Extralehdet https://extralehdet.com Extralehdet Thu, 02 Jul 2020 17:01:21 +0000 fi-FI hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 https://i0.wp.com/extralehdet.com/wp-content/uploads/2016/07/cropped-EXTRA_f.jpg?fit=32%2C32&ssl=1 Extralehdet https://extralehdet.com 32 32 128814285 Koronavirusepidemian tilanne on rauhallinen https://extralehdet.com/koronavirusepidemian-tilanne-on-rauhallinen/ https://extralehdet.com/koronavirusepidemian-tilanne-on-rauhallinen/#respond Fri, 03 Jul 2020 03:52:06 +0000 https://extralehdet.com/?p=13760 Koronavirusepidemia on Suomessa edelleen rauhallinen. Viikoittain tartuntatautirekisteriin ilmoitettavat tapausmäärät ovat edelleen pieniä eikä tapausten määrässä ole todettu suurta vaihtelua kahteen edelliseen viikkoon verrattuna. Laboratorioiden koronaviruksen testauskapasiteetti on tällä hetkellä yli 13 000 näytettä päivässä. Tämä ylittää sosiaali- ja terveysministeriön asettaman tavoitteen eli 10 000 näytteen päivittäisen testauskapasiteetin. Viimeisellä seurantaviikolla koronavirustestejä on tehty enemmän kuin edeltävällä …

The post Koronavirusepidemian tilanne on rauhallinen appeared first on Extralehdet.

]]>
Koronavirusepidemia on Suomessa edelleen rauhallinen. Viikoittain tartuntatautirekisteriin ilmoitettavat tapausmäärät ovat edelleen pieniä eikä tapausten määrässä ole todettu suurta vaihtelua kahteen edelliseen viikkoon verrattuna.

Laboratorioiden koronaviruksen testauskapasiteetti on tällä hetkellä yli 13 000 näytettä päivässä. Tämä ylittää sosiaali- ja terveysministeriön asettaman tavoitteen eli 10 000 näytteen päivittäisen testauskapasiteetin. Viimeisellä seurantaviikolla koronavirustestejä on tehty enemmän kuin edeltävällä viikolla. Positiivisten COVID-19-tapausten osuudessa testatuista näytteistä ei ole todettu suurta muutosta.

Suomessa on tavoitteena testata edelleen kaikki, joilla epäillään akuutin vaiheen koronavirustartuntaa. Testiin hakeutuminen hyvin matalalla kynnyksellä on erittäin tärkeää. Testauksen avulla voidaan selvittää tartuntalähteitä ja -ketjuja ja estää jatkotartuntoja.

Koronavirustaudista parantuneita arvioidaan Suomessa olevan noin 6 700, eli yli 90 prosenttia todetuista tartuntatapauksista. Arvio perustuu todettujen tapausten seurantaan kolmen viikon (21 vrk) ajalta.

Tällä hetkellä arvioitu viruksen tartuttavuusluku on 0,65-0,90. Luku on noussut hieman edellisiin viikkoihin verrattuna, mutta on edelleen alle yhden. Tartuttavuusluku eli R-luku kuvaa keskimääräistä uusien tartuntojen lukumäärää yhtä tartunnan saanutta kohden. Lukuarvo <1 tarkoittaa sitä, että epidemia supistuu.

Neljäntoista sairaanhoitopiirin alueella ei ole todettu uusia tapauksia viimeisimmän seurantajakson (22.6.-28.6.) aikana. Eniten uusia tapauksia on todettu Helsingin ja Uudenmaan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiireissä.

Vuodeosastoilla on hoidettavana 24 potilasta (2.7.2020). Tehohoidossa ei ole tällä hetkellä koronavirusinfektioon sairastuneita potilaita. Sairaala- ja tehohoidon potilasmäärät kerrotaan THL:n viikoittaisessa tilannearvioraportissa, ja THL:n tilannekatsaussivuilla (maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin).

Koronaviruksen seuranta

The post Koronavirusepidemian tilanne on rauhallinen appeared first on Extralehdet.

]]>
https://extralehdet.com/koronavirusepidemian-tilanne-on-rauhallinen/feed/ 0 13760
Infraääni ei selitä tuulivoimaloihin liitettyä oireilua https://extralehdet.com/infraaani-ei-selita-tuulivoimaloihin-liitettya-oireilua/ https://extralehdet.com/infraaani-ei-selita-tuulivoimaloihin-liitettya-oireilua/#respond Thu, 02 Jul 2020 03:52:48 +0000 https://extralehdet.com/?p=13713 Suomessa jotkut ihmiset ovat raportoineet monenlaisia oireita, jotka he ovat itse yhdistäneet tuulivoimaloiden infraääneen. Mahdollisesta yhteydestä ei ole tieteellistä näyttöä. Osana valtioneuvoston yhteistä selvitys- ja tutkimustoimintaa toteutetussa hankkeessa selvitettiin, onko tuulivoimaloiden infraäänellä haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen. Tutkimushankkeen tavoitteena oli arvioida tuulivoimaloiden infraääntä ja sen vaikutuksia. Kyselytutkimuksella selvitettiin tuulivoimaloiden infraääneen yhdistettyä oireilua, erityisesti oireilun yleisyyttä tuulivoimatuotantoalueiden …

The post Infraääni ei selitä tuulivoimaloihin liitettyä oireilua appeared first on Extralehdet.

]]>
Suomessa jotkut ihmiset ovat raportoineet monenlaisia oireita, jotka he ovat itse yhdistäneet tuulivoimaloiden infraääneen. Mahdollisesta yhteydestä ei ole tieteellistä näyttöä.

Osana valtioneuvoston yhteistä selvitys- ja tutkimustoimintaa toteutetussa hankkeessa selvitettiin, onko tuulivoimaloiden infraäänellä haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen. Tutkimushankkeen tavoitteena oli arvioida tuulivoimaloiden infraääntä ja sen vaikutuksia.

Kyselytutkimuksella selvitettiin tuulivoimaloiden infraääneen yhdistettyä oireilua, erityisesti oireilun yleisyyttä tuulivoimatuotantoalueiden läheisyydessä.

Kolmasosa tuulivoimaloiden infraääneen oireitaan liittävistä asukkaista luokitteli oireensa vakaviksi. Oireiden kirjo oli hyvin laaja. Heillä oli yleisemmin kroonisia sairauksia sekä toiminnallisia oireita ja häiriöitä. He kokivat tuulivoimalat muita yleisemmin häiritseviksi. Lisäksi he pitivät tuulivoimaloita yleisemmin terveysriskinä kuin henkilöt, jotka eivät liittäneet oireitaan tuulivoimaloiden infraääneen. Moni oireilevista liitti oireitaan myös tuulivoimaloiden aiheuttamaan tärinään ja sähkömagneettiseen kenttään.

Pitkäaikaismittauksille selvitettiin ääniä

Pitkäaikaismittauksin selvitettiin, millaista ääntä tuulivoimalat aiheuttavat lähellä sijaitseviin asuntoihin. Mittauksia tehtiin yhteensä 308 päivää kahdella eri alueella, joissa tuulivoimalat olivat nimellistehoiltaan 3–3,3 MW.

Pitkäaikaismittausten mukaan tuulivoimalat muuttivat noin 1,5 km:n etäisyydellä sijaitsevien asuntojen ääniympäristöjen äänenpainetasoja kaupunkimaiseen suuntaan. Tuulivoimaloiden aiheuttama ääni asunnoissa oli hyvin pientaajuista, alle 2 Hz.

Kokeelliset altistuskokeet laboratorio-oloissa

Altistuskokeissa tutkittiin kokeellisesti kontrolloiduissa laboratorio-olosuhteissa, vaikuttaako infraääni tuulivoimalan äänen havaitsemiseen, häiritsevyyteen ja fysiologisiin vasteisiin. Kokeissa käytettiin pitkäaikaismittauksissa nauhoitettuja eniten infraääntä ja merkityksellistä sykintää sisältäviä ääninäytteitä.

Osallistujat jaettiin kahteen ryhmään: henkilöihin, jotka kertoivat saavansa oireita tuulivoimaloiden infraäänestä, ja henkilöihin, jotka eivät kokeneet saavansa oireita tuulivoimaloiden infraäänestä.

Altistuskokeissa infraäänen esiintymistä tuulivoimaloiden äänessä ei kyetty havaitsemaan, se ei vaikuttanut äänen häiritsevyyteen eikä tahdosta riippumattoman hermoston stressiä ilmentäviin vasteisiin. Osallistujaryhmien välillä ei ollut eroja.

Tutkimuksen toteuttivat monitieteellisenä yhteistyönä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Työterveyslaitos, Helsingin yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

The post Infraääni ei selitä tuulivoimaloihin liitettyä oireilua appeared first on Extralehdet.

]]>
https://extralehdet.com/infraaani-ei-selita-tuulivoimaloihin-liitettya-oireilua/feed/ 0 13713
Koiran kanssa turvallisesti kesälläkin https://extralehdet.com/lomaile-ja-matkusta-koiran-kanssa-turvallisesti-kesalla/ https://extralehdet.com/lomaile-ja-matkusta-koiran-kanssa-turvallisesti-kesalla/#respond Wed, 01 Jul 2020 03:10:34 +0000 http://freetimelehti.com/?p=5953 Kesälomilla myös koirien kanssa ulkoillaan ja liikutaan enemmän. Matkustaessa ja koiran kanssa lenkkeillessä tuleekin huomioida koiran hyvinvointi sekä kesäiset vaarat kuten esimerkiksi kyynpuremat, ampiaisen pistot ja myrkyllinen sinilevä. Koiran kanssa matkustettaessa on aina varmistettava, ettei koiralle tule ajon aikana liian kuuma. Autossa koiralle on hyvä varata paikka, jossa se ei joudu olemaan suorassa auringonpaisteessa. Pitkillä …

The post Koiran kanssa turvallisesti kesälläkin appeared first on Extralehdet.

]]>
Kesälomilla myös koirien kanssa ulkoillaan ja liikutaan enemmän. Matkustaessa ja koiran kanssa lenkkeillessä tuleekin huomioida koiran hyvinvointi sekä kesäiset vaarat kuten esimerkiksi kyynpuremat, ampiaisen pistot ja myrkyllinen sinilevä.

Koiran kanssa matkustettaessa on aina varmistettava, ettei koiralle tule ajon aikana liian kuuma. Autossa koiralle on hyvä varata paikka, jossa se ei joudu olemaan suorassa auringonpaisteessa. Pitkillä automatkoilla tulee huolehtia koiran veden saannista ja riittävistä jaloittelutauoista.

Kesällä auton sisälämpötilat kohoavat nopeasti erittäin korkeiksi. Ikkunoiden auki jättäminen tai varjoinen paikka eivät estä auton sisäilman kuumentumista. Kuumaan autoon jätettyä koiraa uhkaa lämpöhalvaus ja pahimmillaan menehtyminen.

Lämpöhalvaus voi helteillä uhata myös rankasti treenaavaa tai lenkkeilevää koiraa. Lämpöhalvauksessa koiran ruumiinlämpö nousee vaarallisen korkeaksi. Sen oireita ovat läähätys, apaattisuus, levottomuus, horjahtelu, kuolaaminen, kirkkaanpunaiset limakalvot, oksentelu ja ripuli. Jos koira menee shokkiin ja tajuttomaksi, on tila hengenvaarallinen.

