikeus sananvapauteen. Tämä oikeus sisältää mielipiteenvapauden sekä vapauden vastaanottaa ja levittää tietoja tai ajatuksia viranomaisten siihen puuttumatta ja alueellisista rajoista riippumatta. 2. Tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta kunnioitetaan.

css.php