Lämpöhalvauksen saanutta koiraa voi viilentää valelemalla sitä haalealla vedellä. Älä käytä jäähdyttämiseen jääkylmää vettä, sillä se lisää rasitusta ja voi laskea ruumiinlämmön liian alhaiseksi. Koiran voi myös viedä veteen kahlaamaan, jos ranta on lähellä. Juota koiralle vettä pieniä määriä kerrallaan. Kun koira virkoaa, se on vietävä eläinlääkäriin tarkkailtavaksi.

Toimi näin, jos kyy puree tai ampiainen pistää

Kyynpurema voi olla koiralle hengenvaarallinen. Sen oireita ovat koiran voimaton käyttäytyminen, purema-alueen voimakas turpoaminen ja kovat kivut. Mikäli koiraa on purrut kyy tai näin epäillään tapahtuneen, pitää koira viedä välittömästi eläinlääkäriin.

Jos kyy on purrut, tulee puremakohta pitää mahdollisimman liikkumattomana, jotta myrkky ei pääse leviämään. Koiran voi kantaa autolle, jos se on koiran koon puolesta mahdollista. Kyytablettien antamista koiralle ei suositella.

Myös ampiaisen pisto voi olla koiralle vaarallinen. Useimmiten ampiainen pistää koiraa päähän tai tassuihin. Vaarana pään alueen pistoksissa ovat turvotuksen aiheuttamat hengitysvaikeudet tai allerginen reaktio. Jos epäilet ampiaisen pistäneen koiraa, ole pikaisesti yhteydessä eläinlääkäriin.

Varo vesistöjen lämmettyä sinilevää

Koiran uittaminen on kesällä mukavaa ajanvietettä, sillä monet koirat rakastavat uimista ja vesileikkejä. Muistathan kuitenkin, että Suomen järjestyslaki kieltää koirien viemisen yleisille uimarannoille. Monista kunnista löytyy juuri koirien uittamiseen tarkoitettuja rantoja.

Jo keskikesällä eri vesistöissä voi esiintyä myrkyllistä sinilevää. Samanlaiselta näyttävää siitepölyä on vedessä keväällä ja alkukesästä, kun sinilevä puolestaan runsastuu vesien lämmetessä. Levä näkyy vedessä yleensä vihertävinä tai kellertävinä hiukkasina tai rantaan ajautuneina värjäytyminä. Jos levää on runsaasti, se muodostaa puuromaisen kerroksen.

Jos havaitset sinilevää, älä anna koiran juoda tai uida vedessä. Jos koira kuitenkin karkaa veteen, sen turkki on pestävä ja huuhdeltava huolellisesti, jottei koiran iho pääse ärtymään. Sinilevälle altistunut koira saa yleensä rajuja oireita, joita ovat oksentelu, ripulointi, lihaskouristukset, koordinaatiokyvyn heikkeneminen ja voimakas vapina. Jos koira juo sinilevän myrkyttämää vettä, on seurauksena pahimmillaan koiran kuolema. Koiran alkaessa oireilla, se on vietävä epäröimättä eläinlääkärille.

Vältä ihmisten kesäherkkujen antamista koiralle

Monet ihmisten herkuista eivät sovi koiralle. Esimerkiksi suolaiset, mausteiset ja rasvaiset grilliruuat eivät ole hyväksi koiralle. Myös maissintähkät ovat vaarallisia, sillä ne saattavat tukkia koiran suoliston. Maissintähkän tavoin nieltynä vaarallisia ovat myös pienet ja terävät luut, joita on esimerkiksi possussa ja kanassa. Älä jätä ruokia vartioimatta koiran ulottuville. Lisäksi koiralle vaarallisia ovat muun muassa suklaa, ksylitoli ja sipuli. Myös jäätelö suurina määrinä voi aiheuttaa koiralle ripulia.

Koiralle voikin kesäpäivän viettoihin varata omat eväät. Hauskaa puuhaa koiralle voi grillaamisen ja ruokailun ajaksi kehittää esimerkiksi piilottamalla sen omia kuivamuonanappuloita, joiden etsiminen on useiden koirien mieleen.

The post Koiran kanssa turvallisesti kesälläkin appeared first on Extralehdet.

]]>
https://extralehdet.com/lomaile-ja-matkusta-koiran-kanssa-turvallisesti-kesalla/feed/ 0 5953
Suojamaskien käyttö ei vaikuta kansalaisten liikkumismääriin https://extralehdet.com/suojamaskien-kaytto-ei-vaikuta-kansalaisten-liikkumismaariin/ https://extralehdet.com/suojamaskien-kaytto-ei-vaikuta-kansalaisten-liikkumismaariin/#respond Tue, 30 Jun 2020 03:45:16 +0000 https://extralehdet.com/?p=13743 Maailmalla kasvomaskien käyttö on yleistä, mutta Suomessa suojamaskien käyttöä ei suositella. Suojamaskien käytön pelätään johtavan muun muassa vääränlaiseen turvallisuuden tunteeseen, jonka myötä tehokkaat suojatoimet, kuten käsien pesu, etäisyyden pito ja väkijoukkojen välttely unohtuvat. Suojamaskien käyttöpakko vähentää hieman ihmisten liikkuvuutta lyhyellä aikavälillä, mutta pidemmällä aikavälillä sillä ei ollut vaikutusta, todetaan tutkimuksessa suojamaskien käyttöpakon vaikutuksista liikkuvuuteen. Kasvomaskien …

The post Suojamaskien käyttö ei vaikuta kansalaisten liikkumismääriin appeared first on Extralehdet.

]]>
Maailmalla kasvomaskien käyttö on yleistä, mutta Suomessa suojamaskien käyttöä ei suositella. Suojamaskien käytön pelätään johtavan muun muassa vääränlaiseen turvallisuuden tunteeseen, jonka myötä tehokkaat suojatoimet, kuten käsien pesu, etäisyyden pito ja väkijoukkojen välttely unohtuvat.

Suojamaskien käyttöpakko vähentää hieman ihmisten liikkuvuutta lyhyellä aikavälillä, mutta pidemmällä aikavälillä sillä ei ollut vaikutusta, todetaan tutkimuksessa suojamaskien käyttöpakon vaikutuksista liikkuvuuteen.

Kasvomaskien käyttöpakko ei vaikuttanut liikkumismääriin

Maskipakko jopa laski liikkumista keskimäärin 2,4 prosenttiyksikköä ensimmäisenä voimassaolopäivänä, mutta pidemmällä aikavälillä maskipakolla ei näyttäisi olevan vaikutusta kansalaisten liikkumiseen.

Ssuojamaskien käyttöpakon vaikutuksia liikkuvuuteen Saksassa tutkivat Maurice Dunaiski (London School of Economics), Roxanne Kovacs (London School of Hygiene and Tropical Medicine) ja Janne Tukiainen (Turun yliopisto ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus).

– Tulosten valossa ei ole syytä uskoa, että suojamaskien laaja käyttö johtaisi siihen, että etäisyyden pito vastaavasti vähenisi. Tämä on tärkeä tieto, kun arvioidaan suojamaskien kustannus-tehokkuutta viruksen leviämisen hillitsemiseksi, toteaa Janne Tukiainen.

Saksassa otettiin käyttöön laajoja ulkonaliikkumisrajoituksia 23. maaliskuuta. Kasvomaskien käyttöpakko astui voimaan osavaltioittain huhtikuun lopulla. Ensimmäisenä määräys astui voimaan Saksin osavaltiossa 20.4. ja viimeisenä Schleswig-Holsteinissa 29.4. Tutkimuksessa tarkastellaan ennen ja jälkeen -liikkumistietoja Saksassa maskipakon käyttöönottaneissa ja ulkopuolelle jättäytyneissä osavaltioissa ajanjaksolla 23.3.-21.5.

Tutkijat hyödyntävät osavaltioiden välisiä eroja maskipakon käyttöönotossa tutkiakseen määräyksen vaikutuksia liikkuvuuteen erillään muista liikkumiseen vaikuttavista tekijöistä, kuten etätyömääräyksistä ja koulujen uudelleenavaamisista.

Ulkonaliikkumisrajoitusten käyttöönotto supisti liikkumista huomattavasti Saksassa jo rajoituksia edeltävinä päivinä, mutta kasvomaskipakko laski liikkumismääriä vain hieman aluksi. Pidemmällä aikavälillä maskipakolla ei näyttäisi olevan vaikutusta kansalaisten liikkumiseen.

Tutkimuksessa hyödynnettiin Google Mobility Report-palvelun tarjoamaa aggregoitua ja anonymisoitua tietoa kansalaisten liikkumisesta, kuten vierailuista julkisissa tiloissa ja kotona vietetystä ajasta.

The post Suojamaskien käyttö ei vaikuta kansalaisten liikkumismääriin appeared first on Extralehdet.

]]>
https://extralehdet.com/suojamaskien-kaytto-ei-vaikuta-kansalaisten-liikkumismaariin/feed/ 0 13743
Raparperit parhaimmillaan – tee mehua tai säilö https://extralehdet.com/raparperit-parhaimmillaan/ https://extralehdet.com/raparperit-parhaimmillaan/#respond Mon, 29 Jun 2020 03:44:50 +0000 http://freetimelehti.com/?p=2545 Alkukesästä raparperit ovat erittäin mehukkaita ja niistä saa runsaasti vitamiineja. Raparperi on edullista ja monella löytyy tätä terveellistä monivuotista tatarkasvia omalta pihalta. Raparperi on kesän ensimmäisiä satoa antavia kasveja, ja sen pitkä satokausi jatkuu koko kesän ajan. Kun perinteiset piirakat ja kiisselit on jo tehty, ideat raparperin käyttöön voivat olla vähissä. Hyvänä satovuonna voi olla vaikea …

The post Raparperit parhaimmillaan – tee mehua tai säilö appeared first on Extralehdet.

]]>
Alkukesästä raparperit ovat erittäin mehukkaita ja niistä saa runsaasti vitamiineja. Raparperi on edullista ja monella löytyy tätä terveellistä monivuotista tatarkasvia omalta pihalta. Raparperi on kesän ensimmäisiä satoa antavia kasveja, ja sen pitkä satokausi jatkuu koko kesän ajan. Kun perinteiset piirakat ja kiisselit on jo tehty, ideat raparperin käyttöön voivat olla vähissä.

Hyvänä satovuonna voi olla vaikea keksiä, miten kirpeän ja raikkaan raparperin parhaiten hyödyntäisi. Voimme korvata ulkomailta tuodut hedelmät raparperilla, mehuissa, hilloissa ja leivonnaisissa. Raparperi on hyvä kotimainen vitamiinien ja kaliumin lähde ja sitä kannattaa myös säilöä talven varalle. Nyt onkin oikea aika ryhtyä toimeen. Tosin syksymmällä tulee raparperista vielä toinen sato, josta voi vielä tehdä talvisäilykkeet.

Vanhassa vara parempi

Vesiraparperi on yksi perinteisimmistä tavoista säilöä raparperia. Raparperi laitetaan pieninä paloina pulloihin ja kaadetaan kylmää vettä päälle. Raparperit koetetaan saada mahdollisimman tiiviisti pulloihin. Pulloihin pantava vesi on hyvä keittää ja jäähtyneenä se kaadetaan pulloihin. Lopuksi pullot korkitetaan huolellisesti.

Suosittu tapa säilyttää raparperit vitamiineineen talvella nautittavaksi, oli valmistaa raaka -raparperimehua. Herkullinen ja virkistävä voimajuoma valmistuu helposti. Raparperit raastetaan, sekoitetaan veden joukkoon ja seos pannaan siivilään valumaan. Mehu maustetaan mieleiseksi esim. sokerilla ja kardemummalla. Kun sokeri on liuennut mehun joukkoon, mehu pullotetaan.

Yksinkertaista ja maukasta raparperi- ja porkkanasosetta käytettiin monessa kodissa pitkin talvea ruuan lisäkkeenä. Soseen valmistamiseen tarvitaan 2 kg porkkanoita, litra vettä, 2 kg raparperia ja 2 kg sokeria. Porkkanat kaavitaan puhtaiksi, leikataan viipaleiksi ja keitetään pehmeiksi vedessä. Sitten ne muserretaan sihdin läpi ja laitetaan uudelleen kattilaan, mihin lisätään kuoritut, paloitellut raparperit ja sokeri. Keitetään hyvin hämmentäen kunnes sose on tasaista ja kiinteää. Sose laitetaan kuumana kuumennettuihin purkkeihin, jotka peitetään vasta soseen jäähdyttyä.

The post Raparperit parhaimmillaan – tee mehua tai säilö appeared first on Extralehdet.

]]>
https://extralehdet.com/raparperit-parhaimmillaan/feed/ 0 2545
Lasirakenteiden auringonsuojausta pidetään tarpeellisena https://extralehdet.com/lasirakenteiden-auringonsuojausta-pidetaan-tarpeellisena/ https://extralehdet.com/lasirakenteiden-auringonsuojausta-pidetaan-tarpeellisena/#respond Sun, 28 Jun 2020 03:45:31 +0000 https://extralehdet.com/?p=13715 Monissa suomalaisissa julkisissa rakennuksissa on havaittu ongelmia, jotka johtuvat puutteellisesta tai puuttuvasta auringonsuojauksesta. Liiallinen auringon säteily sisätiloihin heikentää lämpöviihtyvyyttä, lisää jäähdytysenergian kulutusta ja haittaa työskentelyä. Rakentamisen ammattilaisille tehdyssä kyselyssä neljä viidestä koki auringonsuojauksen tarpeelliseksi. Suomessa auringon säteily on varsin voimakasta, toisin kuin monesti luullaan. – Suuret lasipinnat ovat rakentamisen trendi, ja paitsi että ne näyttävät …

The post Lasirakenteiden auringonsuojausta pidetään tarpeellisena appeared first on Extralehdet.

]]>
Monissa suomalaisissa julkisissa rakennuksissa on havaittu ongelmia, jotka johtuvat puutteellisesta tai puuttuvasta auringonsuojauksesta. Liiallinen auringon säteily sisätiloihin heikentää lämpöviihtyvyyttä, lisää jäähdytysenergian kulutusta ja haittaa työskentelyä.

Rakentamisen ammattilaisille tehdyssä kyselyssä neljä viidestä koki auringonsuojauksen tarpeelliseksi. Suomessa auringon säteily on varsin voimakasta, toisin kuin monesti luullaan.

– Suuret lasipinnat ovat rakentamisen trendi, ja paitsi että ne näyttävät hyviltä, niin ne lisäävät myös viihtyvyyttä tilassa. Toisaalta jos asianmukaista auringonsuojausta ei ole huomioitu suunnittelussa, käyttäjät kärsivät sisätilaongelmista. Rakennukset esimerkiksi kuumenevat liikaa, mikä näkyy myös viilennyskulujen kasvamisena, lasi- ja alumiinijärjestelmiä toimittavan yrityksen toimitusjohtaja Mika Koskinen sanoo.

– Auringonsuojauksen menetelmät ovat kehittyneet viime vuosien aikana paljon ja valikoimista löytyy esimerkiksi motorisoituja auringon- ja häikäisynsuojaratkaisuja. Näitä voidaan ohjata myös säätilojen mukaan ja ne saadaan helposti integroitua osaksi lasijulkisivua, Koskinen kertoo.

– Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta velvoittaa käyttämään auringonsuojausratkaisua tai jäähdytysjärjestelmää, jos auringon säteilyn vuoksi huoneen lämpötila uhkaa nousta liian korkeaksi. Auringonsuojaus on ympäristön kannalta hyvä valinta, koska se vähentää rakennusten energiankulutusta, Koskinen toteaa.

Tutkimusyritys haastatteli kyselyä varten puhelimitse 124 rakennusalan ammattilaista.

The post Lasirakenteiden auringonsuojausta pidetään tarpeellisena appeared first on Extralehdet.

]]>
https://extralehdet.com/lasirakenteiden-auringonsuojausta-pidetaan-tarpeellisena/feed/ 0 13715
Palkansaajien ostovoima heikkenee https://extralehdet.com/palkansaajien-ostovoima-heikkenee/ https://extralehdet.com/palkansaajien-ostovoima-heikkenee/#respond Sat, 27 Jun 2020 03:41:07 +0000 https://extralehdet.com/?p=13709 Palkkasumma pienenee, inflaatio hidastuu ja tulonsiirrot lisääntyvät. Työllisyyden voimakkaan vähenemisen myötä palkkasumma pienenee tänä vuonna vajaat kolme prosenttia. Maailmantalouden taantuma ja koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi tehdyt rajoitustoimet supistavat Suomen taloutta merkittävästi tänä vuonna. Tuotannon jyrkkä väheneminen, työllisyyden väheneminen, hintojen ja kustannusten nousun hidastuminen sekä harjoitettu politiikka vaikuttavat moniin indikaattoreihin paljon keskimääräistä suhdannevaihtelua enemmän. Ostovoima vähenee 1,3 …

The post Palkansaajien ostovoima heikkenee appeared first on Extralehdet.

]]>
Palkkasumma pienenee, inflaatio hidastuu ja tulonsiirrot lisääntyvät. Työllisyyden voimakkaan vähenemisen myötä palkkasumma pienenee tänä vuonna vajaat kolme prosenttia.

Maailmantalouden taantuma ja koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi tehdyt rajoitustoimet supistavat Suomen taloutta merkittävästi tänä vuonna. Tuotannon jyrkkä väheneminen, työllisyyden väheneminen, hintojen ja kustannusten nousun hidastuminen sekä harjoitettu politiikka vaikuttavat moniin indikaattoreihin paljon keskimääräistä suhdannevaihtelua enemmän.

Ostovoima vähenee 1,3 prosenttia vuonna 2020, mutta kasvaa jälleen 1,1 prosenttia vuosina 2021 ja 2022. Ostovoiman kasvua hidastaa koronaepidemia ja sen vaikutukset talouden kehitykseen, toteaa Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan raportti. Raportissa selvitetään ansioiden, hintojen, ostovoiman sekä kilpailukyvyn kehitystä ja niiden kehitysnäkymiä.

Vuosille 2020–2021 neuvotellut sopimuskorotukset nostavat palkkoja tänä vuonna 1,2 prosenttia ja ensi vuonna noin puoli prosenttiyksikköä enemmän. Ansiotaso kasvaa ennusteen mukaan 1,6 prosenttia vuonna 2020 ja 2,5 prosenttia vuonna 2021.

Suomessa palkansaajakorvaukset palkansaajaa kohden nousivat 1,6 prosenttia vuonna 2019. Euroalueella ne nousivat keskimäärin 2,0 prosenttia. Euroopan komissio ennustaa Suomen palkansaajakorvausten kasvun olevan vuosina 2019–2021 keskimäärin 2,1 prosenttia palkansaajaa kohden, mikä ylittää euroalueelle ennustetun keskiarvon 1,1 prosenttia, mutta esimerkiksi Suomen osalta siinä ei ole huomioitu tilapäisen työeläkemaksualennuksen vaikutusta.

The post Palkansaajien ostovoima heikkenee appeared first on Extralehdet.

]]>
https://extralehdet.com/palkansaajien-ostovoima-heikkenee/feed/ 0 13709
Maidon juonti vähentynyt – kauran kulutus lisääntynyt https://extralehdet.com/maidon-juonti-on-vahentynyt-kauran-kulutus-lisaantynyt/ https://extralehdet.com/maidon-juonti-on-vahentynyt-kauran-kulutus-lisaantynyt/#respond Fri, 26 Jun 2020 03:32:26 +0000 https://extralehdet.com/?p=13719 Suomessa kului viime vuonna henkilöä kohden keskimäärin 148 kiloa nestemäisiä maitotuotteita, 80 kiloa lihaa, 81 kiloa viljaa ja 12 kiloa kananmunia. Hedelmiä kului 59 kiloa ja vihanneksia 66 kiloa henkilöä kohti. Lihan kokonaiskulutus sisältää myös riistan ja syötävät elimet. Kulutusmäärät on ilmoitettu luullisena eli ruholihana, josta luutonta on 80 prosenttia. Lisäksi kypsennyshävikki vaihtelee 10–30 prosentin …

The post Maidon juonti vähentynyt – kauran kulutus lisääntynyt appeared first on Extralehdet.

]]>
Suomessa kului viime vuonna henkilöä kohden keskimäärin 148 kiloa nestemäisiä maitotuotteita, 80 kiloa lihaa, 81 kiloa viljaa ja 12 kiloa kananmunia. Hedelmiä kului 59 kiloa ja vihanneksia 66 kiloa henkilöä kohti.

Lihan kokonaiskulutus sisältää myös riistan ja syötävät elimet. Kulutusmäärät on ilmoitettu luullisena eli ruholihana, josta luutonta on 80 prosenttia. Lisäksi kypsennyshävikki vaihtelee 10–30 prosentin välillä tuotteesta riippuen, joten kypsänä syöty liha on noin 50 prosenttia luullisen lihan määrästä.

Siipikarjanlihan kulutus kasvoi ja on 26,6 kiloa henkeä kohti. Sianlihan kulutus on laskenut, mutta sitä kulutetaan edelleenkin enemmän kuin siipikarjanlihaa eli 30,8 kiloa. Naudanlihaa syötiin keskimäärin 18,8 kiloa.

Maidon juonti väheni edelleen

Maidon kulutus väheni jälleen noin viisi prosenttia edellisvuodesta. Samoin kävi vuonna 2018. Kaikkiaan maitoa juotiin henkeä kohden keskimäärin 102 litraa. Eri maitolaatujen käyttöosuudet pysyivät ennallaan. Kevytmaidon osuus oli 57 prosenttia, rasvattoman maidon noin 30 ja täysmaidon reilut kymmenen prosenttia.

Keskimäärin maitotuotteiden kulutus on laskenut tai pysynyt ennallaan. Piimän, jogurtin, viilin ja kerman kulutus väheni muutaman prosentin. Muiden maitopohjaisten tuoretuotteiden, kuten maustettujen rahkojen, kulutus kasvoi. Nestemäisiä maitotuotteita käytettiin kaikkiaan 148 kiloa henkeä kohti.

Kala, kananmunat, hedelmät ja vihannekset

Kalan kokonaiskulutus oli 14,9 kiloa henkeä kohti. Kulutuksessa ei ole tapahtunut suuria muutoksia moneen vuoteen. Myöskään kananmunien kulutuksessa ei ole ollut vaihtelua ja se oli noin 12 kiloa.

Tuoreiden hedelmien kulutus oli noin 59 kiloa henkeä kohti, josta sitrushedelmien osuus oli 14,3 kiloa. Muiden tuoreiden hedelmien kulutus oli vähän alle 45 kiloa henkeä kohti. Hedelmäsäilykkeitä ja kuivattuja hedelmiä syötiin yhteensä vajaa seitsemän kiloa. Tuoreita vihanneksia käytettiin arviolta 66 kiloa henkeä kohti. Määrä sisältää myös mahdollisen hävikin, ja vihannesten kulutusluvut ovat tällä tilastointimenetelmällä vain suuntaa antavia.

Kauran kulutus kasvanut

Kauran kulutus nousi edellisestä vuodesta noin kaksi kiloa eli lähes 30 prosenttia, ollen 9,5 kiloa henkeä kohti. Viljan kokonaiskulutus oli noin 81 kiloa. Riisin kulutus nousi puoli kiloa edellisestä vuodesta, vehnän kulutus laski hieman. Muiden viljalajien kulutus pysyi suunnilleen entisellään.

Kulutusmäärät perustuvat Luken ravintotasetilastoon, joka on yhteenveto Suomen tärkeimpien elintarvikeryhmien tuotannosta, kotimaisesta käytöstä ja kulutuksesta. Taseessa lasketaan yli 60 tuotteesta koti­mainen käyttö tuotannon, varaston muutoksen, viennin ja tuonnin perusteella. Kotimainen käyttö jakautuu edelleen eri käyttötarkoituksiin: eläinrehuksi, siemenkäyttöön, teollisuuden raaka-aineiksi sekä ruoka­käyttöön. Elintarvikkeiden kulutusluvut saadaan jakamalla ruokakäyttö vuoden keskimääräisellä väkiluvulla.

The post Maidon juonti vähentynyt – kauran kulutus lisääntynyt appeared first on Extralehdet.

]]>
https://extralehdet.com/maidon-juonti-on-vahentynyt-kauran-kulutus-lisaantynyt/feed/ 0 13719
Valoisat ja lämpimät kesäillat voivat valvottaa https://extralehdet.com/valoisat-ja-lampimat-kesaillat-voivat-valvottaa/ https://extralehdet.com/valoisat-ja-lampimat-kesaillat-voivat-valvottaa/#respond Thu, 25 Jun 2020 03:22:00 +0000 https://extralehdet.com/?p=13697 Valoisat ja lämpimät kesäillat voivat vaikeuttaa nukahtamista iltaisin ja myös unen laatua saattaa heikentyä. Paras keino on saada unta häiritsevä valo torjutuksi ja huone viilennettyä. Kesällä kuitenkin yövytään runsaasti kesämökeillä ja muualla kodin ulkopuolella, jolloin olosuhteet ovat heikommat. Myös korvatulpat ovat hyvä apukeino, jos avoimesta ikkunasta kantautuvat äänet valvottavat. – Unen kannalta paras makuuhuone on …

The post Valoisat ja lämpimät kesäillat voivat valvottaa appeared first on Extralehdet.

]]>
Valoisat ja lämpimät kesäillat voivat vaikeuttaa nukahtamista iltaisin ja myös unen laatua saattaa heikentyä. Paras keino on saada unta häiritsevä valo torjutuksi ja huone viilennettyä.

Kesällä kuitenkin yövytään runsaasti kesämökeillä ja muualla kodin ulkopuolella, jolloin olosuhteet ovat heikommat. Myös korvatulpat ovat hyvä apukeino, jos avoimesta ikkunasta kantautuvat äänet valvottavat.

– Unen kannalta paras makuuhuone on hiljainen, pimeä ja viileä. Kesällä huonetta ei välttämättä saa riittävän pimeäksi, minkä lisäksi kunnollinen tuuletus voi olla vaikeaa. Jos oloa viilentääkseen avaa ikkunan, niin huone ei ehkä ole enää hiljainen, sanoo psykiatrian erikoislääkäri Antti-Jussi Ämmälä Terveystalosta.

– Jos makuuhuonetta ei tuulettamalla saa tarpeeksi viileäksi, yksi vaihtoehto on siirtyä tilapäisesti nukkumaan johonkin viileämpään paikkaan kotona. Illan tukaluutta voi torjua myös pitämällä makuuhuoneen sälekaihtimet päiväsaikaan kiinni, jolloin huone ei kuumene yhtä voimakkaasti. Peitto kannattaa vaihtaa kevyempään ja lisäviilennyksen tarpeessa voi kokeilla myös tyynyliinan pakastamista juuri ennen nukkumaanmenoa, Ämmälä vinkkaa.

Pidä unirytmistä kiinni kesälläkin

Jos univaikeudet kiusaavat kesällä, kannattaa kiinnittää huomiota päivärytmiin. Harva haluaa herätä lomalla yhtä varhain kuin työaamuina, mutta täysin päälaelleen vuorokausirytmiä ei sovi kääntää.

Elimistö pitää säännöllisyydestä. Mitä enemmän unihankaluuksia on, sitä hyödyllisempää on säännöllisempi unirytmi. Elimistö sietää huonoa unta hetkittäin, mutta univajetta ei kannata jatkuvasti paikata päiväunillakaan. Jos päiväunet venähtävät yli tunnin mittaisiksi, niistä tulee helposti tapa, mikä itsessään alkaa kallistaa unirytmiä epäsuotuisasti myöhäisemmäksi.

Mahdolliset päiväunet tulisi pitää lyhyinä, noin puolen tunnin mittaisina ja ajoittaa alkuiltapäivään, jo kello 13–16 välille. Tällöin ne häiritsevät yöunta vähiten.

Jos valvoo lomalla pidempään kuin arkena, niin loppulomasta rytmiä kannattaa muuttaa entiselleen jo muutamia päiviä ennen töihin palaamista.

Elimistön melatoniinituotanto perustuu aivojen sisäiseen kelloon, jota puolestaan säätelee ulkoisen valon määrä. Ulkoisen valon määrän vähentyessä elimistö tulkitsee yön alkaneen ja käynnistää nukahtamista edistävän melatoniinihormonin tuotannon. Kesäaikaan melatoniinituotannon käynnistävä signaali on tavallista heikompi, joten uni ei tule niin helposti. Omaa sisäistä kelloa voi yrittää tahdistaa esimerkiksi pimennysverhoilla.

The post Valoisat ja lämpimät kesäillat voivat valvottaa appeared first on Extralehdet.

]]>
https://extralehdet.com/valoisat-ja-lampimat-kesaillat-voivat-valvottaa/feed/ 0 13697
Mansikan pääsatokausi alkanut eteläisessä Suomessa https://extralehdet.com/mansikan-paasatokausi-alkanut-etelaisessa-suomessa/ https://extralehdet.com/mansikan-paasatokausi-alkanut-etelaisessa-suomessa/#respond Wed, 24 Jun 2020 03:17:16 +0000 https://extralehdet.com/?p=13702 Pitkään jatkuneet suotuisat säät ovat saaneet mansikan satokauden kunnolla käyntiin eteläisessä osassa maata. Kypsyminen etenee päivä päivältä yhä pohjoisemmaksi mentäessä. Ensimmäiset marjat on poimittu jo Keski-Suomen korkeudella. Mansikoita myydään tiloilta, kaupoista, toreilta ja marjanmyyntipisteistä. Myös itsepoiminta on marjatiloilla käynnistynyt ja on tänä vuonna erityisen suosittua. Kotimaiset mansikat ovat tällä hetkellä laadukkaita ja hyvin makeita. Makeimmat …

The post Mansikan pääsatokausi alkanut eteläisessä Suomessa appeared first on Extralehdet.

]]>
Pitkään jatkuneet suotuisat säät ovat saaneet mansikan satokauden kunnolla käyntiin eteläisessä osassa maata. Kypsyminen etenee päivä päivältä yhä pohjoisemmaksi mentäessä. Ensimmäiset marjat on poimittu jo Keski-Suomen korkeudella.

Mansikoita myydään tiloilta, kaupoista, toreilta ja marjanmyyntipisteistä. Myös itsepoiminta on marjatiloilla käynnistynyt ja on tänä vuonna erityisen suosittua.

Kotimaiset mansikat ovat tällä hetkellä laadukkaita ja hyvin makeita. Makeimmat mansikat syntyvät, kun yö- ja päivälämpötilojen ero on suuri. Helteiset päivät ja viileät yöt saavat aikaan mansikalle sen ominaisen maun.

Mansikka on Suomen suosituin marja

Suomalaiset yhdistävät mansikat kesään ja lomakauteen. Mansikoiden kulutushuippu ajoittuu kotimaisen sadon kypsymisajankohtaan. Suuri osa mansikasta käytetään tuoreena, mutta myös pakastaminen ja säilöminen ovat pitäneet hyvin pintansa. Monen elämyksiä kaipaavan kesälomaohjelmaan kuuluu erottamattomana osana käynti itsepoiminta- ja suoramyyntitilalla. Marjatilat ovat enää harvoja paikkoja, joissa voi käydä vielä tutustumassa maatilan toimintaan.

Mansikan ostajan ja poimijan on syytä muistaa, että mansikka on herkkä marja, joka ei kestä rajua käsittelyä, eikä korkeaa lämpötilaa poiminnan jälkeen. Mansikka onkin syytä sekä tarjoilla että säilöä mahdollisimman tuoreena.

The post Mansikan pääsatokausi alkanut eteläisessä Suomessa appeared first on Extralehdet.

]]>
https://extralehdet.com/mansikan-paasatokausi-alkanut-etelaisessa-suomessa/feed/ 0 13702
Juoko kissasi tarpeeksi vettä https://extralehdet.com/juoko-kissasi-tarpeeksi-vetta/ Tue, 23 Jun 2020 03:24:42 +0000 http://extralehdet.com/?p=7758 Nesteytys on tärkeää, myös kissoille. Kissa on alun perin aavikkoeläin, joka sai tarvitsemansa nesteen ruoasta. Kissat joivat vain harvoin ja juomattomuus on periytynyt osittain myös nykykissoille. Riittävä vedenjuonti on tärkeää kissan elimistölle, sillä monia vaivoja voidaan ennaltaehkäistä riittävällä nesteytyksellä. On olemassa erilaisia keinoja, joiden avulla voi saada kissan kiinnostumaan juomisesta. Jääpalat kiinnostavat monia kissoja. Niitä …

The post Juoko kissasi tarpeeksi vettä appeared first on Extralehdet.

]]>
Nesteytys on tärkeää, myös kissoille. Kissa on alun perin aavikkoeläin, joka sai tarvitsemansa nesteen ruoasta. Kissat joivat vain harvoin ja juomattomuus on periytynyt osittain myös nykykissoille.

Riittävä vedenjuonti on tärkeää kissan elimistölle, sillä monia vaivoja voidaan ennaltaehkäistä riittävällä nesteytyksellä. On olemassa erilaisia keinoja, joiden avulla voi saada kissan kiinnostumaan juomisesta.

Jääpalat kiinnostavat monia kissoja. Niitä voi nuolla, purra ja niillä voi leikkiä. Jääpalasta saa houkuttelevamman asettamalla jääpalamuottien pohjalle muutaman kissan namin ennen pakastamista. Vedestä tulee maukkaampaa ja kissa on motivoituneempi nuolemaan jääpalaa. Jääpaloja voi myös lisätä suoraan kissan vesikippoon.

Liikkuva tai juokseva vesi on kissalle houkuttelevampaa kuin paikallaan kupissa seisova vesi. Eläinkaupoissa myydään monia erilaisia kissoille tehtyjä juoma-automaatteja ja suihkulähteitä, jotka pitävät veden liikkeellä. Vesi pitää vaihtaa päivittäin, sillä pitkään seissyt vesi ei välttämättä kelpaa tarkkanenäiselle kissalle.

Vesikippoja voi sijoittaa eri paikkoihin erilaisissa astioissa. Eri materiaalit ja eri muotoiset kupit miellyttävät kissoja eri tavoin. Osa kissoista pitää eniten matalista astioista, joissa viikset eivät osu kupin reunoihin, toiset juovat mieluiten korkeammista astioista.

The post Juoko kissasi tarpeeksi vettä appeared first on Extralehdet.

]]>
7758
Terrorismirikosten rangaistavuutta esitetaan laajennettavaksi https://extralehdet.com/terrorismirikosten-rangaistavuutta-esitetaan-laajennettavaksi/ https://extralehdet.com/terrorismirikosten-rangaistavuutta-esitetaan-laajennettavaksi/#respond Mon, 22 Jun 2020 03:27:46 +0000 https://extralehdet.com/?p=13660 Suomessa on säädetty rangaistavaksi terroristiryhmän toiminnan edistämiseen liittyviä tekoja. Työryhmän ehdotuksen mukaan rangaistavaksi säädettäisiin myös se, että henkilö hoitaa terroristiryhmän rikollisen toiminnan kannalta olennaista tehtävää. Tehtävien kirjo voi olla laaja, esimerkiksi terroristiryhmän aseelliseen toimintaan osallistuminen, ryhmän toimintaan liittyvä ideologinen koulutus ja toimintavalmiudesta huolehtiminen sekä terroristiryhmän viestintäpalveluista tai tietoteknologiasta huolehtiminen. Samalla rikoksen nimike muutettaisiin terroristiryhmän toimintaan …

The post Terrorismirikosten rangaistavuutta esitetaan laajennettavaksi appeared first on Extralehdet.

]]>
Suomessa on säädetty rangaistavaksi terroristiryhmän toiminnan edistämiseen liittyviä tekoja. Työryhmän ehdotuksen mukaan rangaistavaksi säädettäisiin myös se, että henkilö hoitaa terroristiryhmän rikollisen toiminnan kannalta olennaista tehtävää.

Tehtävien kirjo voi olla laaja, esimerkiksi terroristiryhmän aseelliseen toimintaan osallistuminen, ryhmän toimintaan liittyvä ideologinen koulutus ja toimintavalmiudesta huolehtiminen sekä terroristiryhmän viestintäpalveluista tai tietoteknologiasta huolehtiminen. Samalla rikoksen nimike muutettaisiin terroristiryhmän toimintaan osallistumiseksi.

– Terrorismirikokset ovat yhteiskunnan perustoimintoja sekä ihmisten henkeä, terveyttä ja turvallisuutta hyvin vakavasti vaarantavia rikoksia. Terrorismirikoksiin liittyvien lakien on kaikilta osin oltava ajan tasalla. Suomessa lainsäädäntö onkin jo varsin kattavaa. Työryhmän ehdottama laajennus on kuitenkin perusteltu muutos, sanoo oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Terroristiryhmän jäsenyyttä tai ryhmään kuulumista ei esitetä rangaistavaksi, sillä niiden määritteleminen riittävän tarkkarajaisesti ja näyttäminen toteen olisi ongelmallista.

– Terroristiorganisaatiot eivät pidä jäsenrekistereitä. Koska kuuluminen terroristijärjestöihin ilmenee yleensä aktiivisena osallistumisena ryhmän toimintaan, huomion kiinnittäminen osallistumiseen on perusteltua, Henriksson toteaa.

Uutena rikoksena ehdotetaan säädettäväksi rangaistavaksi terrorismirikoksiin liittyvän julkisen kehottamisen. Se tapahtuisi esimerkiksi joukkotiedotusvälinettä tai sosiaalista mediaa käyttäen tai väkijoukossa ja sisältäisi kehotuksen tai houkuttelun värväytyä terroristiryhmään tai tehdä terrorismirikos.

Terrorismirikoksiin liittyvän julkisen kehottamisen rangaistavuus ei kuitenkaan edellyttäisi, että kehotuksen seurauksena nimenomaisesti aiheutuu vaaraa terrorismirikoksen tai sen rangaistavan yrityksen tekemisestä. Lisäksi julkisen kehottamisen rahoittaminen ja matkustaminen toiseen valtioon kehottamisrikoksen tekemistä varten tulisivat rangaistaviksi.

The post Terrorismirikosten rangaistavuutta esitetaan laajennettavaksi appeared first on Extralehdet.

]]>
https://extralehdet.com/terrorismirikosten-rangaistavuutta-esitetaan-laajennettavaksi/feed/ 0 13660
Käsidesejä on myynnissä kymmenittäin – saippua on paras koronantorjuntaan https://extralehdet.com/kasideseja-on-tullut-markkinoille-kymmenittain/ https://extralehdet.com/kasideseja-on-tullut-markkinoille-kymmenittain/#respond Sun, 21 Jun 2020 03:13:50 +0000 https://extralehdet.com/?p=13656 Käsidesivalmisteiden määrä on koronaepidemian takia moninkertaistunut kevään aikana. Desinfioivia aineita käytetään erityisen paljon ja jotkut käyttötavat voivat aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä. Desinfiointiaineet ovat kemikaaleja, jotka on tehty tappamaan haitallisia mikrobeja. Ne tappavat myös hyödylliset mikrobit. Siksi niiden käytössä on aina käytettävä harkintaa ja noudatettava käyttöohjeita. Suurin osa markkinoilla olevista valmisteista ei ole viranomaisen tarkastamia …

The post Käsidesejä on myynnissä kymmenittäin – saippua on paras koronantorjuntaan appeared first on Extralehdet.

]]>
Käsidesivalmisteiden määrä on koronaepidemian takia moninkertaistunut kevään aikana. Desinfioivia aineita käytetään erityisen paljon ja jotkut käyttötavat voivat aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä. Desinfiointiaineet ovat kemikaaleja, jotka on tehty tappamaan haitallisia mikrobeja. Ne tappavat myös hyödylliset mikrobit. Siksi niiden käytössä on aina käytettävä harkintaa ja noudatettava käyttöohjeita.

Suurin osa markkinoilla olevista valmisteista ei ole viranomaisen tarkastamia tai lupamenettelyjen piirissä. Tällä hetkellä vain harvat valmisteet ovat lupamenettelyjen piirissä. Viranomaisen hyväksymän valmisteen tunnistaa myyntipäällykseen merkitystä lupanumerosta. Käsidesien valmistajan pitää kuitenkin tehdä valmisteesta ilmoitus Tukesin Kemidigi-rekisteriin. Myös kuluttajat voivat tarkastaa myyntinimellä Kemidigistä, löytyykö valmiste rekisteristä.

Alkoholia täytyisi olla noin 70 prosenttia

Käsidesit ovat koostumuksiltaan erilaisia – paha haju ei välttämättä tarkoita, ettei käsidesi olisi toimiva. Desit voivat sisältää erilaisia tehoaineita, kuten etanolia, isopropanolia, vetyperoksidia, peretikkahappoa, maitohappoa ja erilaisia yhdisteitä.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan alkoholia täytyy olla valmisteessa noin 70 tilavuusprosenttia, jotta valmiste olisi tehokas. Tehokkuudesta vastaa valmisteen markkinoija ja sen sopivuudesta käyttötarkoitukseensa. Käsidesin tehoaineiden nimet ja pitoisuudet pitäisi löytyä tuotteen myyntipäällyksestä.

Helposti syttyviä, 70 tilavuusprosenttia etanolia sisältäviä, käsidesejä ei kannata säilyttää kipinän, avotulen tai kuumien pintojen läheisyydessä. Esimerkiksi grillinvierus tai kuuma auto eivät ole hyviä säilytyspaikkoja käsidesipullolle.

Suihkutettavat desinfiointilaitteet ovat silmänlumetta

Markkinoille on tullut laitteita, joilla sumutetaan desinfiointiainetta ihmisten päälle. Suihkutuksen tarkoituksena on desinfioida vaatteet ja kengät. Suihkutuksesta ei ole mitään hyötyä. Se on tehoton keino torjua koronaviruksen leviämistä. Myös katujen tai rakennusten ruiskuttaminen desinfiointiaineilla on tehoton keino torjua viruksia ja palvelee ainoastaan näytelmää esittäviä viranomaisia tai firmoja. Tämän tyyppinen desinfiointiaineiden käyttö voi myös aiheuttaa terveysvaaran, kuten hengitysteiden, ihon ja silmien ärsytystä.

Kodin otsonointi tai desinfiointi koronan takia on tarpeetonta

Työterveyslaitos on julkaissut siivousohjeita puhtausalan ammattilaisille ja niitä voi käyttää myös kotona. Liian vahvojen, desinfioivien aineiden käyttö voi pilata kodin kalusteiden ja pintojen materiaaleja. Toistuva puhdistus- ja desinfiointiaineiden käsittely aiheuttaa myös ihon ja hengitysteiden ärsytystä. Tilojen ja pintojen puhdistusta desinfiointiaineilla tai otsonoimalla ei pidä käyttää koronaviruksen torjuntakeinona.

Myös joissain kansanmaskeissa käytetään desinfioivia, antibakteerisia aineita. Antimikrobisten maskien väitetään tappavan virukset tai suojaavan koronavirukselta paremmin. Ei ole olemassa luotettavia testausmenetelmiä, joilla voitaisiin todistaa antimikrobisten maskien suojaavan normaalia maskia paremmin, joten viranomaiset eivät ole testanneet antibakteerisia maskeja.

Useiden käyttäjien laitteita voi pyyhkäistä desinfiointiaineella

Lelut, kännykät, kaukosäätimet ja tietokoneen näppäimet keräävät likaa ja mikrobeja. Jos niitä käyttää useampi henkilö, ne voi pyyhkiä desinfioivalla aineella käytön jälkeen. Kannattaa kuitenkin ennen pyyhkimistä varmistaa, ettei puhdistusaine pilaa laitteen pintamateriaalia. Lelujen peseminen vedellä ja pesuaineella tai pyykinpesukoneessa voi myös olla tarpeen.

Paras desinfiointiaine koronantorjuntaan kotona ja työpaikoilla on saippua ja vesi. Kädet kannattaa pestä huolellisesti vedellä ja saippualla aina, kun tulee kotiin tai työpaikalle. Julkisissa tiloissa on saatavilla käsidesivalmisteita, joiden käyttö on suositeltavaa silloin, kun vettä ja saippuaa ei ole saatavilla. Käsidesi pitää kuitenkin aina hieroa käsiin kunnolla ja antaa kuivua ennen kuin pintoihin koskee. Muuten sen käytöstä ei ole hyötyä.

The post Käsidesejä on myynnissä kymmenittäin – saippua on paras koronantorjuntaan appeared first on Extralehdet.

]]>
https://extralehdet.com/kasideseja-on-tullut-markkinoille-kymmenittain/feed/ 0 13656
Helteillä on tärkeää huolehtia riittävästä juomisesta https://extralehdet.com/helteilla-on-tarkeaa-huolehtia-riittavasta-juomisesta/ https://extralehdet.com/helteilla-on-tarkeaa-huolehtia-riittavasta-juomisesta/#respond Sat, 20 Jun 2020 03:30:17 +0000 https://extralehdet.com/?p=13665 Ihmisellä on 2–4 miljoonaa hikirauhasta, joiden erittämän hien määrä riippuu iästä, sukupuolesta ja liikuntatottumuksista. Ihminen tarvitsee tavallisesti noin 1,5 litraa vettä päivässä, mutta hikoillessa keho kaipaa runsaampaa nesteytystä. Hien mukana keho menettää nesteiden lisäksi jonkin verran myös suolaa. Riittävän nesteytyksen lisäksi ruoka auttaa neste- ja suolatasapainon ylläpitämisessä. Hyviä välipaloja ovat esimerkiksi nestettä ja kivennäisaineita sisältävät …

The post Helteillä on tärkeää huolehtia riittävästä juomisesta appeared first on Extralehdet.

]]>
Ihmisellä on 2–4 miljoonaa hikirauhasta, joiden erittämän hien määrä riippuu iästä, sukupuolesta ja liikuntatottumuksista. Ihminen tarvitsee tavallisesti noin 1,5 litraa vettä päivässä, mutta hikoillessa keho kaipaa runsaampaa nesteytystä.

Hien mukana keho menettää nesteiden lisäksi jonkin verran myös suolaa. Riittävän nesteytyksen lisäksi ruoka auttaa neste- ja suolatasapainon ylläpitämisessä. Hyviä välipaloja ovat esimerkiksi nestettä ja kivennäisaineita sisältävät hedelmät ja vihannekset.

–  Vesi on helteellä hyvä janojuoma, mutta varsinkin voimakkaasti hikoillessa voi olla hyvä juoda välillä myös kivennäisvettä. Neste- ja suolatasapaino pysyy kunnossa, kun korvaa kehosta haihtuneen nesteen nauttimalla juomaa, jossa on mukana elektrolyyttejä, eli esimerkiksi suolaa, toteaa yleislääkäri Emilia Lagus Terveystalosta.

Kuten hikoilukin, myös nesteytyksen tarve on kesäkuumalla yksilöllinen. Virtsan väri kertoo nestetasapainosta paljon: jos virtsa on tavallista tummempaa ja tarvetta vessavierailuille tuntuu olevan harvemmin kuin yleensä, on juonut liian vähän vettä.

– Virtsan tummankeltainen väri näyttää nopeasti, kun nesteytys on jäänyt retuperälle. Normaalitilanteessa jano kertoo, kun on aika juoda, mutta helteellä se on myöhäinen merkki nesteytyksen tarpeesta. Hikoilun loppuminen on jo huolestuttava nestehukan merkki. Kovilla helteillä kannattaa siis pitää vesipullo jatkuvasti käsillä, neuvoo Lagus.

Kun lämpömittarin lukemat pitkästä aikaa kohoavat, hikoilemme aluksi tavallista enemmän, mutta tehottomammin.

– Uuteen lämpötilaan tottumisessa voi mennä seitsemästä kymmeneen päivää. Lämpötilan kohotessa keho hikoilee ensin moninkertaisesti, mutta tottuu sitten kuumuuteen. Runsas hikoilu voi tuntua kiusalliselta, mutta yleisesti ottaen hikoilu on normaalia. Se on terveen kehon tärkeä tapa viilentää itseään, muistuttaa Lagus.

Toisin kuin moni toivoisi, oluet ja siiderit eivät auta ylläpitämään hyvää nestetasapainoa, vaan kuivattavat kehoa lisäämällä virtsaamisen tarvetta. Terassilla istuessa on tärkeä muistaa juoda vettä.

– Nestehukan ja lämpöuupumuksen oireet muistuttavat humalaa – väsyttää, kognitiiviset kyvyt heikentyvät ja tajunnan taso voi jopa laskea. Siksi nestehukkaa ei alkoholia nauttiessa aina huomaa, sanoo Lagus.

The post Helteillä on tärkeää huolehtia riittävästä juomisesta appeared first on Extralehdet.

]]>
https://extralehdet.com/helteilla-on-tarkeaa-huolehtia-riittavasta-juomisesta/feed/ 0 13665
Hiiligrillaus tai avotuli on monien mielestä ainut oikea tapa grillaukseen https://extralehdet.com/hiiligrillaajan-kolme-virhetta/ https://extralehdet.com/hiiligrillaajan-kolme-virhetta/#respond Fri, 19 Jun 2020 03:22:42 +0000 http://freetimelehti.com/?p=5957 Ruuan kypsyttäminen tulen loisteessa on vanhin ruuanlaittotapa. Hiilillä grillaus ei ole vaikeaa, mutta muutamat perusasiat on syytä olla hallussa ennen grillin sytyttämistä. Kesä on kiivasta grillaussesonkia ja monet glillaavat hiilillä. Grillissä voi valmistaa lihaa, kalaa ja kasviksia. Liiallista sytytysnesteen käyttö kannattaa välttää. Se vain hidastaa hiilloksen syntyä ja lopputuloksena usein grillattava ruoka laitetaan paistumaan aivan …

The post Hiiligrillaus tai avotuli on monien mielestä ainut oikea tapa grillaukseen appeared first on Extralehdet.

]]>
Ruuan kypsyttäminen tulen loisteessa on vanhin ruuanlaittotapa. Hiilillä grillaus ei ole vaikeaa, mutta muutamat perusasiat on syytä olla hallussa ennen grillin sytyttämistä. Kesä on kiivasta grillaussesonkia ja monet glillaavat hiilillä. Grillissä voi valmistaa lihaa, kalaa ja kasviksia.

Liiallista sytytysnesteen käyttö kannattaa välttää. Se vain hidastaa hiilloksen syntyä ja lopputuloksena usein grillattava ruoka laitetaan paistumaan aivan liian aikaisin.

Liian aikaisin aloitetussa grillauksessa liekit nokeavat grillattavat tuotteet ja muodostavat epäterveellisiä yhdisteitä. Ruoan mustumista tulee välttää säätämällä grilliritilän korkeutta ja aloittamalla grillaus aikaisintaan 20‒30 minuuttia hiilten sytyttämisen jälkeen.

Myös grillihiilen laadulla on merkitystä lopputulokseen. Hyvät hiilet ovat tasakokoisia ja melko suuria, pienen nyrkin kokoisia. Ne syttyvät helposti ja palavat pitkään. Myös hiilen kosteusprosentti ja sen valmistukseen käytetty puu vaikuttaa palamiseen.

Yleisin tapa on grillata suoralla tulella. Siinä grillattavat raaka-aineet ovat suoraan hiilien yläpuolella. Pihvit, makkarat, kalat ja muutkin nopeasti kypsyvät raaka-aineet soveltuvat grillattavaksi tällä menetelmällä.

Mehevämpää ja isompaa tai vähärasvaista raaka-ainetta grillatessa suositellaan epäsuoraa tulta, jolloin valmistettava ruoka ei ole suoraan lämmönlähteen päällä. Hiiligrillissä tämä onnistuu asettelemalla hiilet vain toiselle puolelle tulipesää. Epäsuorassa menetelmässä liha kypsyy hitaasti keskeltä, muttei pala. Esimerkiksi grillikylki ja paisti sekä monet isot lihanpalat, joissa on luita, kypsyvät parhaiten epäsuoralla menetelmällä. Niihinkin voi grillata kauniin pintavärin suoraan hiilloksen päällä ja siirtää vasta sitten matalampaan lämpöön kypsymään.

The post Hiiligrillaus tai avotuli on monien mielestä ainut oikea tapa grillaukseen appeared first on Extralehdet.

]]>
https://extralehdet.com/hiiligrillaajan-kolme-virhetta/feed/ 0 5957
Yleisten uimarantojen vesissä on turvallista uida https://extralehdet.com/suomen-uimavedet-ovat-laadukkaita/ https://extralehdet.com/suomen-uimavedet-ovat-laadukkaita/#respond Thu, 18 Jun 2020 03:30:28 +0000 https://extralehdet.com/?p=13662 Suomessa yhä useampi järven tai joen uimavesi on luokiteltu joko erinomaiseksi tai hyväksi. Suurin osa Suomen uimavesistä, noin 92 prosenttia, luokiteltiin laadultaan erinomaiseksi tai hyväksi. Kahteen parhaimpaan laadun luokkaan luokiteltiin 96 prosenttia kaikista sisämaan uimavesistä, selviää Euroopan ympäristökeskuksen julkaistusta uimavesiraportista. Rannikon uimavesistä erinomaiseksi tai hyväksi luokiteltiin noin 80 prosenttia. Rannikon uimavesien bakteerimäärille on asetettu sisämaata …

The post Yleisten uimarantojen vesissä on turvallista uida appeared first on Extralehdet.

]]>
Suomessa yhä useampi järven tai joen uimavesi on luokiteltu joko erinomaiseksi tai hyväksi. Suurin osa Suomen uimavesistä, noin 92 prosenttia, luokiteltiin laadultaan erinomaiseksi tai hyväksi. Kahteen parhaimpaan laadun luokkaan luokiteltiin 96 prosenttia kaikista sisämaan uimavesistä, selviää Euroopan ympäristökeskuksen julkaistusta uimavesiraportista.

Rannikon uimavesistä erinomaiseksi tai hyväksi luokiteltiin noin 80 prosenttia. Rannikon uimavesien bakteerimäärille on asetettu sisämaata tiukemmat raja-arvot, koska bakteerit säilyvät suolaisissa vesissä huonommin. Kuitenkin samoja raja-arvoja sovelletaan kaikille rannikon uimavesille eri puolella Eurooppaa, joten vähäsuolaisen Itämeren ja moninkertaisesti suolaisemman Välimeren bakteerimääriä arvioidaan samoin kriteerein. Suomessa rannikoiden uimavedet ovat paitsi vähäsuolaisia, myös rannat ovat usein matalia, mikä voi heikentää veden vaihtuvuutta uimarannalla ja näkyä uimaveden laadun luokittelussa.

Yksittäisten uimarantojen perustiedot ja seurantaan perustuvat uimavesiluokat ovat saatavilla Euroopan ympäristökeskuksen verkkopalvelusta. Palveluun koottujen tietojen mukaan Kyproksella, Itävallassa ja Maltalla oli suhteellisesti eniten erinomaiseen luokkaan luokiteltuja uimavesiä.

Sinileväesiintymää ei huomioida uimaveden laadun luokittelussa

Vaikka kuntien terveydensuojeluviranomaiset seuraavat Suomessa myös sinilevien esiintymistä uimavesissä, sinileväesiintymien yleisyyttä tai runsautta ei oteta huomioon uimavesiluokan määrittämisessä.

Euroopan uimavesiraportissa luokitellaan uimaveden laatu niillä rannoilla, missä suolistoperäistä saastumista kuvaavien bakteerien määrää uimavedessä on seurattu säännöllisesti neljän uimakauden ajan. Bakteerimäärien perusteella voidaan arvioida esimerkiksi jätevesien vaikutusta uimaveteen.

Suomen uimavesistä 15 jäi ilman laadun luokkaa, koska uimaveden laatua ei ollut seurattu riittävän pitkään tai riittävän monella näytteellä. Osa näistä rannoista oli uusia, osalla oli tehty muutostöitä ja osalla näytemäärä oli jäänyt liian vähäiseksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos raportoi kuntien terveydensuojeluviranomaisten tekemän uimavesivalvonnan tulokset vuosittain Euroopan komissiolle. Nyt julkaistu raportti perustuu uimakausien 2016–2019 seurantaan. Raporttiin on koottu maakohtaiset yhteenvedot uimaveden laadusta ja yhteensä yli 22 000 eurooppalaisen uimarannan tulokset.

Kesällä 2019 Suomessa oli yhteensä 301 yleistä uimarantaa, joista 224 sijaitsi sisämaan vesistöjen äärellä ja 77 rannikolla.

Euroopan uimavesiraportti

The post Yleisten uimarantojen vesissä on turvallista uida appeared first on Extralehdet.

]]>
https://extralehdet.com/suomen-uimavedet-ovat-laadukkaita/feed/ 0 13662
Talous toipuu hitaasti koronaepidemian aiheuttamasta lamasta https://extralehdet.com/talous-toipuu-hitaasti-koronaepidemiasta/ https://extralehdet.com/talous-toipuu-hitaasti-koronaepidemiasta/#respond Wed, 17 Jun 2020 03:29:13 +0000 https://extralehdet.com/?p=13658 Koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi tehdyt rajoitustoimet supistavat Suomen taloutta merkittävästi tänä vuonna. Talous alkaa toipua hitaasti loppuvuodesta 2020. Talouden toipuminen edellyttää kuitenkin selvästi parempia näkymiä vientimarkkinoilla sekä kohenevaa luottamusta Suomen talouden kykyyn luoda kasvua ja työllisyyttä. Julkinen talous velkaantuu tänä vuonna erittäin nopeasti. Julkisen talouden alijäämä kasvaa yli 8 prosenttiin, ja julkisyhteisöjen velka kipuaa suhteessa bruttokansantuottoon …

The post Talous toipuu hitaasti koronaepidemian aiheuttamasta lamasta appeared first on Extralehdet.

]]>
Koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi tehdyt rajoitustoimet supistavat Suomen taloutta merkittävästi tänä vuonna. Talous alkaa toipua hitaasti loppuvuodesta 2020. Talouden toipuminen edellyttää kuitenkin selvästi parempia näkymiä vientimarkkinoilla sekä kohenevaa luottamusta Suomen talouden kykyyn luoda kasvua ja työllisyyttä.

Julkinen talous velkaantuu tänä vuonna erittäin nopeasti. Julkisen talouden alijäämä kasvaa yli 8 prosenttiin, ja julkisyhteisöjen velka kipuaa suhteessa bruttokansantuottoon noin 71 prosenttiin. Tulojen ja menojen välinen epätasapaino pienenee lähivuosina, kun väliaikaiset tukitoimet päättyvät ja talouskasvu elpyy. Julkinen talous pysyy 2020-luvun puoliväliä lähestyttäessä silti edelleen selvästi alijäämisenä.

– Tuki yrityksille, työllisyydelle ja toimeliaisuudelle kantaa meitä yli kriisin mutta heikentää julkista taloutta merkittävästi. Elvytyksen ja jälleenrakennuksen rinnalla pitää pian päättää toimista, joilla vakautetaan julkinen taloudenpito pidemmällä aikavälillä, sanoo osastopäällikkö, ylijohtaja Mikko Spolander.

Maailmantalous on syvässä taantumassa

Koronapandemian leviämisen estämiseen tähtäävät rajoitustoimet ja tartunnan pelko johtivat maailmantalouden jyrkkään supistumiseen. Kokonaisuudessaan maailmantalous supistuu 5 prosenttia vuonna 2020. Näkymät ovat kuitenkin kirkastuneet, koska valtiot ja keskuspankit ovat tukeneet taloutta ennätyksellisin toimin. Maailmantalous alkaa elpyä jo kuluvan vuoden jälkipuoliskolla, ja ensi vuonna maailmantalous kasvaa vajaat 4 prosenttia.

Kiinan taloudessa pahin vaihe ajoittui kuluvan vuoden ensimmäiseen neljännekseen. Kiinan teollinen tuotanto on jo jossain määrin palautunut, mutta kuluttajat ovat yhä varovaisia. Euroalueella palvelusektori pysähtyi käytännössä kokonaan ja teollisuuden tuotanto kärsi kysynnän vähentymisestä. Yhdysvalloissa talouden aktiviteetti on vähentynyt jyrkästi ja työttömyys kasvanut ennennäkemättömän nopeasti.

Maailmankauppa vähenee voimakkaasti tänä vuonna. Erityisen voimakasta väheneminen on euroalueella. Yhdysvalloissa ja nousevissa talouksissa kauppa vähenee maltillisemin.

Julkinen talous velkaantuu erittäin nopeasti

Julkinen velka kasvaa tänä vuonna noin 20 miljardilla eurolla. Taantuma pienentää verotuloja ja kasvattaa työttömyysmenoja. Julkisen talouden sektoreista valtiontalous sukeltaa syvimmälle. Julkinen velka jatkaa kasvuaan, ja velkasuhde lähestyy 80 prosenttia vuonna 2024.

Talouden näkymät niin Suomessa kuin maailmalla ovat edelleen hyvin epävarmoja. Myös arviot tämän vuoden talouskasvusta ovat poikkeuksellisen epävarmoja.

Valtiovarainministeriön ennusteessa on oletettu, että koronaepidemia hiipuu vähitellen pois, eikä syksyllä tule toista epidemia-aaltoa. Kuluttajien luottamus ja talouden toimintakyky pysyvät heikkoina siihen saakka, kunnes sairauteen on löydetty tehokas hoito tai rokote.

The post Talous toipuu hitaasti koronaepidemian aiheuttamasta lamasta appeared first on Extralehdet.

]]>
https://extralehdet.com/talous-toipuu-hitaasti-koronaepidemiasta/feed/ 0 13658
Suurten kaupunkien asuntotarve ei vähene https://extralehdet.com/suurten-kaupunkien-asuntotarve-ei-vahene/ https://extralehdet.com/suurten-kaupunkien-asuntotarve-ei-vahene/#respond Tue, 16 Jun 2020 03:29:56 +0000 https://extralehdet.com/?p=13650 Kasvavilla kaupunkiseuduilla tarvitaan kahden seuraavan vuosikymmenen aikana enemmän uusia asuntoja vuosittain kuin kahdella edellisellä vuosikymmenellä on rakennettu. Suurten kaupunkien asuntotuotanto olisikin pidettävä mahdollisimman tasaisena, todetaan Teknologian tutkimuskeskus VTT:n Asuntotuotantotarve 2020–2040 -tutkimuksessa. Asuntotuotantotarpeen kasvu johtuu kaupunkien väestönkasvusta, maahanmuutosta, yhden aikuisen talouksien yleistymistä ja nuorten itsenäistymisen aikaistumisesta. Myös Suomen väkiluvun arvioidaan kääntyvän laskuun 2030-luvun alussa, Tilastokeskuksen väestöennusteen …

The post Suurten kaupunkien asuntotarve ei vähene appeared first on Extralehdet.

]]>
Kasvavilla kaupunkiseuduilla tarvitaan kahden seuraavan vuosikymmenen aikana enemmän uusia asuntoja vuosittain kuin kahdella edellisellä vuosikymmenellä on rakennettu. Suurten kaupunkien asuntotuotanto olisikin pidettävä mahdollisimman tasaisena, todetaan Teknologian tutkimuskeskus VTT:n Asuntotuotantotarve 2020–2040 -tutkimuksessa.

Asuntotuotantotarpeen kasvu johtuu kaupunkien väestönkasvusta, maahanmuutosta, yhden aikuisen talouksien yleistymistä ja nuorten itsenäistymisen aikaistumisesta. Myös Suomen väkiluvun arvioidaan kääntyvän laskuun 2030-luvun alussa, Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan.

– Asumisen suuri rakennemuutos johtuu yksinasumisen ja yhden aikuisen talouksien määrän kasvusta. Tämä tulee todennäköisesti vahvistumaan entisestään tulevina vuosikymmeninä, mikä kasvattaa asuntotarvetta, sanoo tutkimuksesta vastannut VTT:n erikoistutkija Terttu Vainio.

Vuotuinen tarve 30 000–35 000 uudelle asunnolle

Asuntotuotantotarpeelle on laadittu kaksi skenaariota, jotka eroavat toisistaan juuri kotitalouksien koon kehityksen osalta. Trendiennusteessa perherakenne pysyy nykyisellä tasolla ja kutistuvat kotitaloudet -skenaariossa yksin asuminen yleistyy entisestään.

Manner-Suomessa vuosittaisen lisärakentamisen tarpeen arvioidaan olevan vähintään 30 000 asuntoa vuosittain. Jos nuorten aikuisten irtaantuminen lapsuudenkodeistaan aikaistuu ja yhden aikuisen kotitalouksien määrä jatkaa kasvuaan, asuntoja on rakennettava vuosittain 35 000. Parilla edellisellä vuosikymmenellä toteutunut asuntotuotantomäärä on ollut keskimäärin noin 32 000 asuntoa vuosittain.

Seuraavien kahdenkymmenen vuoden aikana uusia asuntoja tarvittaisiin jopa yli 700 000, josta entistä isompi osuus, lähes 90 prosenttia kohdistuu neljälletoista suurimmalle kaupunkiseudulle. Yksin Helsingin seutukunnan osuus olisi melkein puolet.

Suuriin kaupunkiseutuihin on tutkimuksessa laskettu työssäkäyntialueet, joiden väestö on noin 100 000 asukasta tai enemmän. Alueellisessa tutkimuksessa keskityttiin asuntotuotantotarpeen kehityksen arviointiin näillä seutukunnilla. Tutkimuksen lähtökohtana ovat olleet Tilastokeskuksen syksyn 2019 alueellinen väestöennuste ja toukokuussa 2020 julkaistut asumisen tilastot.

Koronakriisi ei muuta asuntotarpeita

– Joissain arvioissa koronan on nähty kääntävän asuinmieltymyksiä kaupungeista kohti väljempiä ympäristöjä. Koronakriisillä on pysyviä vaikutuksia yhteiskuntaan, mutta kaupungistumisen juurisyyt eivät katoa mihinkään. Koronakriisi muuttaa todennäköisesti vain asumisen laadullisia preferenssejä, arvioi Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Jouni Vihmo. Vihmo toimi Asuntotuotantotarve 2020–2040 -tutkimuksen tilanneita tahoja edustavan ohjausryhmän puheenjohtajana.

Tutkimuksen on toteuttanut VTT ja sen tilaajia ovat Rakennusteollisuus RT, ympäristöministeriö, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Kuntarahoitus ja Suomen Hypoteekkiyhdistys.

The post Suurten kaupunkien asuntotarve ei vähene appeared first on Extralehdet.

]]>
https://extralehdet.com/suurten-kaupunkien-asuntotarve-ei-vahene/feed/ 0 13650
Eläinsuojelutarkastuksissa laiminlyönnit lähes kaksinkertaistuivat https://extralehdet.com/elainsuojelun-tarkastuksissa-laiminlyonnit-lahes-kaksinkertaistuivat/ https://extralehdet.com/elainsuojelun-tarkastuksissa-laiminlyonnit-lahes-kaksinkertaistuivat/#respond Mon, 15 Jun 2020 03:19:23 +0000 https://extralehdet.com/?p=13643 Laiminlyönnit ovat lisääntyneet nauta-, sika- ja lammastiloilla. Otantaan perustuvissa eläinsuojelutarkastuksissa paljastui säädösten vastaista menettelyä 30 prosentilla tuotantoeläintiloista. Määrä on lähes kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna, selviää uusimmasta Ruokaviraston eläinsuojeluvalvonnan raportista. Otantaan perustuvia eläinsuojelutarkastuksia tehtiin vuonna 2019 379 tuotantoeläintilalla, joista 345:llä oli tarkastushetkellä eläimiä. Tarkastetuista nautatiloista (171) laiminlyöntejä havaittiin 34 prosentilla tiloista, mikä on lähes kolminkertainen määrä edellisvuoteen …

The post Eläinsuojelutarkastuksissa laiminlyönnit lähes kaksinkertaistuivat appeared first on Extralehdet.

]]>
Laiminlyönnit ovat lisääntyneet nauta-, sika- ja lammastiloilla. Otantaan perustuvissa eläinsuojelutarkastuksissa paljastui säädösten vastaista menettelyä 30 prosentilla tuotantoeläintiloista. Määrä on lähes kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna, selviää uusimmasta Ruokaviraston eläinsuojeluvalvonnan raportista.

Otantaan perustuvia eläinsuojelutarkastuksia tehtiin vuonna 2019 379 tuotantoeläintilalla, joista 345:llä oli tarkastushetkellä eläimiä. Tarkastetuista nautatiloista (171) laiminlyöntejä havaittiin 34 prosentilla tiloista, mikä on lähes kolminkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna. Kaikista naudoilla havaituista laiminlyönneistä 30 prosenttia todettiin vasikoilla. Sikatiloja tarkastettiin yhteensä 32. Eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä havaittiin 41 prosentilla tarkastetuista tiloista, mikä on selvästi enemmän kuin vuotta aiemmin (27 %). Turkiseläintiloja tarkastettiin 31 ja niistä 35 prosentilla havaittiin puutteita.

Yleisimmin puutteita nauta-, sika-, lammas- ja turkiseläintiloilla havaittiin eläinten hyvinvointiin suoraan liittyvissä vaatimuksissa.

– Valvontatulosten analyysin mukaan riskiotanta toimi viime vuonna hyvin. Valvontatulosten heikkeneminen otantatiloilla ei välttämättä tarkoita tilanteen huononemista pitopaikoissa yleisemmin, vaan se voi tarkoittaa myös, että meillä on ollut riskiperusteet kohdillaan: Mitä paremmin valvonta kohdentuu riskitiloille, sitä todennäköisemmin myös laiminlyöntejä löytyy, sanoo ylitarkastaja Taina Mikkonen Ruokavirastosta.

Joka kymmenes epäilyn perusteella tehty käynti johti kiireellisiin toimiin

Epäilyyn perustuvien eläinsuojelutarkastusten määrä ylitti 6 000 tarkastuskäynnin rajan jo viidettä vuotta peräkkäin. Tarkastuskäyntejä oli yhteensä 6 358. Näistä joka neljäs oli uusintatarkastus, joilla varmistettiin, että aiemmin annettuja määräyksiä oli noudatettu. Kuten aiempinakin vuosina, suurin osa tarkastuksista kohdistui koiriin, kissoihin, nautoihin, siipikarjaan ja hevosiin.

618 tarkastuskäynnillä (10 % käynneistä) havaittiin vakavia laiminlyöntejä, ja viranomaiset ryhtyivät kiireellisiin toimenpiteisiin eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi. 29 prosentissa käynneistä (1 833 kohteessa) havaittiin epäkohtia, joihin puututtiin kielloin tai määräyksin tarkoituksenaan saattaa eläinten pito heti tai määräajassa lain edellyttämälle vähimmäistasolle. Aiempien vuosien tavoin suurin osa kiireellisistä toimenpiteistä kohdistui lemmikkieläimiin. Eläinkuljetuksissa laiminlyöntejä paljastui 12 prosentissa tarkastetuista kuljetuksista. Epäkohtien osuus nousi edellisvuodesta (6 %) usean vuoden hyvän kehityksen jälkeen.

The post Eläinsuojelutarkastuksissa laiminlyönnit lähes kaksinkertaistuivat appeared first on Extralehdet.

]]>
https://extralehdet.com/elainsuojelun-tarkastuksissa-laiminlyonnit-lahes-kaksinkertaistuivat/feed/ 0 13643
Taksitoiminnan epäkohdat vaativat korjauksia https://extralehdet.com/taksitoiminnan-epakohdat-vaativat-korjauksia/ https://extralehdet.com/taksitoiminnan-epakohdat-vaativat-korjauksia/#respond Sun, 14 Jun 2020 03:22:07 +0000 https://extralehdet.com/?p=13635 Uusi liikennepalvelulaki tuli voimaan 1.7.2018, jolloin taksilupien kiintiöistä luovuttiin, eikä taksiyrittäjiltä vaadittu enää yrittäjäkoulutusta. Enimmäishinnoista luovuttiin ja hinnoittelusta tuli vapaata. Myös kuljettajille asetettavia vaatimuksia kevennettiin. Taksiyrityksille laki antoi mahdollisuuden päättää itse toimintansa laajuudesta, toiminta-alueesta ja -ajoista sekä hinnoista. Vapauttaminen lisäsi palvelujen tarjontaa, mutta epävarmuus lisääntyi. Kuluttajien luottamus palvelun laatuun heikkeni ja taksipalvelujen hintojen hahmottamista ja …

The post Taksitoiminnan epäkohdat vaativat korjauksia appeared first on Extralehdet.

]]>
Uusi liikennepalvelulaki tuli voimaan 1.7.2018, jolloin taksilupien kiintiöistä luovuttiin, eikä taksiyrittäjiltä vaadittu enää yrittäjäkoulutusta. Enimmäishinnoista luovuttiin ja hinnoittelusta tuli vapaata. Myös kuljettajille asetettavia vaatimuksia kevennettiin. Taksiyrityksille laki antoi mahdollisuuden päättää itse toimintansa laajuudesta, toiminta-alueesta ja -ajoista sekä hinnoista.

Vapauttaminen lisäsi palvelujen tarjontaa, mutta epävarmuus lisääntyi. Kuluttajien luottamus palvelun laatuun heikkeni ja taksipalvelujen hintojen hahmottamista ja vertailua pidettiin hankalana. Liikenne- ja viestintäministeriö on tehnyt jäljempänä mainittuja esityksiä havaittujen epäkohtien korjaamiseen. Ehdotettujen muutosten tavoitteena on parantaa taksitoiminnan turvallisuutta, harmaan talouden torjuntaa ja hinnoittelun läpinäkyvyyttä.

Taksiliikenneluvan edellytykseksi yrittäjäkoulutus

Taksiluvan 1.7.2018 jälkeen saaneiden taksiyrittäjien, jotka eivät ole suorittaneet aiemman lain mukaista yrittäjäkoulutusta, tulisi luvan säilyttämiseksi joko osallistua uuteen yrittäjä-koulutukseen tai vaihtoehtoisesti suorittaa hyväksytysti koulutuksen tietojen hallinnan osoittava yrittäjäkoe.

Taksiliikenneluvan hakijalla tulisi olla Y-tunnus jo ennen luvan myöntämistä eikä vasta toiminnan aloittamisvaiheessa. Niiden taksiliikenneluvanhaltijoiden, joilla ei ole Y-tunnusta, tulisi hankkia sellainen kuuden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta. Muutoksilla pyritään torjumaan harmaata taloutta.

Valvonnan sujuvoittamiseksi sekä taksiyrittäjän että kuljettajan tulisi huolehtia, että taksiliikenteessä ajoneuvossa on aina mukana taksiliikennelupa tai sen jäljennös. Kuljettajan tulisi huolehtia myös siitä, että luvan haltijan nimi ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi ovat matkustajan nähtävillä.

Asiakkaalle helposti tunnistettava ja läpinäkyvä palvelu

Esitysluonnoksen mukaan kaikissa takseissa tulisi käyttää joko taksamittaria tai muuta laitetta tai järjestelmää. Taksamittaria täytyisi käyttää, kun kyydin hinta perustuu matkan pituuden ja ajan mittaamiseen ajon aikana. Taksien tunnistettavuuden parantamiseksi taksivalaisin (taksikupu) olisi pakollinen ajoneuvon ollessa taksikäytössä.

Kadulta tai taksitolpalta otettavissa kyydeissä olisi käytettävä tiettyä hinnoittelurakennetta ja esitettävä taksin ulkopuolella 10 km/15 min esimerkkimatkan hinta tai tarjottava matkaa kiinteällä hinnalla. Hinnoittelurakenteen sääntelyllä tuetaan taksimatkojen hintojen vertailtavuutta.

Kuljettajakoetta kehitetään

Kuljettajakokeessa lisättäisiin painotusta kysymyksiin, jotka arvioivat ammattitaitoa matkustajien avustamisessa ja turvallisuudesta huolehtimisessa, eri matkustajaryhmien erityistarpeiden huomioimisessa, asiakaspalvelutilanteissa sekä kuljetusten ja liikenteen turvallisuuteen vaikuttavien tekijöiden arvioimisessa. Pakollisen kuljettajakokeen lisäksi kuljettajat voisivat osallistua uuteen vapaaehtoiseen koulutukseen, joka koskisi toimimista erityisryhmien kanssa. Vapaaehtoisen koulutuksen suorittamalla kuljettaja voisi osoittaa hankkineensa taksinkuljettajan perustietoja kattavammat valmiudet toimia erityisryhmien palvelutilanteissa.

The post Taksitoiminnan epäkohdat vaativat korjauksia appeared first on Extralehdet.

]]>
https://extralehdet.com/taksitoiminnan-epakohdat-vaativat-korjauksia/feed/ 0 13635